Декларация за защита на личните данни

Защитата на данните е важен инструмент за повишаване на сигурността и прозрачността при обработката на вашите лични данни (наричани по-долу "данни"). По-долу искаме да Ви информираме подробно какви данни се събират когато ни посещавате в интернет и използвате публикуваните там оферти и как след това тези данни се обработват или използват, а също така и какви съпровождащи мерки за сигурност вземаме в технически и организационен аспект.

 

1. Отговорник за обработката на данните

Администраторът по смисъла на чл. 4, параграф 7 от ОРЗД е TIMOCOM GmbH, cf; Импресум.

 

2. Длъжностно лице по защитата на данните

Отговорник за надзора и спазването на защитата на данните е нашето длъжностно лице по защитата на данните. Можете да се свържете с него чрез следните данни за контакт:

TIMOCOM GmbH

Длъжностно лице по защитата на данните

Timocom Platz 1

DE-40699 Erkrath

Имейл: datenschutz@timocom.com

 

3. Събиране и използване на Вашите данни

Видът и обхватът на събирането и използването на Вашите данни се различават в зависимост от това дали посещавате нашите оферти само за търсене на информация или използвате предоставените от нас услуги.

 

4. Получатели на лични данни

Вашите лични данни се предават на трети страни само ако това е необходимо за целите на изпълнението на договора, за обработката на поръчките или ако сте дали предварителното си съгласие.

Няма да продаваме вашите лични данни на трети страни. Данните се предават само на държавни институции и органи, упълномощени да получават такава информация в рамките на задължителните законови разпоредби.

 

5. Използване само с цел информация

За информационното използване на нашите уебсайтове събираме само личните данни, които вашият интернет браузър автоматично ни предава, като например IP адрес, дата и час на заявката, съдържание на заявката (конкретна страница), обем на предадените данни във всеки случай и статус на достъп, уебсайт, от който идва заявката, тип/версия/език на браузъра, операционна система. Горепосочените данни са технически необходими, за да може да Ви бъде показан нашия уебсайт и да се осигурят стабилност и сигурност.

 

6. Формуляри за контакт

От различни подстраници можете да се свържете с нас чрез формуляри за контакт. Информацията, събрана във формуляра за контакт, и вашето съобщение ще бъдат използвани от нас само с цел да отговорим на вашето запитване. След приключване на обработката данните ще бъдат изтрити в съответствие със законовите изисквания. 

Данните ви обаче ще бъдат съхранени, ако сте сключили договор с нас, след като сте се свързали с нас, и обработката на данните е необходима за изпълнението на договора или за прилагането на преддоговорни мерки. Вашите данни ще бъдат изтрити, когато съхранението на Вашите данни повече няма да е необходимо след изпълнението на договора, освен ако законът не изисква от нас да съхраняваме тези данни за по-дълъг период от време.

6.1. Регистрация

Вашата регистрация е необходима на различни подстраници, за да можете да използвате нашите услуги (да използвате транспортната платформа на TIMOCOM). Информацията, събрана във формуляра за регистрация, ще бъде съхранявана от нас, докато използвате нашите услуги като клиент. В тези случаи е необходима обработка на данните за изпълнението на договора или за подготовката на договора преди да бъде сключен. Вашите данни ще бъдат изтрити, когато съхранението на Вашите данни повече няма да е необходимо след изпълнението на договора, освен ако законът не изисква от нас да съхраняваме тези данни за по-дълъг период от време.

6.2. Установяване на контакт по имейл с наш служител

Можете да се свържете с нас като ни изпратите имейл. Например можете да ги изпратите на info.bg@timocom.cominkasso@timocom.comjobs@timocom.com или до персонализирани имейл адреси на нашите служители. Данните, които получаваме, когато ни изпратите електронната си поща, ще бъдат използвани от нас само за целите на отговора на вашето запитване. След приключване на обработката данните ще бъдат изтрити в съответствие със законовите изисквания.

 

7. Обработка на данни в процеса на подаване на молба

Събираме и съхраняваме лични данни от кандидатури за обявени позиции и непоискани кандидатури.

Всички данни от вашата молба ще бъдат събрани и обработени, за да бъдат подбрани подходящи кандидати за обявената позиция при нас. Вие сами определяте данните, които се обработват от нас, тъй като сами инициирате прехвърлянето на данните. Данните на кандидата могат да бъдат предадени и на други дружества и началници в групата от дружества за целите на вземане на решения.

 

8. Използване на XING и LinkedIn

Като част от търсенето на подходящи кандидати ние търсим в XING и LinkedIn и използваме публикуваните там лични данни на потенциални кандидати, за да проверим дали лицето е подходящо за нас и да се свържем с него, ако е необходимо. Основанието за търсенето е нашият легитимен интерес да запълним свободните работни места с подходящи лица. Имате право на възражение. Ние не обработваме тези данни извън тези платформи, освен ако не последва процес на кандидатстване с вашето съгласие за съответната обработка.

В случай на служебни взаимоотношения между вас и нас можем да продължим да обработваме предоставените от вас данни. След това обработката се извършва с цел изпълнение на служебното правоотношение. 

Специалните категории лични данни ще бъдат обработвани само ако сте ни ги предоставили, за да можем да разгледаме вашата кандидатура, или ако има законово задължение да го направим. Тази информация няма да бъде взета предвид в процеса на регистрация, освен ако няма законово задължение за това. 

