Декларация за защита на личните данни

Радваме се, че посетихте нашия уебсайт и Ви благодарим за интереса, който проявихте към нашата компания.

За нас защитата на личните данни е не само законово задължение, но също така и важен инструмент за повишаване на прозрачността в ежедневната ни работа с Вашите лични данни. Защитата на Вашите лични данни (накратко „данните“) е много важа за нас. По-долу искаме да Ви информираме подробно какви данни се събират когато ни посещавате в интернет и използвате публикуваните там оферти и как след това тези данни се обработват или използват, а също така и какви съпровождащи мерки за сигурност вземаме в технически и организационен аспект.


Отговорник за обработката на данните


По смисъла на чл. 4, ал. 7 от Общия регламент за защита на личните данни, това е TIMOCOM GmbH, за справка нашия раздел за авторско право.


Длъжностно лице по защитата на данните

Отговорник за надзора и спазването на защитата на данните е нашето длъжностно лице по защитата на данните. Можете да получите повече информация по темата за защита на данните, като се свържете с:

 • TIMOCOM GmbH
 • Длъжностно лице по защитата на данните
 • Timocom Platz 1
 • DE-40699 Erkrath
 • Имейл: datenschutz@timocom.com


Събиране и използване на Вашите данни


Видът и обхватът на събирането и използването на Вашите данни се различават в зависимост от това дали посещавате нашите оферти само за търсене на информация или използвате предоставените от нас услуги.

В случай че някои функции на нашите оферти се възлагат на доставчици на услуги или ако искаме да използваме Вашите данни за рекламни цели, ще Ви информираме подробно за това. Ще упоменем и определените критерии за продължителността на съхранението.

Препредаване на Вашите данни на трети лица се случва само тогава, когато сме законово задължени да направим това.


Използване само с цел информация


При използването на нашия уебсайт само с цел информация ние събираме само лични данни, който Вашият интернет браузър ни изпраща автоматично, като:

IP адрес
Дата и час на запитването
Часова разлика с времето по Гринуич (GMT)
Съдържание на искането (конкретна страница)
Прехвърленото количество данни и техния статус (прехвърлени данни, данни, които не са намерени, и т.н.)
Страницата, от която е дошло искането
Вид на браузъра / Версия / Език
Операционна система и нейния потребителски интерфейс
Горепосочените данни са технически необходими, за да може да Ви бъде показан нашия уебсайт и да се осигурят стабилност и сигурност.


Формуляри за контакт


От различни подстраници можете да се свържете с нас чрез формуляри за контакт. Данните, които се събират във формуляра за контакт (име, фамилия, фирма, телефон, имейл адрес, респ. улица, пощенски код, населено място), както и Вашето съобщение, се използват от нас само с цел обработване на Вашето запитване. След края на обработката данните ще бъдат изтрити. Съгласно законовите предписания за архивирането на имейл трафика (имейлите са търговска кореспонденция) данните от тях се съхраняват за макс. 10 години.

Вашите данни се записват, в момента когато сключите договор с нас в следствие на направения контакт. В тези случаи е необходима обработка на данните за изпълнението на договора или за подготовката на договора преди да бъде сключен. Вашите данни ще бъдат изтрити, когато съхранението на Вашите данни повече няма да е необходимо след изпълнението на договора, освен ако законът не изисква от нас да съхраняваме тези данни за по-дълъг период от време.

Препредаване на Вашите данни на трети лица се случва само тогава, когато сме законово задължени да направим това.


Регистрация


Вашата регистрация е необходима на различни подстраници, за да можете да използвате нашите услуги (да използвате транспортната платформа на TIMOCOM). Данните, които се събират във формуляра за регистрация (обръщение, име, фамилия, телефон, имейл адрес, име на фирма, вид на фирмата, респ. улица, пощенски код, населено място, държава) се съхраняват от нас докато използвате като клиент нашите услуги.

В резултат на това Вашите данни се записват, в момента когато сключите договор с нас в следствие на регистрацията. В тези случаи е необходима обработка на данните за изпълнението на договора или за подготовката на договора преди да бъде сключен. Вашите данни ще бъдат изтрити, когато съхранението на Вашите данни повече няма да е необходимо след изпълнението на договора, освен ако законът не изисква от нас да съхраняваме тези данни за по-дълъг период от време.

Препредаване на Вашите данни на трети лица се случва само тогава, когато сме законово задължени да направим това.


Установяване на контакт по имейл с наш служител


Можете да се свържете с нас като ни изпратите имейл. Данните, които получаваме от изпратения имейл (например: Вашето име, имейл адрес, както и самото съобщение) се използват от нас само с цел обработване на Вашето запитване. След края на обработката данните ще бъдат изтрити. Съгласно законовите предписания за архивирането на имейл трафика (имейлите са търговска кореспонденция) данните от тях се съхраняват за макс. 10 години.

Препредаване на Вашите данни на трети лица се случва само тогава, когато сме законово задължени да направим това.

Ние не можем да гарантираме пълна сигурност при комуникацията по имейл и затова за информация с голяма нужда от конфиденциалност препоръчваме изпращане по пощенски път.


Бюлетин


За да можете да се абонирате за нашия бюлетин, на нас са ни необходими освен изискваното от закона за защита на личните данни Ваше съгласие и Вашите име и фамилия, както и Вашия имейл адрес, на който трябва да бъде изпращан бюлетина. Използват се и други данни (като например обръщение), така че да можем да се обърнем лично към Вас и да оформим съдържанието на бюлетина, както и да можем да Ви пишем по имейла ако имаме въпроси.

