Всички интерфейси в нашата система

Интерфейсите никога не са били толкова важни в транспортния и логистичен бранш. Понеже те ускоряват работните процеси и ги правят по-ефективни. TIMOCOM например предлага интерфейса Борса за товари. В нея можете да търсите и предлагате от Вашия вътрешнофирмен логистичен софтуер товари и товарни обеми в борсата за товари на системата на системата Smart Logistics Systems на TIMOCOM. Без дублиране на въвеждането на информация, без сривове е комуникацията. Вие достигате до повече от 50 000 потенциални търговски партньори и спестявате време и разходи.

История на успеха: TIMOCOM, InfPro и Quehenberger

Триумвират в логистиката: Сътрудничество за използване на интелигентни интерфейси

TIMOCOM и translogica подпомагат Quehenberger Logistics за автоматизирането на транспортните процеси

FreightTech фирмата TIMOCOM присъства в логистичния бранш от 1997 г. като ключова иновационна компания, която си е поставил за цел оптимизацията и автоматизацията на транспортните процеси. Паралелно с непрестанното разширение на системата Smart Logistics System, специализираната в IT и обработката на данни компания непрекъснато развива своите три интерфейса, назовани съкратено API. Към най-важните предимства на интерфейсите Борса за товари, Транспортни поръчки и Проследяване спадат увеличаването на ефективността по отношение на времето, разходите и процесите. От това печелят всички над 50 000 клиенти в Европа, които използват в дейността си системи за управление на транспорта, ERP и телематика.

Прочети история на успеха

Вие сте доставчик на логистичен софтуер?

Станете партньор за интерфейса и предложете на своите клиенти
 
в началото