 

9. Използване на системата за управление на кандидатите "Smart Recruiters"

За онлайн кандидатстване използваме системата за управление на кандидатури на Smart Recruiters GmbH на нашия уебсайт, която можете да използвате, за да кандидатствате удобно за подходяща позиция. Задължителната информация, която се изисква за това, е отбелязана отделно, а допълнителната информация е доброволна.

Имате възможност да се регистрирате за обявените позиции, да ни изпратите непоискана кандидатура или да се регистрирате за Jobalert. Ще получите имейл с потвърждение за попълнено заявление или регистрация в Jobalert. 

 

Вашата регистрация ще бъде изпратена директно на лицето за контакт, отговарящо за вашата позиция в TIMOCOM NG GmbH и/или нейните дъщерни дружества. Правното основание за това е нашият легитимен интерес за оптимално разпространение на заявлението до правилните лица за контакт в съответствие с член 6, параграф 1, изречение 1, буква е) от ОРЗД. По принцип достъп до данните ви имат само лицата, които се нуждаят от тях за правилното протичане на нашата процедура за регистрация.

Ако процесът на регистрация приключи, без да сключите трудов договор, данните ви ще бъдат изтрити не по-късно от 6 месеца след обявяването на решението. Причината за това са други наши легитимни интереси, например за документиране на задължението за предоставяне на доказателства и доказателствени средства за евентуални производства по Общия закон за равно третиране, член 6, параграф 1, изречение 1, буква е) от ОРЗД.

Ако искаме да ви разгледаме за други потенциални позиции в компанията, въпреки отказа ви в процеса на регистрация, ще поискаме съгласието ви за по-нататъшно обработване на данните. Предоставените от вас данни ще бъдат изтрити една година след като сте дали съгласието си, освен ако не оттеглите съгласието си в по-ранен момент. Същото важи и за непожеланите регистрации.

 

10. Чатбот tawk.to

(1) На нашия сайт предлагаме на посетителите чат, посредством който те могат да влязат в контакт с нас и имат възможност за (пред)договорен контакт. Получените от Вас лични данни в рамките на Вашето чатбот-запитване, както и Вашият IP-адрес, се обработват с цел отговаряне на Вашето запитване. Освен чата чрез чатбота налице е и възможност да осъществите контакт с нас посредством формуляра за контакт или по телефон/имейл. След края на обработката данните ще бъдат изтрити. Данните се съхраняват само като част от законово определения процес на архивиране.

(2) За да Ви предоставим тази възможност за контакт, ние използваме доставчика на услуги tawk.to inc., 187 East Warm Springs Rd, SB298, Las Vegas, NV, 89119 (САЩ). 

(3) Ние предоставяме на tawk.to въведените при нас лични данни и данните на Вашата поръчка само тогава, когато сте дали съгласие за това в прозореца на чата. 

(6) В декларацията за защита на данните на tawk.to ще намерите допълнително информация за вида, обхвата и изтриването на личните данни, които се обработват от tawk.to. Тук ще намерите повече информация:

Под Настройки на бисквитките можете да промените настройките си или да отхвърлите обработката на данни по всяко време. Имате възможност по всяко време да оттеглите Вашето изрично дадено съгласие. В случай че направите това, ние незабавно ще изтрием всички Ваши лични данни, които сте предоставили в запитването си. Моля, свържете се с 

 

11. Бюлетин

За да можете да се абонирате за нашия бюлетин, на нас са ни необходими освен изискваното от закона за защита на личните данни Ваше съгласие и Вашите име и фамилия, както и Вашия имейл адрес, на който трябва да бъде изпращан бюлетина. Използват се и други данни (като например обръщение), така че да можем да се обърнем лично към Вас и да оформим съдържанието на бюлетина, както и да можем да Ви пишем по имейла ако имаме въпроси.

За изпращането на бюлетина принципно използваме така наречената двойна заявка, т.е. ще Ви изпратим бюлетина едва когато потвърдите Вашата регистрация от линка, който се съдържа в изпратения от нас имейл за потвърждение. По този начин искаме да гарантираме, че като притежатели на предоставения имейл адрес можете да регистрирате само себе си. 

По всяко време можете да прекратите Вашия абонамент от съответния линк, който се съдържа в края на бюлетина.

 

12. HubSpot

Използваме HubSpot в нашия уебсайт за маркетингови дейности. HubSpot е софтуерна компания от САЩ с клон HubSpot Ireland Limited на 2-ри етаж, 30 North Wall Quay, Дъблин 1, Ирландия.

Използваме това интегрирано софтуерно решение за целите на нашия собствен маркетинг, генериране на потенциални клиенти и обслужване на клиенти. Те включват маркетинг по електронна поща, който регулира изпращането на бюлетини, както и на автоматични писма, публикуване и отчитане в социалните медии, управление на контактите, като сегментиране на потребителите и CRM, целеви страници и форми за контакт.

HubSpot използва бисквитки. HubSpot анализира събраната информация (например IP адрес, географско местоположение, вид на браузъра, продължителност на посещението и разгледани страници) от наше име, за да можем да изготвяме отчети за посещенията и посетените страници.

Информацията, събрана от HubSpot, и съдържанието на нашия уебсайт се съхраняват на сървъри на доставчиците на услуги на HubSpot. Ако сте дали съгласието си, обработката на този уебсайт се извършва за целите на анализа на уебсайта.