За изпращането на бюлетина принципно използваме така наречената двойна заявка, т.е. ще Ви изпратим бюлетина едва когато потвърдите Вашата регистрация от линка, който се съдържа в изпратения от нас имейл за потвърждение. По този начин искаме да гарантираме, че като притежатели на предоставения имейл адрес можете да регистрирате само себе си. Вашето потвърждение трябва да бъде направено незабавно след получаването на изпратения имейл за потвърждение, понеже в противен случай Вашата регистрация за бюлетина ще бъде автоматично изтрита от базата данни.

По всяко време можете да прекратите Вашия абонамент от съответния линк, който се съдържа в края на бюлетина.

HubSpot

 1. Използваме HubSpot в нашия уебсайт за маркетингови дейности. HubSpot е софтуерна компания от САЩ с клон HubSpot Ireland Limited на 2-ри етаж, 30 North Wall Quay, Дъблин 1, Ирландия.
 2. Използваме това интегрирано софтуерно решение за целите на нашия собствен маркетинг, генериране на потенциални клиенти и обслужване на клиенти. Те включват маркетинг по електронна поща, който регулира изпращането на бюлетини, както и на автоматични писма, публикуване и отчитане в социалните медии, управление на контактите, като сегментиране на потребителите и CRM, целеви страници и форми за контакт.
 3. HubSpot използва "бисквитки", които представляват малки текстови файлове, които се съхраняват локално в кеша на Вашия уеб браузър на крайното Ви устройство и позволяват анализ на използването на уебсайта от Ваша страна. HubSpot анализира събраната информация (например IP адрес, географско местоположение, вид на браузъра, продължителност на посещението и разгледани страници) от наше име, за да можем да изготвяме отчети за посещенията и посетените страници.
 4. Информацията, събрана от HubSpot, и съдържанието на нашия уебсайт се съхраняват на сървъри на доставчиците на услуги на HubSpot. Доколкото сте дали съгласието си за това в съответствие с чл. 6, ал. 1, т. 1, буква "а" от ОРЗД, обработката на този уебсайт се извършва за целите на анализа на уебсайта.
 5. Тъй като става въпрос за прехвърляне на лични данни към САЩ, са необходими допълнителни предпазни мерки, за да се гарантира нивото на защита на данните съгласно ОРЗД. За да гарантираме това, сме договорили стандартни клаузи за защита на данните с доставчика в съответствие с член 46, параграф 2, буква в) от ОРЗД. Те задължават получателя на данните в САЩ да обработва данните в съответствие с нивото на защита в Европа. В случаите, в които това не може да бъде осигурено чрез това удължаване на договора, ще потърсим допълнителни договорености и ангажименти от получателя в САЩ.
 6. Данните ще бъдат изтрити веднага, след като вече не са необходими за целта на тяхното събиране.
 7. Можете да възразите трайно срещу събирането на данни от HubSpot и задаването на "бисквитки", като съответно предотвратите съхранението на "бисквитки" чрез настройките на браузъра си. Можете да възразите срещу бъдещата обработка на личните Ви данни по всяко време.


Използване на “бисквитки”


На нашите уебсайтове използваме “бисквитки”. “Бисквитките” са малки текстови файлове, които докато посещавате нашите интернет страници се изпращат от нашия уебсървър до Вашия браузър, а от него се запазват на Вашия компютър за по-нататъшно използване.

Този уебсайт използва “бисквитки” (Cookies) от следните видове:

Transiente Cookies (временна употреба)
Persistente Cookies (ограничена във времето употреба)
Third-Party Cookies (от трети страни)
Flash-Cookies (дългосрочна употреба)
Transiente Cookies се изтриват автоматично, когато затворите браузъра. Към тях спадат в частност Session-Cookies. Те записват така наречено Session-ID, с което се систематизират различните запитвания на Вашия браузър по време на конкретното посещение. По този начин Вашият компютър може да бъде разпознат, когато се върнете на уебсайта. Session-Cookies се изтриват, когато излезете или затворите браузъра.

Persistente Cookies се изтриват автоматично след определено време, което може да е различно за всяка “бисквитка”. По всяко време можете да изтриете “бисквитките” от настройките за сигурност на Вашия браузър.

Можете да конфигурирате настройките на Вашия браузър според желанията си и напр. да откажете приемането на Third-Party-Cookies или на всички “бисквитки”. Но трябва да имате предвид, че след това евентуално няма да можете да използвате всички функции на тази уебстраница.

Използваните Flash-Cookies не се запаметяват от Вашия браузър, а от Вашия Flash плъгин. Те запаметяват необходимите данни независимо от използвания браузър и нямат автоматичен срок на валидност. Ако не желаете да бъдат обработвани Flash-Cookies, трябва да инсталирате специално Add-On приложение, напр. „Better Privacy“ за Mozilla Firefox или Adobe-Flash-Killer-Cookie за Google Chrome.

В тази връзка ние не извършваме събиране и запаметяване на лични данни в “бисквитки”. Ние не използваме технологии, които да свързват събраната от “бисквитките” информация с данните на потребителя.

Можете да получите повече информация за “бисквитките” от портала на Техническия университет на Берлин: https://www.verbraucher-sicher-online.de/thema/cookies.


Уеб анализ


За нас е важно да оптимизираме максимално нашите интернет сайтове по отношение на съдържанието и по този начин да ги направим атрактивни за нашите посетители. Затова за нас е важно да знаем кои части от тях се посещават от нашите посетители. За тази цел използваме следните технологии.


