Какво представлява застраховката на стоки при превоз?

Застраховката на стоки при превоз защитава Вашата фирма срещу щети, кражби или закъснения при превоза на стоки. Тя защитава стоките над законоустановения максимален лимит на стандартната отговорност за застраховка, покривана от отговорността на превозвача, което нерядко я прави жизненоважна за запазване на бизнеса.


Защо е необходимо да сключа застраховка на стоки при превоз?

Стоките са изложени на множество опасности и рискове по време на транспортиране, но също и по време на товарене и разтоварване. Въпреки внимателното опаковане, товарене и транспорт стоките могат да бъдат повредени или дори откраднати. Със застраховката на стоки при превоз стоките и веригите за доставки могат да бъдат ефективно защитени, проблемните казуси се разрешават бързо и лесно и отношенията с клиентите не се нарушават.

2022_0726_MWD_Scnuck_Landing page_5050

Какви предимства предлага застраховката на стоки при превоз, предлагана от SCHUNCK GROUP?

Бързо издаване на полицата

Данните за фирмите и предложенията за товари ще се предават автоматично. Ето как застраховате товара си само с няколко кликвания.

Гъвкави модели на застраховка

Можете да сключвате договор за застраховка на стоки при превоз поединично за всяка отделна пратка, с което спестявате високите разходи, свързани с рамковите договори.

Честно обработване на щетите

Застрахователят винаги предоставя договорената сума на застраховката без изчисляване на подзастраховане. Това Ви предпазва от неприятни изненади в случай на щети.

Изгодни застраховки за превоз

Клиентите на TIMOCOM получават застраховка на стоки при превоз с покритие за всички рискове и без самоучастие от 0,5‰ – 0,549‰ от стойността на стоките.

Сигурност на товара

От щети по стоките вследствие на непреодолима сила до чисто финансови загуби в резултат на неспазване на срока за доставка: получете пълно покритие.

Лесен избор на премия

Спестете време от попълването на тарифата, вида и класа на стоките и веднага изберете измежду 4 атрактивни модела на премия.

Модели на премия от SCHUNCK GROUP: Ексклузивни застраховки при превоз само за клиенти на TIMOCOM

MicrosoftTeams-image (16)

Как да сключа застраховка на стоки при превоз?

Като клиент на TIMOCOM можете да се регистрирате в SCHUNCK GROUP само с няколко стъпки и да сключите застраховката си за превоз при много изгодни условия.

Толкова е просто:

 1. След като сте подготвили своя товар в борсата за товари на TIMOCOM, изберете отново Вашата оферта за товар и кликнете върху бутона „Застраховане на товара“.
 2. Сега ще бъдете пренасочени към външния сайт на партньора ни SCHUNCK, където трябва да се регистрирате еднократно като клиент. Данните на фирмата и товара могат да се предадат автоматично чрез интерфейс.
 3. След като се регистрирате, изберете модела на премия, който е подходящ за Вас въз основа на стойността на стоката.
 4. Готово! Може да изтеглите застрахователната полица директно и да я изпратите на Вашия клиент, ако е необходимо.
TIMOCOMHow toInsurecargo_2

Най-често задаваните въпроси от страна на клиентите ни относно застраховката на стоки при превоз

По принцип застраховка за превоз на стоки трябва да се сключва винаги, когато товарът се предава на външна фирма спедитор/превозвач и стойността на стоките надвишава законовата отговорност съгласно Търговския кодекс и Конвенцията за международни автомобилни превози на стоки (CMR) от 8,33 или 40 специални права на тираж за бруто килограм от стоки.

Пример: Спедиторската фирма носи отговорност в размер до 8,33 СПТ, което се равнява на около 10 евро на килограм бруто тегло на стоката: 500 кг мобилни телефони със стойност на стоките 1 000 000 евро подлежат на законова отговорност съгласно CMR за 500 кг * 8,33 СПТ * 1,20 евро/кг = 5.000 евро.

Остатъкът от 995.000 евро трябва да поеме самият ощетен клиент.

