Поглед към мрежата за сигурност

За нас сигурността и защитата на нашата система са с много голям приоритет. Затова ние проверяваме както новите, така и съществуващите клиенти, а също така като потребители на умната логистична система Smart Logistics System Ви предлагаме и още много услуги за сигурност.

Винаги сигурен достъп до умната логистична система Smart Logistics System

Като клиенти на TIMOCOM Вие получавате от нас персонален сигурен достъп, посредством индивидуален ключ за сигурност. Така след активирането на Вашия акаунт получавате удобен, оторизиран и сигурен достъп до системата Smart Logistics System.

Дори когато влизате мобилно в системата Smart Logistics System чрез приложението, ние използваме същите високи стандарти за безопасност. Така посредством индивидуален ПИН получавате достъп до Вашия персонален TIMOCOM акаунт и можете да използвате приложенията на системата.

Предимствата за Вас:
 • Вземете персонален ключ за сигурност за десктоп приложение
 • Удобен и сигурен достъп
 • Мобилен достъп до системата чрез приложение
 • Предоставяне на достъп само за оторизирани потребители

Едно от най-големите ни предимства: Техническите аспекти на сигурността:

Мрежата за сигурност на TIMOCOM обхваща също така и последователни инвестиции в най-модерните технологии на IBM и Oracle. Като клиенти имате на разположение системата Smart Logistics System, която Ви дава възможност да работите бързо и сигурно.

С TIMOCOM няма да останете разочаровани: Два компютърни центъра на най-високо ниво, които се намират на различни места и са напълно независими един от друг, се грижат да имате възможност да работите 24 часа в денонощието. Благодарение на това, че нашите сървъри са оптимално достъпни, благодарение на цялостните си системи за архивиране, дори и в случай на природни бедствия, системата Smart Logistics System винаги функционира с обичайното си високо качество.

Като ІТ специалист TIMOCOM предлага:
 • This is an embedded image
   сертифицирани и енергийно-ефективни центрове за данни

 • Сигурно прехвърляне на данни благодарение на криптирана SSL връзка.

 • 24/7 мониторинг от нашия собствен IT отдел.

 • Неколкократно дублираща се интернет връзка

 • Мощна защитна стена и няколко нива от антивирусни системи

Силно регулирано: Достъп до системата Smart Logistics System

Прозрачни, чисти, компетентни – така изглеждат сделките с TIMOCOM. Понеже искаме да можем да предложим на нашите клиенти максимална сигурност, фирмите, които искат да работят със системата, трябва да изпълнят определени изисквания. Благодарение на това повече от 156.000 потребители на TIMOCOM се намират в добри ръце по отношение на сигурността. Този стриктен процес на регистрация е довел до това, че днес да си клиент на TIMOCOM е препоръка за качество.

Сигурност на борсовия и договорния пазар
 • Достъп до борсата по правило едва чак 6 месеца след регистрацията на фирмата.
 • Проверка на най-важните фирмени документи преди сключването на договора
 • Проверка на всеки нов клиент
 • Непрекъснат контрол на клиентите и след сключването на договора

Заедно защитаваме Вашия интерес

В работното ежедневие винаги може да се случи фактурите да не бъдат платени навреме. За тези случаи в TIMOCOM има услуга по международно събиране на вземания. Тя влиза в действие бързо и лесно и изяснява какви са шансовете тези пари да бъдат събрани. Едно от предимствата е, че консултирането на международните клиенти се извършва от служители, говорещи майчиния език на клиента.

Услугата за събиране на вземания има освен това особен страничен ефект: Обикновено само сериозни фирми се опитват да станат членове на мрежата на TIMOCOM.

Научете повече >

Какво можете да направите за чисти сделки

С модерната си широкообхватна мрежа за сигурност TIMOCOM прави много за това Вашата ежедневна работа да функционира безпроблемно. Овен това Вие самите можете с прости средства и мерки да помогнете за значителното повишаване на Вашата сигурност. Тук Ви даваме няколко помощни средства за това.