Google AdWords Conversion-Tracking


Като клиенти на Google AdWords ние използваме и Google Conversion-Tracking, допълнитела услуга за анализ на Google Inc. Ако попаднете в нашия уеб магазин от реклама на Google (AdWords - реклама над/до резултатите от търсене в Google), на Вашия компютър ще бъде поставен друг вид “бисквитка”, така наречената Conversion-Cookie. Тази “бисквитка” не служи да бъдете идентифицирани персонално, а ни дава възможност да направим сравнение на препращането към нашия уебсайт от рекламите на Google и възникналите благодарение на препращането покупки на предлаганите от нас продукти.

Към момента за тази “бисквитка” Google не предлагат Opt-Out-Cookie. Можете да декативирате запаметяването на Conversion-Cookie чрез настройка на Вашия браузър или използването на допълнителни плъгини към Вашия браузър.

Повече информация за Conversion-Tracking от Google AdWords ще намерите на: https://support.google.com/adwords/answer/1722022?hl=de

Доставчикът е Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland.

Повече информация за защитата на данните от Google Inc. ще намерите на: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/


Google Tag Manager


Google Tag Manager е инструмент за интегриране на тагове и се грижи за изчистването на тези тагове, които при определени обстоятелства създават данни от Ваша страна. Google Tag Manager няма достъп до тези данни. Когато направите деактивация на ниво домейн или бисквитка, това остава за всички проследяващи тагове, които се интегрират с Google Tag Manager.


Google Analytics


В нашите уебсайтове използваме Google Analytics, услуга за уеб анализ на Google. Google Analytics използва “бисквитки”, които се запаметяват на Вашия компютър и ни позволяват да извършваме анализ на използването на нашия уеб сайт. Събираната от “бисквитката” информация за Вашата употреба на нашите уебсайтове по правило се прехвърля към сървър на Google в САЩ, където се запаметява. На нашите уебсайтове ние сме активирали анонимизирането на IP адресите. Така в рамките на страните-членки на Европейския съюз или в други държави по спогодба за Европейското икономическо пространство Вашият IP адрес се съкращава от Google преди да бъде изпратен. Google използва тази информация от наше име, за да оцени как използвате уебсайта, за да изготви отчети за активността на уебсайта и за да ни предостави повече информация за употребата на уебсайта и на използването през интернат на съответните услуги. В рамките на Google Analytics, предаваният от Вашия браузър IP адрес не се свързва с другите данни от Google. Можете да предотвратите запаметяването на “бисквитки” чрез съответна настройка на софтуера на Вашия браузър. Освен това можете да предотвратите записването на събраните от “бисквитката” данни (вкл. Вашия IP адрес), както и обработката на тези данни от Google, като свалите от следния линк плъгин за Вашия браузър и го инсталирате: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Използването на алтернативни плъгини или деактивирането на всички “бисквитки” в настройките на Вашия браузър ще предотвратят анализирането на Вашето поведение като потребител.

Алтернативно можете да откажете Вашите данни да бъдат използвани от Google от следния линк. Поставя се Opt-Out-Cookie, която предотвратява бъдещото събиране на Вашите данни при посещение на нашия уебсайт: Деактивирайте Google Analytics.

Внимание: Ако изтриете всички “бисквитки” това ще доведе и до изтриването и на Opt-Out-Cookie, което ще трябва да бъде повторно активирано от Вас.

Доставчикът е Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland.

Повече информация за защитата на данните от Google Inc. ще намерите на: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/


Sistrix


На нашия уебсайт използваме инструментите за уеб анализ на фирма SISTRIX GmbH („Sistrix“). Става въпрос за инструменти за анализ за подобряване на откриваемостта на нашия уебсайт в търсачките. За тази цел се събират и запаметяват единствено данни за ключови думи, домайни и търсения. Няма събиране, запаметяване и обработване на лични данни. Можете да намерите повече информация за събирането и използването на данните на http://sistrix.de/sistrix/datenschutz.


Mouseflow


Този уебсайт използва Mouseflow, инструмент за уеб анализ на Mouseflow ApS, Flaesketorvet 68, 1711 Kopenhagen, Дания, за регистриране на случайно избрани отделни посещения (само с анонимизирани IP адреси). Съществува протокол за движението на мишката, кликването с мишката и работата с клавиатурата с цел оценяване на отделните посещения на този уебсайт на случаен принцип, като така наречено “възпроизвеждане на сесии”, както и под формата на така наречените “горещи карти”, и така да се стигне до потенциални подобрения за този уебсайт. Събраните от Mouseflow данни не представляват лични данни и няма да бъдат изпращани на трети страни. Записването и обработката на събраните данни е в рамките на ЕС.

Ако не желаете Mouseflow да събира данни, можете да откажете това за всички сайтове, които използват Mouseflow, от следния линк: https://mouseflow.com/opt-out/.


Интегрирани услуги


За оформлението на нашия уебсайт и за предоставянето на допълнителни функции ние интегрираме следните външни услуги.

Всичи услуги, които са описани по-долу, могат да бъдат деактивирани чрез използването на специални плъгини за Вашия браузър или по-конкретно, необходимата връзка към съответните сървъри ще бъде прекъсната. Имайте предвид, обаче, че използването на такива инструменти е свързано със загубване на познатия Ви ежедневен комфорт на работа - понеже много от функциите повече не функционират така както нормално очаквате.