Казано накратко: Колкото по-лека и по-скъпа е стоката, толкова по-голям е рискът.

Застраховката за превоз на стоки защитава Вашата фирма срещу щети, кражби или закъснения при превоза на стоки и защитава стоките извън законоустановения максимален лимит на отговорност за застраховка, покривана от отговорността на превозвача. Максималната застрахователна сума за иск се основава на застрахователната стойност на стоките, а не на максималния лимит на отговорност за бруто килограм, както е при застраховката, покривана от отговорността на превозвача. 

Застраховката на стоки при превоз не е задължителна, но е препоръчителна, когато:

 • Вие като фирма изпращате и получавате стоки и товари чрез фирми превозвачи или спедитори.
 • Вие в зависимост от договора в качеството си на купувач или продавач сами поемате транспортните рискове за стоките по различните транспортни участъци.

По правило (първият) спедитор покрива застраховката, ако е поискано от него, ако това е в интерес на изпращача или ако е налице презумпция.

Стоките са изложени на множество опасности и рискове по време на транспортиране, но също и по време на товарене и разтоварване. Въпреки внимателното опаковане, товарене и транспорт стоките могат да бъдат повредени или дори откраднати. По този начин стоките и веригите за доставки могат да бъдат ефективно защитени, проблемните казуси се разрешават бързо и лесно и отношенията с клиентите не се нарушават. Следователно застраховката на стоки при превоз често е жизненоважна.

Да, застраховката на стоки при превоз може да бъде сключена за всеки отделен артикул при конкретния вид транспорт. Това е особено полезно, ако рядко се нуждаете от застраховка на стоки при превоз и рамково споразумение във Вашия случай би било твърде скъпо.

Премията за обикновена застраховка на стоки при превоз с покритие за всички рискове и без самоучастие в Германия и съседните страни е 0,6‰ – 0,7‰ от стойността на стоките.

TIMOCOM Ви предоставя застраховка на стоки при превоз с покритие за всички рискове и без самоучастие в Германия и съседните страни от 0,5‰ – 0,549‰ от стойността на стоките.

Предлагаме различни премии от 5,49 евро за стоки на стойност 10.000 евро до 50 евро за стоки на стойност 100.000 евро.

Разходите се поемат от заинтересованата страна или фирмата, извършваща товаренето.

При застраховката на стоки за превоз се сключват индивидуални полици за всеки артикул. Застраховката на стоки при превоз започва да действа веднага, след като стоките бъдат преместени или извадени от досегашното си място на складиране с цел превоз. Това включва например и процеса на товарене на тежкотоварни автомобили. Застраховката изтича, след като стоките пристигнат на мястото на доставка.

Застраховката поема следните щети:

 • повреда на товара в резултат на непреодолима сила или неизбежно събитие,
 • повреда на товара по време на транспортиране и съхранение,
 • последващи щети,
 • чисти финансови загуби в резултат на неспазване срока за доставка.
 • Използване на химически, биологични, биохимични вещества, електромагнитни вълни като оръжия,
 • ядрена енергия,
 • забавяне на пътуването,
 • вътрешно разваляне,
 • обичайни количества, разлики в размери и грамажи,
 • нормална влажност или температурни колебания,
 • неподходяща опаковка или неправилно натоварване.

Застраховката на стоки при превоз на SCHUNCK, която се предлага ексклузивно за клиенти на TIMOCOM чрез борсата за товари на TIMOCOM, може да бъде сключена за следните държави – членки на Европейския съюз: Австрия, Белгия, България, Германия, Гърция, Дания, Естония, Ирландия, Испания, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Франция, Хърватия и Чешката република. Освен това е възможно сключване и за следните държави: Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Обединеното кралство (UK) и Швейцария. Разбира се, SCHUNCK може да застрахова превози по целия свят. Но това не е възможно чрез автоматизирания процес и се проверява за всеки отделен случай и при запитване. 


SCHUNCK предлага ексклузивно обслужване на клиенти на TIMOCOM:

Имейл: timocom@schunck.de

Телефон: 089 38177 512

в началото