Всички интерфейси в нашата система

Интерфейсите никога не са били толкова важни в транспортния и логистичен бранш. Понеже те ускоряват работните процеси и ги правят по-ефективни. TIMOCOM например предлага интерфейса Борса за товари. В нея можете да търсите и предлагате от Вашия вътрешнофирмен логистичен софтуер товари и товарни обеми в борсата за товари на системата на системата Smart Logistics Systems на TIMOCOM. Без дублиране на въвеждането на информация, без сривове е комуникацията. Вие достигате до повече от 50 000 потенциални търговски партньори и спестявате време и разходи.

Вие сте доставчик на логистичен софтуер?

Станете партньор за интерфейса и предложете на своите клиенти
 
в началото