YouTube


Част от съдържанието на нашите уебсайтове съдържа видео от нашия канал в YouTube. Като цяло видеото от YouTube на нашите уебсайтове е в режим за защита на данните (вътрешна функция на YouTube), така че YouTube не изпраща “бисквитки” към Вашия браузър и по този начин в YouTube не се запаметява информация за Вас. Но това е в сила само ако не гледате видеото. Независимо от това дали гледате дадено видео или не, Вашият IP адрес се изпраща на YouTube и на рекламната мрежа на Google Doubleclick. В случай че паралелно на посещението на нашите уебсайтове сте влезнали и в YouTube с наличен потребителски акаунт, YouTube може да свърже посещението на нашите уебсайтове с Вашето поведение на потребител. Обръщаме Ви внимание, че като оператор на нашите уебсайтове ние не получаваме информация от YouTube какво е съдържанието на предадените данни и каква е тяхната употреба, и също така нямаме възможност да ограничим преноса на тези данни към YouTube и неговите партньори.

Операторът е YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Повече информация за защитата на данните от YouTube Inc. ще намерите на: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.


Интегриране на Vimeo видео


(1) Интегрирахме на нашата интернет страница Vimeo видеоклипове, които са запаметени на платформата на Vimeo и могат да бъдат гледани оттам. Vimeo е платформа на Vimeo LLC със седалище в Уайт Плейнс в щат Ню Йорк. Ние използваме създадените и интегрирани от нас Vimeo видеоклипове с „обозначение Do-No-Track- название“. Това означава, че упоменатите в алинея 2 Ваши данни първо се изпращат в САЩ чрез браузър/Vimo плъгин, когато пуснете видеото (напр. кликнете върху старт бутона). От гледна точка на разпоредбите за защита на данните САЩ е трета държава, която няма ниво на защита на личните данни, което да съответства на нивото в ЕС. Кликването върху видеото, както и свързаното с това стартиране на видеото представляват съгласие в електронен вид съгласно чл. 7 във връзка с чл. 49, ал. 1, буква a) от Общия регламент за защита на личните данни Можете по всяко време да оттеглите съгласието си от настройките на бисквитките https://www.timocom.de/.

(2) Правното основание за интегриране на Vimeo видеоклипове на нашия уебсайт е чл. 6, ал. 1, т. 1, буква f) от Общия регламент за защита на личните данни, като наш легитимен интерес за представяне на нашата фирма.

(3) Когато посетите нашата интернет страница, Vimeo получава информация, че сте извикали съответната подстраница, както и данните, упоменати под „Използване само с цел информация“. Това се случва без значение дали имате потребителски акаунт във Vimeo или не. В случай че имате потребителски акаунт във Vimeo и в момента на посещението на нашата интернет страница сте влезнали във Вашия Vimeo акаунт, тези данни ще бъдат свързани директно с Вашия потребителски акаунт. Ако не искате тези данни да бъдат свързани с Вашия потребителски акаунт, трябва да излезете от акаунта си преди да активирате бутона.

(4) Vimeo използва тези данни за създаване на потребителски профили, но също така и за рекламни цели, пазарни проучвания, както и за таргетирано оформление на своята интернет страница. Vimeo на свой ред предоставя и споделя Вашите данни с други трети страни. Имате възможност да възразите срещу създаването на такива потребителски профили. Това възражение трябва да бъде изпратено директно до Vimeo (Vimeo, Inc., Attention: Data Protection Officer, 555 West 18th Street, New York, New York 10011; Privacy@vimeo.com

(5) Vimeo се придържа към разпоредбите за защита на данните на Европейската икономическа зона и Швейцария по отношение на събирането, употребата, прехвърлянето, запаметяването и обработването на личните данни от Европейската икономическа зона, Обединеното кралство и Швейцария. Всяко прехвърляне на лични данни към трета страна или международна организация е предмет на съответни гаранции, които са описани в член 46 на Общия регламент за защита на личните данни. Правното основание за това е задължението за изпълнение на договор в Google съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1, буква b) във връзка с чл. 46, ал. 2, буква c) от Общия регламент за защита на личните данни.

(6) В декларациите за защита на данните на Vimeo ще намерите допълнително информация за вида и обхвата на обработването на данните. Ще намерите повече информация за Вашите права, възможностите за настройка и друга информация за защитата на Вашите данни на: https://vimeo.com/privacy.


Линкове към cоциални медии


В нашите уебсайтове има линкове към различни социални медии със съответните им лога. Тук не става дума за плъгини на социалните медии, а само за свързване към нашите предложения в тези медии. Като цяло кликването върху някой от тези линкове ще изпрати Вашия IP адрес към операторите на различните платформи. В случай че използвате някоя от тези услуги и също така сте влезнали с Вашия акаунт, при някои обстоятелства могат да бъдат събрани данни за Вашето поведение при сърфиране от операторите на социалните медии. Предаването на Вашия IP адрес към оператора на извиканите от Вас страници е технически необходимо и е в сила за всички уебсайтове.

В момента имаме свързване към нашите акаунти във Facebook, Twitter, Xing, LinkedIn и Instagram.