Данните ще бъдат изтрити веднага, след като вече не са необходими за целта на тяхното събиране.

Можете да възразите трайно срещу събирането на данни от HubSpot и задаването на "бисквитки", като съответно предотвратите съхранението на "бисквитки" чрез настройките на браузъра си. Можете да възразите срещу бъдещата обработка на личните Ви данни по всяко време.

 

13. Използване на “бисквитки”

На нашите уебсайтове използваме “бисквитки”. “Бисквитките” са малки текстови файлове, които докато посещавате нашите интернет страници се изпращат от нашия уебсървър до Вашия браузър, а от него се запазват на Вашия компютър за по-нататъшно използване.

Този уебсайт използва “бисквитки” (Cookies) от следните видове:

 • Transiente Cookies (временна употреба)

 • Persistente Cookies (ограничена във времето употреба)

 • Third-Party Cookies (от трети страни)

 • Flash-Cookies (дългосрочна употреба)

Transiente Cookies се изтриват автоматично, когато затворите браузъра. Към тях спадат в частност Session-Cookies. Те записват така наречено Session-ID, с което се систематизират различните запитвания на Вашия браузър по време на конкретното посещение. По този начин Вашият компютър може да бъде разпознат, когато се върнете на уебсайта. Transiente Cookies се изтриват автоматично, когато затворите браузъра.

Persistente Cookies се изтриват автоматично след определено време, което може да е различно за всяка “бисквитка”. По всяко време можете да изтриете “бисквитките” от настройките за сигурност на Вашия браузър.

Можете да конфигурирате настройките на Вашия браузър според желанията си и напр. да откажете приемането на Third-Party-Cookies или на всички “бисквитки”. Но трябва да имате предвид, че след това евентуално няма да можете да използвате всички функции на тази уебстраница.

Използваните Flash-Cookies не се запаметяват от Вашия браузър, а от Вашия Flash плъгин. Те запаметяват необходимите данни независимо от използвания браузър и нямат автоматичен срок на валидност. Ако не желаете да бъдат обработвани Flash-Cookies, трябва да инсталирате специално Add-On приложение, напр. „Better Privacy“ за Mozilla Firefox или Adobe-Flash-Killer-Cookie за Google Chrome.

В тази връзка ние не извършваме събиране и запаметяване на лични данни в “бисквитки”. Ние не използваме технологии, които да свързват събраната от “бисквитките” информация с данните на потребителя.

Можете да получите повече информация за “бисквитките” от портала на Техническия университет на Берлин:https://www.verbraucher-sicher-online.de/thema/cookies.

14. Уеб анализ

За нас е важно да оптимизираме максимално нашите интернет сайтове по отношение на съдържанието и по този начин да ги направим атрактивни за нашите посетители. Затова за нас е важно да знаем кои части от тях се посещават от нашите посетители. За тази цел използваме следните технологии.

14.1 Проследяване на реализациите

Проследяването на реализациите („Проследяване на реализациите“) ни позволява да насочваме към конкретни целеви групи реклами в Google, Facebook, Microsoft и LinkedIn. Клиентите ни могат да бъдат специално информирани за нашите предложения в социалните мрежи.

Шифрованите потребителски данни (напр. имена, имейл адреси, адреси, специфични за клиента идентификатори) се споделят със съответния оператор на платформа за проследяване на реализациите. Създаваме списъци със съществуващи контакти и ги качваме на операторите на платформата чрез съответните акаунти. Преди качване списъкът се хешира локално в браузъра и едва след това се предава.

Ако потребител се регистрира на нашия уебсайт и бисквитката е активна, съответният оператор на платформата и ние можем да разпознаем, че потребителят е кликнал върху рекламата и е бил пренасочен към тази страница. Но не получаваме никаква информация, с която потребителите могат да бъдат идентифицирани лично. Ние получаваме само статистически оценки от съответния оператор на платформа, за да измерим успеха на нашите рекламни материали.

Можете да оттеглите съгласието си за обработка по всяко време, като използвате инструмента за съгласие. Законосъобразността на обработването, извършено въз основа на съгласието до момента на оттеглянето, не се влияе от оттеглянето. Можете да използвате , за да проверите дали във Вашия браузър са зададени рекламни бисквитки от съответния доставчик на платформа и да ги деактивирате.

Допълнителна информация за съответните услуги на платформените оператори можете да намерите тук:

(1) Google Ads Enhanced Conversions иGoogle Ads Offline Conversions

Доставчикът е Google Ireland Limited,.

(2) Facebook Ads Offline Conversions

Доставчикът е Facebook Inc.

(3) Microsoft Ads

Доставчикът е Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, САЩ Информация за защита на данните от Microsoft ще намерите тук.

(4) LinkedIn Ads Offline Conversions

Доставчикът е LinkedIn Corporation.

(5) Google AdWords Conversion-Tracking

Като клиент на Google AdWords използваме и проследяване на реализациите в Google. Ако сте стигнали до нашия уеб магазин чрез реклама в Google (AdWords - реклама над/в непосредствена близост до резултатите от търсенето в Google), Google ще зададе друга бисквитка на компютъра ви, така наречената "бисквитка". Conversion-Cookie. Тази “бисквитка” не служи да бъдете идентифицирани персонално, а ни дава възможност да направим сравнение на препращането към нашия уебсайт от рекламите на Google и възникналите благодарение на препращането покупки на предлаганите от нас продукти.

