Правна информация

Доставчик

TIMOCOM GmbH
Timocom Platz 1
DE-40699 Erkrath

+36 22 51 59 61
+36 22 51 59 55
info.bg@timocom.com

Управители:
Йенс Тирман, Тим Тирман

Седалище на дружеството: Дюселдорф
Правна форма на дружеството: Дружество с ограничена отговорност (GmbH)
Съдебна регистрация: Районен съд Дюселдорф, Регистрационен номер: HRB 34489
Идентификационен номер по ДДС съгласно § 27 a от Закона за ДДС: DE 189 439 213

Deutsche Bank AG, Дюселдорф<> BIC: DEUTDEDDXXX
IBAN: DE14300700100678718800

Kreissparkasse Düsseldorf
BIC: WELADED1KSD
IBAN: DE02301502000002049989

Регулаторна инстанция за дейността по събиране на вземанията:
Председателят на Върховен областен съд (OLG) Дюселдорф,
Cecilienallee 3, 40474 Дюселдорф

Застраховка за отговорност към трети лица:
Zurich Insurance plc NfD
Platz der Einheit 2, 60327 Frankfurt am Main
Застрахователен номер: 810.061.870.158
териториална валидност: ЕС

Пояснение

Офертата на TIMOCOM е насочена изключително към предприемачи и корпоративни клиенти.

(1) Ограничение на отговорността

Съдържание на този уебсайт

Съдържанието на този уебсайт е създадено с най-голямо внимание . TIMOCOM GmbH (наричано по-долу TIMOCOM) не носи отговорност, че информацията, предоставена на този уебсайт е пълна, точна и актуална във всеки един случай. Използването на онлайн съдържание е на ваш собствен риск. Мнението на съответния автор и не винаги отразява вижданията на TIMOCOM. При никакви обстоятелства информацията на този уебсайт не представлява уверение или гаранция, пряко или косвено, по отношение на услугите или продуктите на TIMOCOM.

Наличност на уебсайта

TIMOCOM полага усилия да предлага услуга, която максимално да бъде достъпна без прекъсване. Дори и при максимални грижи не може да се изключи възможността да има периоди, през които услугата да бъде недостъпна. TIMOCOM си запазва правото да променя или прекратява предложението по всяко време.

Външни линкове

Този уебсайт може да съдържа връзки към уебсайтове на трети страни.
Отговорност за тези уебсайтове носят техните оператори. TIMOCOM е проверил при първоначалното свързване на външните линкове за съществуването на законови нарушения. Към онзи момент не е имало законови нарушения. TIMOCOM няма никакво влияние върху настоящия и бъдещ дизайн и съдържание на свързаните страници. Включването на външни връзки не означава, че TIMOCOM стои зад съдържанието или е свързан с притежателя. Непрекъснато наблюдение на тези външни връзки без конкретни сигнали за наличие на законови нарушения не е оправдано. При узнаване за наличието на законови нарушения такива външни връзки ще бъдат изтрити незабавно.

Реклами

За съдържанието на всяка реклама е отговорен нейният автор, също както и за всеки рекламиран уебсайт. Показването на рекламата не представлява одобрение от страна на TIMOCOM.

Без договорно отношение

С използването на уебсайта на TIMOCOM с изключение на задължителното приемане на тези условия за ползване не се сключва договорно отношение между потребителя и TIMOCOM. Поради това са изключени договорни или квазидоговорни искове срещу TIMOCOM.

(2) Авторски права

Публикуваните на този уебсайт работи и съдържание са защитени от авторско право. Всяка употреба, която не е разрешена от немското законодателство за авторско право, изисква предварителното писмено съгласие на съответния автор или притежател на авторското право. Това важи по-специално за копиране, обработване, превеждане, записване, преработване, респ. възпроизвеждане на съдържание в бази данни или други електронни медии и системи. Съдържанието и мнението на третите лица е обозначено като такова. Непозволеното копиране или препредаване на отделно съдържание или пълни страници за рекламни или комерсиални цели е забранено и е наказуемо.

Ликнове към уебсайта на TIMOCOM са добре дошли и бе изискват съгласието на оператора на уебсайта. Показването на този уебсайт в чужди уебсайтове е разрешено само със съгласието на TIMOCOM.

(3) Приложимо право

В сила е изключително законодателството на Федерална република Германия.

(4) Специални условия за ползване

В случай че има специални условия за единично ползване на този уебсайт, които се различават от гореспоменатите точки от (1) до (3), това ще бъде изрично указано на съответното място. Ако това е така, във всеки отделен случай ще важат специалните условия за ползване.

(5) Използвани изображения

© Milan Noga reco - stock.adobe.com 

© Jaroslav Pachý Sr. - stock.adobe.com 

© nd3000 - stock.adobe.com 

© Art_Photo – stock.adobe.com 

(6) Защита на лицата, подаващи сигнали за нарушения

Лицата, подаващи сигнали за нарушения, могат да се обърнат към нас анонимно на имейл адрес whistleblowing@timocom.com или по пощата.

в началото