Плъгини на cоциалните медии


В момента използваме следните плъгини на социални мрежи:


Facebook плъгини


В нашите уебсайтове са интегрирани плъгини на социалната мрежа Facebook. Можете да разпознаете плъгините на Facebook по логото на Facebook или бутона за харесване на нашата страница. Ще намерите информация за плъгините на Facebook тук: http://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Когато посещавате нашите страници, посредством плъгина се създава директна връзка между Вашия браузър и сървъра на Facebook. По този начин Facebook получава информация, че сте посетили нашите уебсайтове със своя IP адрес. Ако натиснете бутоните на Facebook за харесване, докато сте влезнали в своя Facebook акаунт, можете да свържете съдържанието на нашите (Facebook) уебстраници с Вашия Facebook профил и/или с други Facebook потребители. По този начин Facebook може да свърже посещението на нашия уебсайт с Вашия потребителски акаунт във Facebook. Освен това чрез Facebook могат да бъдат изпратени още “бисквитки” към Вашия браузър. Обръщаме Ви внимание, че като оператор на нашите уебсайтове ние не получаваме информация от Facebook какво е съдържанието на предадените данни и каква е тяхната употреба. Ако не желаете Facebook да свърже посещението на нашия уебсайт с Вашия потребителски акаунт във Facebook, преди това излезте от Facebook.

Доставчикът е Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA.

Повече информация за защитата на данните от Facebook Inc. ще намерите на: https://www.facebook.com/about/privacy/


Instagram


В нашите уебсайтове са интегрирани плъгини на социалната мрежа Instagram. Плъгините са обозначени с лого на Instagram (например под формата на Instagram каамера) . Тези функции се предлагат от Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. Ако посетите страница от нашия уебсайт, която съдържа такъв плъгин, Вашият браузър създава директна връзка със сървърите на Instagram. Instagram получава по този начин информация, че Вашият браузър е отворил съответната страница от нашия уебсайт, дори и ако нямате профил на Instagram или не сте влезнали в Instagram в момента. Тази информация (включително Вашия IP адрес) се предава от Вашия браузър директно към сървър на Instagram в САЩ, където се запаметява. Ако сте влезнали в Instagram, Instagram може да свърже посещението на нашия уебсайт с Вашия профил в Instagram. Ако активирате плъгините, например натиснете бутона “Instagram”, тази информация директно се свързва със сървър на Instagram, където се запаметява. Освен това информацията се публикува във Вашия Instagram акаунт и се показва на Вашите конткати там. Целта и обхвата на събирането на данни и последващата обработка и употреба на данните от Instagram, както и Вашите съответни права и възможности за настройка с цел защита на Вашата лична сфера, можете да научите от политиката за защита на данните на Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388/

Ако не желаете Instagram да може да свързва събраните през нашия уебсайт данни директно с Вашия Instagram акаунт, трябва да излезете от Instagram преди да посетите нашия сайт. Можете да предотвратите напълно зареждането на плъгина на Instagram посредством Add-Ons за Вашия браузър, напр. с така наречените скрипт блокери.


Twitter


В нашите уебсайтове са интегрирани функции на услугата Twitter. Посредством използването на Twitter и функцията за ретуитване, посетените от Вас уебсайтове се свързват с Вашия акаунт в Twitter и се оповестяват на другите потребители. При това се изпращат данни и на Twitter. Обръщаме Ви внимание, че като оператор на нашите уебсайтове ние не получаваме информация от Twitter какво е съдържанието на предадените данни и каква е тяхната употреба.

Тези функции се предлагат от Twitter Inc., Twitter, Inc. 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.

За повече информация вижте декларацията за защита на личните данни на Twitter на http://twitter.com/privacy


XING (бутон за споделяне)


В нашите уебсайтове са интегрирани функции на мрежата XING. При всяко отваряне на нашите уебсайтове, които съдържат функциите на Xing, се създава свързване към сървърите на Xing. Доколкото знаем при това не се осъществява запаметяване на лични данни. Вашият IP адрес не се записва и Вашето потребление като потрбител не се анализира.

Доставчикът е XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Deutschland.

Повече информация за защитата на данните и бутона за споделяне на Xing ще намерите в декларацията за защита на личните данни на Xing. https://www.xing.com/app/share?op=data_protection


LinkedIn


В нашите уебсайтове са интегрирани функции на мрежата LinkedIn. При всяко отваряне на нашите уебсайтове, които съдържат функциите на LinkedIn, се създава свързване към сървърите на LinkedIn. По този начин LinkedIn научава, че сте посетили нашите уебсайтове със своя IP адрес. Ако натиснете бутона за споделяне на LinkedIn и сте влезнали във Вашия акаунт на LinkedIn, LinkedIn може да свърже Вашето посещение на нашата интернет страница с Вашия потребителски акаунт. Обръщаме Ви внимание, че като оператор на нашите уебсайтове ние не получаваме информация от LinkedIn какво е съдържанието на предадените данни и каква е тяхната употреба.

Доставчикът е LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA.

За повече информация вижте декларацията за защита на личните данни на LinkedIn на http://twitter.com/privacy https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy


YouTube


На нашия уебсайт се използват плъгини или други възможности за свързване с видео платформата YouTube. Ако посетите наш уебсайт, на който има плъгин на YouTube или свързване с YouTube, се създава връзка със сървърите на YouTube. При това операторът на YouTube научава кои от нашите уебсайтове сте посетили.

Ако едновременно с това сте влезнали в YouTube, операторът на YouTube ще научи повече за Вашето поведение при сърфиране. Ако не желаете това, първо излезте от YouTube. Обръщаме Ви внимание, че като оператор на нашите уебсайтове ние не получаваме информация от YouTube какво е съдържанието на предадените данни и каква е тяхната употреба.