Към момента за тази “бисквитка” Google не предлагат Opt-Out-Cookie. Можете да декативирате запаметяването на Conversion-Cookie чрез настройка на Вашия браузър или използването на допълнителни плъгини към Вашия браузър.

Повече информация за Conversion-Tracking от Google AdWords ще намерите на:https://support.google.com/adwords/answer/1722022?hl=bg

(6) Google Tag Manager

Google Tag Manager е инструмент за интегриране на тагове и се грижи за изчистването на тези тагове, които при определени обстоятелства създават данни от Ваша страна. Google Tag Manager няма достъп до тези данни. Когато направите деактивация на ниво домейн или бисквитка, това остава за всички проследяващи тагове, които се интегрират с Google Tag Manager.

(7) Google Analytics

В нашите уебсайтове използваме Google Analytics, услуга за уеб анализ на Google. Google Analytics използва “бисквитки”, които се запаметяват на Вашия компютър и ни позволяват да извършваме анализ на използването на нашия уеб сайт. Събираната от “бисквитката” информация за Вашата употреба на нашите уебсайтове по правило се прехвърля към сървър на Google в САЩ, където се запаметява. На нашите уебсайтове ние сме активирали анонимизирането на IP адресите. Така в рамките на страните-членки на Европейския съюз или в други държави по спогодба за Европейското икономическо пространство Вашият IP адрес се съкращава от Google преди да бъде изпратен. Google използва тази информация от наше име, за да оцени как използвате уебсайта, за да изготви отчети за активността на уебсайта и за да ни предостави повече информация за употребата на уебсайта и на използването през интернат на съответните услуги. В рамките на Google Analytics, предаваният от Вашия браузър IP адрес не се свързва с другите данни от Google. Можете да предотвратите запаметяването на “бисквитки” чрез съответна настройка на софтуера на Вашия браузър. Освен това можете да предотвратите записването на събраните от “бисквитката” данни (вкл. Вашия IP адрес), както и обработката на тези данни от Google, като свалите от следния линк плъгин за Вашия браузър и го инсталирате: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Използването на алтернативни плъгини или деактивирането на всички “бисквитки” в настройките на Вашия браузър ще предотвратят анализирането на Вашето поведение като потребител.

Алтернативно можете да откажете Вашите данни да бъдат използвани от Google от следния линк. Поставя се Opt-Out-Cookie, която предотвратява бъдещото събиране на Вашите данни при посещение на нашия уебсайт: Деактивиране на Google Analytics.

Внимание: Ако изтриете всички “бисквитки” това ще доведе и до изтриването и на Opt-Out-Cookie, което ще трябва да бъде повторно активирано от Вас.

14.2. Sistrix 

На нашия уебсайт използваме инструментите за уеб анализ на фирма SISTRIX GmbH („Sistrix“). Става въпрос за инструменти за анализ за подобряване на откриваемостта на нашия уебсайт в търсачките. За тази цел се събират и запаметяват единствено данни за ключови думи, домайни и търсения. Няма събиране, запаметяване и обработване на лични данни. Допълнителна информация относно събирането и използването на данни можете да намерите на адрес http://sistrix.de/sistrix/datenschutz

14.3. Mouseflow

Този уебсайт използва Mouseflow, инструмент за уеб анализ на Mouseflow ApS, Flaesketorvet 68, 1711 Kopenhagen, Дания, за регистриране на случайно избрани отделни посещения (само с анонимизирани IP адреси). Съществува протокол за движението на мишката, кликването с мишката и работата с клавиатурата с цел оценяване на отделните посещения на този уебсайт на случаен принцип, като така наречено “възпроизвеждане на сесии”, както и под формата на така наречените “горещи карти”, и така да се стигне до потенциални подобрения за този уебсайт. Събраните от Mouseflow данни не представляват лични данни и няма да бъдат изпращани на трети страни. Записването и обработката на събраните данни е в рамките на ЕС.

Ако не желаете Mouseflow да събира данни, можете да откажете това за всички сайтове, които използват Mouseflow, от следния линк: https://mouseflow.com/opt-out/.

15. Интегрирани услуги


За оформлението на нашия уебсайт и за предоставянето на допълнителни функции ние интегрираме следните външни услуги.

15.1. YouTube

Част от съдържанието на нашите уебсайтове съдържа видео от нашия канал в YouTube. Като цяло видеото от YouTube на нашите уебсайтове е в режим за защита на данните (вътрешна функция на YouTube), така че YouTube не изпраща “бисквитки” към Вашия браузър и по този начин в YouTube не се запаметява информация за Вас. Но това е в сила само ако не гледате видеото. Независимо от това дали гледате дадено видео или не, Вашият IP адрес се изпраща на YouTube и на рекламната мрежа на Google Doubleclick. В случай че паралелно на посещението на нашите уебсайтове сте влезнали и в YouTube с наличен потребителски акаунт, YouTube може да свърже посещението на нашите уебсайтове с Вашето поведение на потребител. Обръщаме Ви внимание, че като оператор на нашите уебсайтове ние не получаваме информация от YouTube какво е съдържанието на предадените данни и каква е тяхната употреба, и също така нямаме възможност да ограничим преноса на тези данни към YouTube и неговите партньори.

