skip navigation

Всички интерфейси в нашата система

Интерфейсите никога не са били толкова важни в транспортния и логистичен бранш. Понеже те ускоряват работните процеси и ги правят по-ефективни. TIMOCOM например предлага интерфейса Борса за товари. В нея можете да търсите и предлагате от Вашия вътрешнофирмен логистичен софтуер товари и товарни обеми в борсата за товари на системата на системата Smart Logistics Systems на TIMOCOM. Без дублиране на въвеждането на информация, без сривове е комуникацията. Вие достигате до повече от 50 000 потенциални търговски партньори и спестявате време и разходи.

Борса за товари

С нашия интерфейс Борса за товари получавате достъп от Вашия логистичен софтуер до борсата за товари на умната логистична система на TIMOCOM.

Научете повече >

Транспортни поръчки

С интерфейса Транспортни поръчки изпращате и получавате съвсем лесно транспортни поръчки от Вашия логистичен софтуер със системата Smart Logistics System на TIMOCOM.

Научете повече >

Проследяване

Интерфейсът Проследяване Ви позволява чрез Вашия логистичен софтуер да не изпускате стоките от поглед.

Научете повече >
История на успеха: TIMOCOM, InfPro и Quehenberger

Триумвират в логистиката: Сътрудничество за използване на интелигентни интерфейси

TIMOCOM и translogica подпомагат Quehenberger Logistics за автоматизирането на транспортните процеси

FreightTech фирмата TIMOCOM присъства в логистичния бранш от 1997 г. като ключова иновационна компания, която си е поставил за цел оптимизацията и автоматизацията на транспортните процеси. Паралелно с непрестанното разширение на системата Smart Logistics System, специализираната в IT и обработката на данни компания непрекъснато развива своите три интерфейса, назовани съкратено API. Към най-важните предимства на интерфейсите Борса за товари, Транспортни поръчки и Проследяване спадат увеличаването на ефективността по отношение на времето, разходите и процесите. От това печелят всички над 50 000 клиенти в Европа, които използват в дейността си системи за управление на транспорта, ERP и телематика.

Прочети история на успеха

Вие сте доставчик на логистичен софтуер?

Станете партньор за интерфейса и предложете на своите клиенти

достъп до системата Smart Logistics System чрез еднократно свързване

цялата мрежа на TIMOCOM, независимо от IT оборудването

спестяване на време и разширени функции в само един потребителски интерфейс

възможност за нови търговски партньори и транспортни поръчки от многобройни фирми

цифрова работа и по този начин изпълняване на изискванията

в началото