Операторът е YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Повече информация за защитата на данните от YouTube Inc. ще намерите на: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy


Онлайн присъствие в социалните медии


Ние поддържаме онлайн присъствие в социални мрежи и платформи (напр. Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Xing). За обработката на данните по отношение на Facebook, а вероятно също и на всички останали социални мрежи и платформи, са съвместно отговорни съответните оператори на мрежите и платформите, както и TIMOCOM.

Ние Ви даваме възможност да коментирате нашите постове, да давате оценки или да контактувате с нас през социалните медии.

Принципно няма установен срок за съхранение на Вашите постове. Вие можете по всяко време да изтриете сами своите постове от нашата фен страница във Facebook и другите платформи.

Ние оперираме нашата фен страница във Facebook и всички други социални мрежи и платформи в собствен интерес и в интерес на всички потребители, така че те да могат да участват в нашите платформи, съгл. чл. 6, ал. 1, буква. f от Общия регламент за защита на личните данни. В случай че от потребителите бъде поискано от съответния оператор да спазват обработката на данните, правното основание за обработката е чл. 6, ал. 1, буква а от Общия регламент за защита на личните данни.

Обръщаме Ви внимание, че при това данните на потребителите може да бъдат обработвани извън територията на Европейския съюз. Това може да доведе до рискове за потребителите, понеже така напр. би било затруднено опазването на правата на потребителите.

Facebook и другите платформи съхраняват Вашите данни и потребителски профили и ги използват с цел реклама, пазарни проучвания и/или таргетирано оформление на своите уебсайтове. Това анализиране се случва (също и за нерегистрирани потребители) с цел предоставяне на таргетирана реклама и за информиране на останалите потребители на социалната мрежа за Вашата активност на нашите уебсайтове. Имате право да възразите срещу съставянето на това потребителско профилиране и ако желаете да упражните това свое право, трябва изрично да поискате това от Facebook, вижте разпоредбите за защита на данните на Facebook.

Ubermetrics

Ubermetrics е базирано на изкуствен интелект решение за разузнаване на съдържание, което напълно автоматично анализира и филтрира голямо количество текст от всички основни световни медийни канали. Разговорите за продукти, марки, кампании и теми от съобщения, медийни списъци, социални мрежи, блогове, форуми и т.н. се обработват в реално време, така че да бъде получена ценна информация с цел пиар, маркетинг и проучване на пазара. С тази цел Ubermetrics анализира комуникацията от милиони източници от интернет и социалните медии посредством най-модерни процеси за Textmining и Natural Language Processing.

Посредством Ubermetrics Delta се обработва изключително публично достъпна информация. Чрез News Feed на уебпространството на Ubermetrics се посочват публикации, които отговарят на зададените ключови думи, които са важни за TIMOCOM. При това неизменно се обработват имената, респ. псевдонимите, на хората, които са публикували тези текстове.

Специално за използването на този софтуер от TIMOCOM са въведени подходящи технически и организационни мерки. Не се извършва целенасочено търсене на хора извън фирмата TIMOCOM.

Обработката на данните е ограничена до времето, което е необходимо за разумна употреба и оценка на данните, така че данните се изтриват най-късно в края на първото тримесечие на следващата година.

Правно основание за обработка

Правното основание за обработката е чл. 6, ал. 1, буква f от Общия регламент за защита на личните данни. Нашият легитимен интерес включва ранното разпознаване на медийния успех на нашата работа с пресата, респ. за оптимизация на нашата работа с пресата и на нашата онлайн визия. В допълнение имаме интерес да разпознаваме своевременно тенденциите, за да можем съответно да реагираме на тях.

Освен това ние имаме значителен икономически интерес към обработката на данни, за да запазим конкурентоспособността си.

Прехвърляне на данни на трети лица

Като базиран в Германия доставчик на онлайн медийно наблюдение, Ubermetrics Technologies GmbH администрира своята система на собствени сървъри в изчислителни центрове на оператор на изчислителни центрове в Саксония и Бавария, и е предмет на немското и европейското законодателство за защита на данните (DSGVO, BDSG и LDSG).

При този софтуер става дума за решение Software as a Service (SaaS). Не се извършва прехвърляне на данни, респ. хостинг на данни в трети държави, които нямат ниво на защита на личните данни, което да съответства на нивото в ЕС.

Възможности за възражение и премахване

Съгласно чл. 21, ал. 1 от Общия регламент за защита на личните данни по всяко време имате право да възразите срещу обработката на Вашите данни на основание Вашата ситуация. Моля, уведомете ни за Вашето възражение срещу запаметяването на Вашите данни в доклади като изпратите съобщение до предоставените данни за контакт.

Оттеглянето на съгласието няма да се отрази върху правомерността на обработката, която е извършена преди оттеглянето.

Обръщаме Ви внимание, че за съжаление TIMOCOM не може да повлияе на методиките за онлайн проследяване на платформите за социални медии. Можете да получите повече информация за това от декларациите за защита на данните на операторите на платформите. Можете да заявите желанието си да използвате правото си отказ от тези методики за онлайн проследяване директно пред операторите на социалните медии. Ако изкате да използвате това свое право, TIMOCOM ще препрати заявленията директно на операторите на платформите.

По отношение на нас и Facebook Ireland Ltd. (Facebook), както и всички останали платформи, имате следните права относно Вашите лични данни:

Право на информация,
Право на коригиране или изтриване,
Право на ограничаване на обработването,
Право на пренос на данните,
Право на оплакване пред регулатора за защита на данните.
За подробна информация за съответната обработка и възможностите за възражение (Opt-Out) вижте линковете по-долу за информацията предоставена от съответния оператор.