Операторът е YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Повече информация за защитата на данните от YouTube Inc. ще намерите на:: https://www.google.com/intl/bg/policies/privacy.

15.2. Vimeo

(1) Интегрирахме на нашата интернет страница Vimeo видеоклипове, които са запаметени на платформата на Vimeo и могат да бъдат гледани оттам. . Ние използваме създадените и интегрирани от нас Vimeo видеоклипове с „обозначение Do-No-Track- название“. Това означава, че упоменатите в алинея 2 Ваши данни първо се изпращат в САЩ чрез браузър/Vimo плъгин, когато пуснете видеото (напр. кликнете върху старт бутона). Кликването върху видеото, както и свързаното с това стартиране на видеото представляват съгласие в електронен вид съгласно чл. 7 във връзка с чл. 49, ал. 1, буква a) от Общия регламент за защита на личните данни Можете по всяко време да оттеглите съгласието си от настройките на бисквитките https://www.timocom.bg/#uc-central-modal-show.

Когато посетите нашата интернет страница, Vimeo получава информация, че сте извикали съответната подстраница, както и данните, упоменати под „Използване само с цел информация“. Това се случва без значение дали имате потребителски акаунт във Vimeo или не. В случай че имате потребителски акаунт във Vimeo и в момента на посещението на нашата интернет страница сте влезнали във Вашия Vimeo акаунт, тези данни ще бъдат свързани директно с Вашия потребителски акаунт. Ако не искате тези данни да бъдат свързани с Вашия потребителски акаунт, трябва да излезете от акаунта си преди да активирате бутона.

Vimeo използва тези данни за създаване на потребителски профили, но също така и за рекламни цели, пазарни проучвания, както и за таргетирано оформление на своята интернет страница. Vimeo на свой ред предоставя и споделя Вашите данни с други трети страни. Имате възможност да възразите срещу създаването на такива потребителски профили. Това възражение трябва да бъде изпратено директно до Vimeo (Vimeo, Inc., Attention: Data Protection Officer, 555 West 18th Street, New York, New York 10011; Privacy@vimeo.com

Vimeo се придържа към разпоредбите за защита на данните на Европейската икономическа зона и Швейцария по отношение на събирането, употребата, прехвърлянето, запаметяването и обработването на личните данни от Европейската икономическа зона, Обединеното кралство и Швейцария. Всяко прехвърляне на лични данни към трета страна или международна организация е предмет на съответни гаранции, които са описани в член 46 на Общия регламент за защита на личните данни.

В декларациите за защита на данните на Vimeo ще намерите допълнително информация за вида и обхвата на обработването на данните. Ще намерите повече информация за Вашите права, възможностите за настройка и друга информация за защитата на Вашите данни на: https://vimeo.com/privacy.

 

16. Линкове към cоциални медии

Нашите уебсайтове съдържат връзки към Facebook, Twitter, Xing, LinkedIn и Instagram. Тук не става дума за плъгини на социалните медии, а само за свързване към нашите предложения в тези медии. Като цяло кликването върху някой от тези линкове ще изпрати Вашия IP адрес към операторите на различните платформи. В случай че използвате някоя от тези услуги и също така сте влезнали с Вашия акаунт, при някои обстоятелства могат да бъдат събрани данни за Вашето поведение при сърфиране от операторите на социалните медии. Предаването на Вашия IP адрес към оператора на извиканите от Вас страници е технически необходимо и е в сила за всички уебсайтове.

 

17. Плъгини на cоциалните медии

В момента използваме следните плъгини на социални мрежи:

17.1. Facebook плъгини

Можете да разпознаете плъгините на Facebook по логото на Facebook или бутона за харесване на нашата страница. Ще намерите информация за плъгините на Facebook тук: http://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Когато посещавате нашите страници, посредством плъгина се създава директна връзка между Вашия браузър и сървъра на Facebook. По този начин Facebook получава информация, че сте посетили нашите уебсайтове със своя IP адрес. Ако натиснете бутоните на Facebook за харесване, докато сте влезнали в своя Facebook акаунт, можете да свържете съдържанието на нашите (Facebook) уебстраници с Вашия Facebook профил и/или с други Facebook потребители. По този начин Facebook може да свърже посещението на нашия уебсайт с Вашия потребителски акаунт във Facebook. Освен това чрез Facebook могат да бъдат изпратени още “бисквитки” към Вашия браузър. Обръщаме Ви внимание, че като оператор на нашите уебсайтове ние не получаваме информация от Facebook какво е съдържанието на предадените данни и каква е тяхната употреба. Ако не желаете Facebook да свърже посещението на нашия уебсайт с Вашия потребителски акаунт във Facebook, преди това излезте от Facebook.

17.2. Instagram

Ако посетите страница от нашия уебсайт, която съдържа такъв плъгин, Вашият браузър създава директна връзка със сървърите на Instagram. Instagram получава по този начин информация, че Вашият браузър е отворил съответната страница от нашия уебсайт, дори и ако нямате профил на Instagram или не сте влезнали в Instagram в момента. Тази информация (включително Вашия IP адрес) се предава от Вашия браузър директно към сървър на Instagram в САЩ, където се запаметява. Ако сте влезнали в Instagram, Instagram може да свърже посещението на нашия уебсайт с Вашия профил в Instagram. Ако активирате плъгините, например натиснете бутона “Instagram”, тази информация директно се свързва със сървър на Instagram, където се запаметява. Освен това информацията се публикува във Вашия Instagram акаунт и се показва на Вашите конткати там. 

