skip navigation

Проследяване на транспорти по всяко време

Мощното решение за проследяване обединява всички известни телематични системи в нашатият Smart Logistics System. Виждате важните за Вас данни за местоположението прегледно на едно място. Повече не е необходимо да превключвате между различни приложения. Освен това благодарение на получената прозрачност имате по-голяма сигурност по време на цялостното реализиране на сделките.

Вашите предимства като доставчик на телематични услуги:

Много на брой доставчици на телематични услуги вече са свъзрзани през интерфейса

Вашите клиенти използват функционална добавена стойност в рамките на борсата за товари и товарни обеми

Можете да се свържете безплатно към нашия интерфейс

Винаги дръжте под око

Проследявайте всичките си транспорти прегледно на една карта, понеже всички известни телематични системи са обединени в нашатият Smart Logistics System. Или намерете директно в борсата за товари подходящия товар в близост до Вашето превозно средство и калкулирайте маршрута до там.

Проследяване - Дръжте под око Вашите транспорти през цялото време

Споделяне на умни данни за местоположението с възложителя

Намалете необходимостта от обмен на информация и спестете ценно време, като споделете данните за местоположението временно с Вашия възложител. Като възложител по всяко време знаете къде се намира Вашата пратка и кога тя ще бъде доставена.

Проследяване - Винаги дръжте под око

Тествайте сега системата на TIMOCOM.

Тествайте безплатно сега

Вие имате въпроси? С удоволствие ще Ви помогнем:

+36 22 51 59 61

в началото