В повечето случаи има смисъл да се свържете директно с Facebook Ireland Ltd., респ. другите платформи, тъй като ние нямаме достъп до всички данни и не можем да повлияем на всички процедури по обработка на данните в рамите на Facebook и другите мрежи. Ние с удоволствие ще Ви помогнем да упражните Вашите права по отношение на Facebook и другите мрежи.

Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland)

Декларация за защита на личните данни: https://www.facebook.com/about/privacy/,
Opt-Out: https://www.facebook.com/settings?tab=ads und http://www.youronlinechoices.com,
Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active
Google/YouTube (Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland)

Декларация за защита на личните данни: https://policies.google.com/privacy,
Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated,
Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
Instagram (Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA)

Декларация за защита на личните данни / Opt-Out: http://instagram.com/about/legal/privacy/
Twitter (Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA)

Декларация за защита на личните данни: https://twitter.com/de/privacy,
Opt-Out: https://twitter.com/personalization,
Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active
LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Irland)

Декларация за защита на личните данни https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy,
Opt-Out: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out,
Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active
Xing (XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Deutschland)

Декларация за защита на личните данни / Opt-Out: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung
Вид на браузъра / Версия / Език

Операционна система и нейния потребителски интерфейс

Език и версия на софтуера на браузъра


Онлайн реклама, базирана на потреблението


Facebook Ремаркетинг / Ретаргетинг


В допълнение Facebook Custom Audiences използва интернет присъствието на социалната мрежа Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Този Facebook пиксел Ви маркира в анонимна форма като посетител на нашия уебсайт. Ако сте влезнали във Facebook, ние можем да използваме тази информация за предоставяне във Facebook на реклами, насочени към целеви групи. Като оператор на това интернет присъствие ние не получаваме лични данни за Вас като потребители или Вашите данни във Facebook. За повече информация вижте декларацията за защита на личните данни на Twitter на http://twitter.com/privacy


LinkedIn


На нашия уебсайт използваме технологиите за анализ и Conversion Tracking на платформата LinkedIn. Благодарение на гореспоменатите технологии от LinkedIn могат да Ви бъде показвана по-уместна и базирана на Вашите интереси реклама. Освен това ние получаваме от LinkedIn обобщени и анонимни доклади за активността и информация за това как използвате нашия уебсайт. Повече информация за защитата на данните от LinkedIn ще намерите тук: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Вие можете да възразите срещу анализирането от LinkedIn на Вашето поведение като потребител, както и срещу показването на базирани на интересите Ви реклами предложения (“Opt-Out“); за да направите това, кликнете върху полето „Отказ от LinkedIn“ (за членове на LinkedIn) или „Отказ“ (за другите потребители) под следния линк: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.


Обработка на Вашите лични данни в държави извън ЕС и ЕИЗ


Не се извършва обработка на Вашите лични данни в държави извън Европейския съюз и Европейската икономическа зона, с изключение на приложенията на социалните мрежи: Facebook, Twitter, LinkedIn и Instagram.

Законови положения на обработката на данни


Тук ще намерите преглед на разпоредбите на закона за защита на личните данни относно обработката на Вашите данни.

Използване само с цел информация


Обработката на Вашите данни, които Вашият браузър ни изпраща автоматично, се извършва в рамките на нашия интерес, да можем Ви покажем уебсайтовете.

чл. 6, ал. 1, буква 1 от Общия регламент за защита на личните данни


Формуляр за контакт и регистрация


Обработката е необходима за изпълнението на договора, по който засегнатото лице е страна, или за подготовката на договора преди да бъде сключен, което става по искане на лицето.

Чл. 6, ал. 1, буква b от Общия регламент за защита на личните данни

Бюлетин


Изпращането на нашия бюлетин се извършва на основание Ваше лично искане.

Чл. 6, ал. 1, буква а от Общия регламент за защита на личните данни
Можете по всяко време да оттеглите съгласието си и да прекратите абонамента си за бюлетина.

Уеб анализ, онлайн реклама, базирана на потреблението, и интегриране на външни услуги


С цел реклама, пазарни проучвания или таргетирано оформление на уебсайтовете ние анализираме поведението като потребители на нашите посетители, за наши собствени цели.

Чл. 6, ал. 1, буква f от Общия регламент за защита на личните данни
Това правно основание е в сила за Google Analytics, eTracker, Google AdWords, Bing Ads, Facebook Remarketing/Retargeting, LinkedIn-Analyse (онлайн реклама, базирана на потреблението).


Онлайн присъствие в социалните медии


Обработката на личните данни на потребителите се извършва въз основа на нашия интерес да предложим ефективна информация на потребителите, а също комуникация с потребителите, съгласно чл. 6, ал. 1, буква f от Общия регламент за защита на личните данни. В случай че от потребителите бъде поискано от съответния оператор да спазват обработката на данните (т.е. да декларират своето съгласие, например като отметнат кутийка или потвърдят посредством екранен бутон), правното основание за обработката е чл. 6, ал. 1, буква а от Общия регламент за защита на личните данни.

Защита на данните:


Ние сме въвели технически и организационни мерки за сигурност, за да защитим събираните лични данни, по специално по отношение на случайна или умишлена манипулация, загуба, унищожаване или срещу достъп на неоторизирани лица. Нашите мерки за сигурност се актуализират постоянно, съобразно развитието на технологиите.