Ако не желаете Instagram да може да свързва събраните през нашия уебсайт данни директно с Вашия Instagram акаунт, трябва да излезете от Instagram преди да посетите нашия сайт. Можете да предотвратите напълно зареждането на плъгина на Instagram посредством Add-Ons за Вашия браузър, напр. с така наречените скрипт блокери.

17.3. Twitter

Посредством използването на Twitter и функцията за ретуитване, посетените от Вас уебсайтове се свързват с Вашия акаунт в Twitter и се оповестяват на другите потребители. При това се изпращат данни и на Twitter. Обръщаме Ви внимание, че като оператор на нашите уебсайтове ние не получаваме информация от Twitter какво е съдържанието на предадените данни и каква е тяхната употреба. 

17.4. XING (бутон за споделяне)

При всяко отваряне на нашите уебсайтове, които съдържат функциите на Xing, се създава свързване към сървърите на Xing. Доколкото знаем при това не се осъществява запаметяване на лични данни. Вашият IP адрес не се записва и Вашето потребление като потрбител не се анализира.

17.5. LinkedIn

При всяко отваряне на нашите уебсайтове, които съдържат функциите на LinkedIn, се създава свързване към сървърите на LinkedIn. По този начин LinkedIn научава, че сте посетили нашите уебсайтове със своя IP адрес. Ако натиснете бутона за споделяне на LinkedIn и сте влезнали във Вашия акаунт на LinkedIn, LinkedIn може да свърже Вашето посещение на нашата интернет страница с Вашия потребителски акаунт. Обръщаме Ви внимание, че като оператор на нашите уебсайтове ние не получаваме информация от LinkedIn какво е съдържанието на предадените данни и каква е тяхната употреба.

17.6. YouTube

Ако посетите наш уебсайт, на който има плъгин на YouTube или свързване с YouTube, се създава връзка със сървърите на YouTube. При това операторът на YouTube научава кои от нашите уебсайтове сте посетили.

Ако едновременно с това сте влезнали в YouTube, операторът на YouTube ще научи повече за Вашето поведение при сърфиране. Ако не желаете това, първо излезте от YouTube. Обръщаме Ви внимание, че като оператор на нашите уебсайтове ние не получаваме информация от YouTube какво е съдържанието на предадените данни и каква е тяхната употреба.

Операторът е YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Повече информация за защитата на данните от YouTube Inc. ще намерите на::  https://www.google.com/intl/bg/policies/privacy

 

18. Онлайн присъствие в социалните медии

Ние поддържаме онлайн присъствие в социални мрежи и платформи (напр. Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Google+, Xing). За обработката на данните по отношение на Facebook, а вероятно също и на всички останали социални мрежи и платформи, са съвместно отговорни съответните оператори на мрежите и платформите, както и TIMOCOM.

Ние Ви даваме възможност да коментирате нашите постове, да давате оценки или да контактувате с нас през социалните медии. Вие можете по всяко време да изтриете сами своите постове от нашата фен страница във Facebook и другите платформи.

Facebook и другите платформи съхраняват Вашите данни и потребителски профили и ги използват с цел реклама, пазарни проучвания и/или таргетирано оформление на своите уебсайтове. Това анализиране се случва (също и за нерегистрирани потребители) с цел предоставяне на таргетирана реклама и за информиране на останалите потребители на социалната мрежа за Вашата активност на нашите уебсайтове. Имате право да възразите срещу съставянето на това потребителско профилиране и ако желаете да упражните това свое право, трябва изрично да поискате това от Facebook, вижте разпоредбите за защита на данните на Facebook.

 

19. Ubermetrics

Ubermetrics е решение за анализ на съдържанието, което анализира и филтрира големи обеми текст напълно автоматично.

Посредством Ubermetrics Delta се обработва изключително публично достъпна информация. Чрез News Feed на уебпространството на Ubermetrics се посочват публикации, които отговарят на зададените ключови думи, които са важни за TIMOCOM. При това неизменно се обработват имената, респ. псевдонимите, на хората, които са публикували тези текстове.

Специално за използването на този софтуер от TIMOCOM са въведени подходящи технически и организационни мерки. 

Обработката на данните е ограничена до времето, което е необходимо за разумна употреба и оценка на данните, така че данните се изтриват най-късно в края на първото тримесечие на следващата година.

Данните не се прехвърлят или хостват в трети държави.

 

20. Онлайн реклама, базирана на потреблението

Facebook Ремаркетинг / Ретаргетинг

Този уебсайт използва Facebook Custom Audiences от социалната мрежа Facebook. Този Facebook пиксел Ви маркира в анонимна форма като посетител на нашия уебсайт. Ако сте влезнали във Facebook, ние можем да използваме тази информация за предоставяне във Facebook на реклами, насочени към целеви групи. Като оператор на това интернет присъствие ние не получаваме лични данни за Вас като потребители или Вашите данни във Facebook. Като посетител на нашия интернет сайт имате възможността да деактивирате Facebook Custom Audiences тук.