Проверка на идентичността на търговските партньори:

 • Поискайте от потенциалния търговски партньор да Ви прати съответната оферта от системата Smart Logistics System под формата на разпечатка. Така можете незабавно да проверите дали той също има достъп до системата.
 • Потърсете във фирмения профил регистрацията на Вашия потенциален търговски партньор. С помощта на функцията за документи той може да е качил най-често търсените документи, които служат за идентификация.
 • Сравнете данните в качените документи с тези от фирмения профил.
 • Сравнете данните на лицето за контакт, например дали името, телефонният номер и имейл адресът във фирмения профил са идентични и съвпадат.

В случай че след проверката все още имате основателни съмнения за данните на търговския партньор, TIMOCOM Identify ще помогне при идентификацията на потенциалния партньор.

Какво Ви е необходимо за искането за идентификация:

 • Разпечатка от системата на офертата, изпратена до Вас от търговския партньор.
 • Копие от качените във фирмия профил документи, респ. получените от търговския партньор фирмени документи.
 • Изцяло попълнен формуляр за заявка с посочени причини за Вашите съмнения

Изпратете цялата документация по имейл или по факс на TIMOCOM:

Екипът на TIMOCOM Identify ще извърши цялостна безплатна проверка в рамките на максимум 5 работни часа. Ще получите отговор в писмен вид – през работните дни от 08:00 ч. до 17:00 ч.

Какво можете да направите за чисти сделки

С модерната си широкообхватна мрежа за сигурност TIMOCOM прави много за това Вашата ежедневна работа да функционира безпроблемно. Овен това Вие самите можете с прости средства и мерки да помогнете за значителното повишаване на Вашата сигурност. Тук Ви даваме няколко помощни средства за това.

At-TIMOCOM-it-is-a-standard-procedure-to-examine-customers-at-the-start-md

Активна борба заедно срещу кражбите на товари

Проверявайте веригите на снабдяване и отстранявайте слабите места

Пет дружества и институции са обединили своето ноу хау и предлагат както на фирмите, занимаващи се с транспорт, и на шофьорите активна подкрепа по веригата за доставка.

Целта: Разяснение и обучение за риска от кражби, разработване на практически стратегии за противодействие, както и активна подкрепа при прилагането на мерки за сигурност.

В европейски мащаб всяка година кражбата на товари причинява загуби от над осем милиарда евро. За компаниите закъснелите, респ. изгубените пратки често имат за последствие забавяния в производството и отмяна на поръчките. Шофьорите на товарни автомобили са изложени на повишена опасност. Понеже всеки пети път те са обект на нападение и животът им е застрашен.

Без активни мерки за противодействие съществува опасност от допълнително увеличение на кражбите от добре организирани криминални банди. Следните институции, респ. дружества се обединиха на различни места по веригата за доставка, така че да подпомогнат целево засегнатите фирми и шофьори:

 • Областна дирекция на полицията на Долна Саксония
 • Съюз за икономическа сигурност в Северна Германия(VSWN)
 • Teleroute и TIMOCOM, оператори на водещи транспортни борси
 • HDI-Gerling Industrie, дългогодишно застрахователно дружество в областта на транспорта и промишлеността


Намаляващите риска стратегии за противодействие могат да бъдат от различни области, като напр.:

 • В зависимост от вида на товара и маршрута съответното превозно средство трябва да бъде оборудвано със съответните системи за сигурност. Това се прави, за да се гарнтира, че превозното средство е сигурно и в движение.
 • С неоторизирани трети лица не трябва да бъде обменяна информация за транспорта. Колкото по-малък е броят на запознатите с информацията, участниците в транспорта и интерфейсите по веригата за доставка, толкова по-малък е рискът от злоупотреба с данните.
 • Шофьорите трябва да избират осветени места за почивка и престой, особено за дългите паузи и за през нощта. Отговарящите на тези условия паркинги трябва да бъдат предпочитани още при планирането на маршрута.
 • По време на транспорта не трябва да бъдат вземани неоторизирани трети лица. Транспортите трябва да бъдат проследявани през цялото време, така че да има непрестанна комуникация между координатора и шофьора.
в началото