Прехвърлянето на Вашите лични данни от формулярите за контакт се кодира с SSL ключ (https), за да се предотврати достъпа до данните на неоторизирани трети лица.


Услуга за събиране на вземания / информация за платежоспособност / агенции за кредитен рейтинг


(1) Предлагаме услуги за събиране на вземания на нашите клиенти в системата Smart Logistics System. Тази услуга се предоставя директно чрез TIMOCOM на всички клиенти на TIMOCOM като допълнителна услуга.

(2) В прегледа на поръчките се предоставят данни за кредиторите (име на фирмата, TIMOCOM ID), данни за длъжника (име на фирмата, TIMOCOM ID (ако има), адрес вкл. държава (в случай че не е посочен TIMOCOM ID), номер на фактурата, дата на фактурата, неплатена сума, валута, маркирана като оставаща сума (само когато са налични и основанието за събиране на вземане е предоставено на TIMOCOM, така че услугата за събиране на вземането и обработката на случая да могат да бъдат извършени. TIMOCOM получава информация за платежноспособността от агенции за кредитен рейтинг или проверява адресите, за да може да се стигне до длъжника и за да бъде защитен кредиторът от неплащане. Правното основание за това е чл. 6, ал. 1, т.1, буква b) и буква f) от Общия регламент за защита на личните данни (обработване на данни за изпълнение на договора, обработване на данни въз основа на легитимния интерес на длъжника).

Ние съхраняваме горепосочените лични данни до приключване на процедурата за събиране на вземания, т.е. докато просроченото задължение не бъде платено и докато се работи по неговото събиране. След това ние блокираме данните и след изтичането на законоустановения срок за съхранение ги изтриваме окончателно. Правното основание за това е чл. 17, ал. 3, буква b) от Общия регламент за защита на личните данни, във връзка с § 35, ал. 3 от Федералния закон за защита на данните.

(3) В случай че получим данни от агенции за кредитен рейтинг или агенции за събиране на вземания, при необходимост ние използваме оценката. При това се изчислява вероятността, с която клиентът ще плати задълженията си по договора. Оценката се изчислява на базата на математически и статистически утвърдена процедура.

Ние работим със следните агенции за кредитен рейтинг и агенции за събиране на вземания:

Bisnode; Creditreform; companycheck; Confidas; Creditsafe; Dun & Bradstreet Czech Republic, a.s.; Fonceta OY; Informa; Innolva ; KRD ; KSV1870 Holding AG; Proff Aksjeselskap; Proff Aktiebolag; Schufa; Virk; Wáberer Hungária Biztosító Zrt. Ние съхраняваме резултата от проверката на платежоспособността в продължение на една година. Правното основание за обработката на тези данни е чл. 6, ал. 1, т. 1, буква b) от Общия регламент за защита на личните данни.

(4) В рамките на договорни отношения ние изпращаме до SCHUFA Holding AG или Creditreform Düsseldorf лични данни за тяхното заявяване, изпълнение и прекратяване, както и данни за поведение, което не е по договор или се явява опит за измама. Правното основание за това изпращане е чл. 6, ал. 1, т. 1, букви b) и f) от Общия регламент за защита на личните данни.

SCHUFA и Creditreform Düsseldorf обработват получените данни и ги използват и за изготвянето на оценка, която да предоставят на своите търговски партньори в Европейската икономическа зона и Швейцария, както и в трети държави (в случай че има решение за уместност на Европейската комисия) информация, като например информация за оценка на кредитния риск за физически лица. Независимо от оценката на платежоспособността, SCHUFA подпомага своите търговски партньори и със създаването на профили при разпознаването на съмнително поведение (напр. за целите на предотвратяването на измами при пазаруване онлайн). Това се извършва посредством анализ на запитване на търговски партньор на SCHUFA за проверка на тези потенциално подозрителни елементи. Върху това изчисление, което се извършва индивидуално за всеки отделен търговски партньор, могат да оказват влияние също и данни за адреси, информация дали и в каква функция в общодостъпните източници има налично вписване на лице от обществения живот със съответстващи лични данни, както и обобщена статистическа информация от базата данни на SCHUFA. Тази процедура няма ефект върху оценката на платежоспособността. Ще намерите повече информация за дейността на SCHUFA и Creditreform Düsseldorf на www.schufa.de/datenschutz съответно. www.creditreform.de/duesseldorf/datenschutz.

Правното основание за обработката на тези данни е чл. 6, ал. 1, т. 1, буква f) от Общия регламент за защита на личните данни.


Вашите права: на информация, коригиране, изтриване, ограничаване


Имате право по всяко време на безплатна информация за запаметените Ваши лични данни, както и право на коригиране, изтриване, ограничаване на обработката или възражение срещу обработката, както и право на пренос на данните, при условие че са налични предпоставките за това, съгласно закона за защита на данните. В случай че имате въпроси относно Вашите права, можете да се свържете с нас по всяко време или да се свържете по имейл с нашите външни длъжностни лица по защита на данните (вижте данните за контакт по-горе).

Едновременно с това имате право да подадете оплакване пред съответната регулаторна институция. Това е регулаторната институция за защита на данните и свободата на информацията за Северен Рейн-Вестфалия: https://www.ldi.nrw.de/metanavi_Kontakt/

В случай че е трябвало да ни дадете съгласието си за определена обработка на данни, можете да го оттеглите по всяко време. Като цяло ни е необходимо съгласие само в особени случаи, напр. за изпращането на бюлетина.

в началото