20.1. LinkedIn

На нашия уебсайт използваме технологиите за анализ и Conversion Tracking на платформата LinkedIn. Благодарение на гореспоменатите технологии от LinkedIn могат да Ви бъде показвана по-уместна и базирана на Вашите интереси реклама. Освен това ние получаваме от LinkedIn обобщени и анонимни доклади за активността и информация за това как използвате нашия уебсайт. Повече информация за защитата на данните от LinkedIn ще намерите тук:https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Вие можете да възразите срещу анализирането от LinkedIn на Вашето поведение като потребител, както и срещу показването на базирани на интересите Ви реклами предложения (“Opt-Out“); за да направите това, кликнете върху полето „Отказ от LinkedIn“ (за членове на LinkedIn) или „Отказ“ (за другите потребители) под следния линк:https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

 

21. Обработка на Вашите лични данни в държави извън ЕС и ЕИЗ

Не се извършва обработка на Вашите лични данни в държави извън Европейския съюз и Европейската икономическа зона, с изключение на приложенията на социалните мрежи: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram и Google+.

 

22. Законови положения на обработката на данни

Тук ще намерите преглед на разпоредбите на закона за защита на личните данни относно обработката на Вашите данни.

22.1 Информационна употреба

Обработката на Вашите данни, които Вашият браузър ни изпраща автоматично, се извършва в рамките на нашия интерес, да можем Ви покажем уебсайтовете.

 • чл. 6, ал. 1, буква 1 от Общия регламент за защита на личните данни

22.2. Формуляр за контакт и регистрация

Обработката е необходима за изпълнението на договора, по който засегнатото лице е страна, или за подготовката на договора преди да бъде сключен, което става по искане на лицето.

 • Чл. 6, ал. 1, буква b от Общия регламент за защита на личните данни

22.2. Бюлетин

Изпращането на нашия бюлетин се извършва на основание Ваше лично искане.

 • Чл. 6, ал. 1, буква а от Общия регламент за защита на личните данни

22.4. Уеб анализ, онлайн реклама, базирана на потреблението, и интегриране на външни услуги

Можете по всяко време да оттеглите съгласието си и да прекратите абонамента си за бюлетина.

С цел реклама, пазарни проучвания или таргетирано оформление на уебсайтовете ние анализираме поведението като потребители на нашите посетители, за наши собствени цели.

 • Чл. 6, ал. 1, буква f от Общия регламент за защита на личните данни

22.5. Онлайн присъствие в социалните медии

Това правно основание е в сила за Google Analytics, eTracker, Google AdWords, Bing Ads, Facebook Remarketing/Retargeting, LinkedIn-Analyse, WebProspektor (онлайн реклама, базирана на потреблението).

Обработката на личните данни на потребителите се извършва въз основа на нашия интерес да предложим ефективна информация на потребителите, а също комуникация с потребителите, съгласно чл. 6, ал. 1, буква f от Общия регламент за защита на личните данни. В случай че от потребителите бъде поискано от съответния оператор да спазват обработката на данните (т.е. да декларират своето съгласие, например като отметнат кутийка или потвърдят посредством екранен бутон), правното основание за обработката е чл. 6, ал. 1, буква а от Общия регламент за защита на личните данни.

22.6. Защита на данните:

Ние сме въвели технически и организационни мерки за сигурност, за да защитим събираните лични данни, по специално по отношение на случайна или умишлена манипулация, загуба, унищожаване или срещу достъп на неоторизирани лица. Нашите мерки за сигурност се актуализират постоянно, съобразно развитието на технологиите.

Прехвърлянето на Вашите лични данни от формулярите за контакт се кодира с SSL ключ (https), за да се предотврати достъпа до данните на неоторизирани трети лица.

22.7. Услуга за събиране на вземания / информация за платежоспособност / агенции за кредитен рейтинг

(1) Предлагаме услуги за събиране на вземания на нашите клиенти в системата Smart Logistics System . Тази услуга се предоставя директно чрез TIMOCOM на всички клиенти на TIMOCOM като допълнителна услуга.

(2) В прегледа на поръчките се предоставят данни за кредиторите (име на фирмата, TIMOCOM ID), данни за длъжника (име на фирмата, TIMOCOM ID (ако има), адрес вкл. държава (в случай че не е посочен TIMOCOM ID), номер на фактурата, дата на фактурата, неплатена сума, валута, маркирана като оставаща сума (само когато са налични и основанието за събиране на вземане е предоставено на TIMOCOM, така че услугата за събиране на вземането и обработката на случая да могат да бъдат извършени. TIMOCOM получава информация за платежноспособността от агенции за кредитен рейтинг или проверява адресите, за да може да се стигне до длъжника и за да бъде защитен кредиторът от неплащане. Правното основание за това е чл. 6, ал. 1, т.1, буква b) и буква f) от Общия регламент за защита на личните данни (обработване на данни за изпълнение на договора, обработване на данни въз основа на легитимния интерес на длъжника).

Ние съхраняваме горепосочените лични данни до приключване на процедурата за събиране на вземания, т.е. докато просроченото задължение не бъде платено и докато се работи по неговото събиране. След това ние блокираме данните и след изтичането на законоустановения срок за съхранение ги изтриваме окончателно. Правното основание за това е чл. 17, ал. 3, буква b) от Общия регламент за защита на личните данни, във връзка с § 35, ал. 3 от Федералния закон за защита на данните.

