13.05.2016

От транспортиране до Logistik 4.0

Браншът се подготвя за бъдещето

(4)

Еркрат, 13.05.2016 г. – Откакто от началото на април шест конвоя товарни автомобили се движат из Европа почти автоматично, вниманието на медиите е насочено към тях. European Platooning Challenge отчетливо показва в каква посока се развива транспортния и логистичен бранш и какви са възможностите на наличните към момента технологии. Свързването в мрежа днес вече е ключ към по-голяма ефективност и конкурентоспособност в логистиката.

 

Някои от визиите за бъдещето на логистичния бранш: Товарни автомобили, които пътуват на къса дистанция във въздушния коридор на предния товарен автомобил, реагират автоматично на другите участници в движението и по време на пътуването актуализират очакваното време на пристигане на товарната рампа или цифрово изпращане на транспортните документи. С European Platooning Challenge се прави още една стъпка в посока бъдещето на логистиката – от страна на производителите на превозните средства.

Също и в други области вече се работи за оптимирането на потоците от добавена стойност и преди всичко за свързване в мрежа. Вълнуващо е, когато фирми от различни сектори в бранша си сътрудничат помежду си. Понеже свързването на тези потоци води до максимална синергия.

По-добро натоварване на превозните средства

По време на European Platooning Challenge на фокус излязоха и темите за „Ефективно натоварване на товарните превозни средства“ и „Избягване на празните курсове“. От „Campus Connectivity“ в Дюселдорф автомобилният производител Daimler показва шансовете и възможностите, които се предлагат на транспортните фирми за свързване, например, на техните телематични услуги и диспозиционен софтуер с борса за товари. Когато в бъдеще се появят товарни превозни средства, които са интелигентни и комуникират с борсата за товари, това ще има голямо отражение върху ефективността и печалбата.

 

TimoCom, най-голямата транспортна платформа в Европа, още днес е готова за това бъдеще – за съжаление това, което липсва, е мащабно използване на свързани в мрежа товарни превозни средства. В момента 180 доставчици на телематични услуги са директно свързани с TimoCom. В рамките на транспортната платформа решението за проследяване е свързано с борсата за товари и платформата за търгове. В допълнение към това транспортна и логистична фирма TimoCom може да се свързва директно през интерфейс с индивидуалния диспозиционен софтуер.

 

Бъдещето вече е започнало

За работния процес това свързване означава, че например диспечера може да вкара релация в диспозиционния софтуер и с помощта на решението за проследяване на TimoCom да знае точно кога товарният автомобил ще бъде на мястото за разтоварване, след което с търсене в околността да намери подходящ товар за обратния курс. Когато в този процес участват само интелигентни и свързани в мрежа товарни превозни средства, те биха комуникирали автоматично с транспортната платформа и с интегрираната телематика, а диспечерите биха получавали предложения за подходящи обратни курсове на базата на актуалните данни.

 

European Platooning Challenge даде нови импулси на транспортния и логистичен бранш за Logistik 4.0. В това отношение някои фирми още днес са пионери в иновацията, но за в бъдеще е необходимо свързване в мрежа и сътрудничество между всички участници в транспорта, за да се постигне по-голяма ефективност и печалба.

Изтеглете съобщение за пресата
в началото