(3) В случай че получим данни от агенции за кредитен рейтинг или агенции за събиране на вземания, при необходимост ние използваме оценката. При това се изчислява вероятността, с която клиентът ще плати задълженията си по договора. Оценката се изчислява на базата на математически и статистически утвърдена процедура.

Ние работим със следните агенции за кредитен рейтинг и агенции за събиране на вземания:

Bisnode; Creditreform; companycheck; Confidas; Creditsafe; Dun & Bradstreet Czech Republic, a.s.; Fonceta OY; Informa; Innolva ; KRD ; KSV1870 Holding AG; Proff Aksjeselskap; Proff Aktiebolag; Schufa; Virk; Wáberer Hungária Biztosító Zrt. Ние съхраняваме резултата от проверката на платежоспособността в продължение на една година. Правното основание за обработката на тези данни е чл. 6, ал. 1, т. 1, буква b) от Общия регламент за защита на личните данни.

(4) В рамките на договорни отношения ние изпращаме до SCHUFA Holding AG или Creditreform Düsseldorf лични данни за тяхното заявяване, изпълнение и прекратяване, както и данни за поведение, което не е по договор или се явява опит за измама. Правното основание за това изпращане е чл. 6, ал. 1, т. 1, букви b) и f) от Общия регламент за защита на личните данни.

SCHUFA и Creditreform Düsseldorf обработват получените данни и ги използват и за изготвянето на оценка, която да предоставят на своите търговски партньори в Европейската икономическа зона и Швейцария, както и в трети държави (в случай че има решение за уместност на Европейската комисия) информация, като например информация за оценка на кредитния риск за физически лица. Независимо от оценката на платежоспособността, SCHUFA подпомага своите търговски партньори и със създаването на профили при разпознаването на съмнително поведение (напр. за целите на предотвратяването на измами при пазаруване онлайн). Това се извършва посредством анализ на запитване на търговски партньор на SCHUFA за проверка на тези потенциално подозрителни елементи. Върху това изчисление, което се извършва индивидуално за всеки отделен търговски партньор, могат да оказват влияние също и данни за адреси, информация дали и в каква функция в общодостъпните източници има налично вписване на лице от обществения живот със съответстващи лични данни, както и обобщена статистическа информация от базата данни на SCHUFA. Тази процедура не оказва влияние върху кредитната оценка и кредитния скоринг. Можете да намерите повече информация за дейностите на SCHUFA и Creditreform Düsseldorf на адрес www.schufa.de/datenschutz и www.creditreform.de/duesseldorf/datenschutz.

Правното основание за обработката на тези данни е чл. 6, ал. 1, т. 1, буква f) от Общия регламент за защита на личните данни.

 

23. Вашите права: на информация, коригиране, изтриване, ограничаване

Имате право по всяко време на безплатна информация за запаметените Ваши лични данни, както и право на коригиране, изтриване, ограничаване на обработката или възражение срещу обработката, както и право на пренос на данните, при условие че са налични предпоставките за това, съгласно закона за защита на данните. В случай че имате въпроси относно Вашите права, можете да се свържете с нас по всяко време или да се свържете по имейл с нашите външни длъжностни лица по защита на данните (вижте данните за контакт по-горе).

Едновременно с това имате право да подадете оплакване пред съответната регулаторна институция. Това е регулаторната институция за защита на данните и свободата на информацията за Северен Рейн-Вестфалия:https://www.ldi.nrw.de/metanavi_Kontakt/

В случай че е трябвало да ни дадете съгласието си за определена обработка на данни, можете да го оттеглите по всяко време. Като цяло ни е необходимо съгласие само в особени случаи, напр. за изпращането на бюлетина.

23.1. Възможности за възражение и премахване

Можете да възразите срещу обработката на вашите данни по всяко време в съответствие с член 21, параграф 1 от ОРЗД. Моля, уведомете ни за Вашето възражение срещу запаметяването на Вашите данни в доклади като изпратите съобщение до предоставените данни за контакт.

Оттеглянето на съгласието няма да се отрази върху правомерността на обработката, която е извършена преди оттеглянето.

Обръщаме Ви внимание, че за съжаление TIMOCOM не може да повлияе на методиките за онлайн проследяване на платформите за социални медии. Можете да получите повече информация за това от декларациите за защита на данните на операторите на платформите. Можете да заявите желанието си да използвате правото си отказ от тези методики за онлайн проследяване директно пред операторите на социалните медии. Ако изкате да използвате това свое право, TIMOCOM ще препрати заявленията директно на операторите на платформите.

Имате следните права по отношение на нас и платформите по отношение на вашите лични данни:

 • Право на информация,

 • Право на коригиране или изтриване,

 • Право на ограничаване на обработването,

 • Право на пренос на данните,

 • Право на оплакване пред регулатора за защита на данните.

За подробна информация за съответната обработка и възможностите за възражение (Opt-Out) вижте линковете по-долу за информацията предоставена от съответния оператор.

В повечето случаи има смисъл да се свържете директно с Facebook Ireland Ltd., респ. другите платформи, тъй като ние нямаме достъп до всички данни и не можем да повлияем на всички процедури по обработка на данните в рамите на Facebook и другите мрежи. Ние с удоволствие ще Ви помогнем да упражните Вашите права по отношение на Facebook и другите мрежи.

Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland)

Google/YouTube (Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland)

Instagram (Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA)

Twitter (Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA)

LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Irland)

Xing (XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Deutschland)

в началото