По-добро планиране с подходящи партньори

Дългосрочно оптимизиране на използването на капацитета за предложителите

Като фирма от сферата на транспорта и логистиката ще намерите подходящи търговски партньори и ще натоварите дългосрочно и оптимално капацитета на Вашия автомобилен парк. Вземете участие в търгове от национален и европейски мащаб и по този начин разширете мрежата си с атрактивни възложители от сферите на производството, търговията и логистиката.

Привилегията за Вас: Като потребители имате на Ваше разположение предимствата на нашата борса за товари. Така Вие сте максимално подготвени за всички възможни варианти.


Предимствата за Вас с един поглед

 • Участвайте в национални търгове и търгове от цяла Европа
 • Планирайте по-добре капацитетите си благодарение на дългосрочните фиксирани поръчки
 • Избягвайте потенциално бедните на товари месеци и по този начин намалявайте празните курсове
 • Разширете Вашата мрежа от надеждни търговски партньори от сферите на търговията, производството и логистиката
 • Бъдете уведомявани ежедневно за интересни оферти
 • Получавайте покани за ексклузивни търгове през Вашия фирмен профил

По-голяма сигурност за договарящите

Като фирма от сферата на транспорта, производството и логистиката ще намерите подходящи търговски партньори за Вашите редовни транспортни нужди. Възлагайте Вашия транспорт на подходящите предложители и изграждайте по този начин мрежа от надеждни партньори.

Привилегията за Вас: Като потребители имате на Ваше разположение предимствата на нашата борса за товари. Така Вие сте максимално подготвени за всички възможни варианти.
 

Вашите предимства от пръв поглед:

 • Обявявате Вашите повтарящи се транспорти бързо и ефикасно
 • Правите справка с актуалните пазарни цени за потенциалните нови сделки
 • Достигате до потенциално над 55.000 проверени фирми само с един търг
 • Получавате предложения от надеждни доставчици на услуги от цяла Европа и така разширявате мрежата си
 • Отговаряте лесно и ефикасно на въпросите към Вашия търг
 • Избирате накрая подходящите предложители

Вие имате въпроси? С удоволствие ще Ви предоставим повече информация за приложението:

За предложителите:

Маркирайте офертите

Използвайте многобройните филтри за търсене, за да идентифицирате бързо търговете, които Ви интересуват. Отбележете интересните търгове за допълнителна обработка, за да им изпратите след това Вашето индивидуално предложение.

Умно: Да продължите оттам, дoкъдето се стигнали вчера
Умно и лесно: Лесно калкулиране на предложенията

Калкулиране на оферти

С едно кликване отваряте калкулатора за маршрути и разходи, за да изчислите бързо и лесно транспортните разходи (вкл. отсечките, за които се плаща пътна такса) за Вашето превозно средство. Толкова лесно създавате Вашето индивидуално предложение за търгове.

За договарящите:

Създаване на търгове

С помощта на прегледния формуляр Вие създавате съвсем лесно нови транспортни търгове. Попълнете всичката препоръчителна информация, така че Вашия търг да бъде намерен лесно от подходящите предложители, използвайте полетата за свободен текст за допълнителна персонализация или прикачете предоставените от Вас документи.

Лесно: Създаване на търгове бързо и лесно
Безопасно и лесно: Определяте съвсем лесно кой може да участва във Вашия търг

Определяне на кръг на получателите

Използвайте пълните възможности и обявете открито на всички или поканете определени фирми ексклузивно за участие във Вашия търг.

Използвайте Търгове в умната логистична система Smart Logistics System.

Преглед на актуалните търгове: Германия

от

за

Брой на курсовете

FR57…

GBNN…

1 x Weekly

Вид превозно средство:: Articulated truck, Rigid truck

Вид каросерия на превозното средство:: Refrigerator

Интересувате се от тази оферта от 'DE' до 'DE'? Тествайте ни сега до 4 седмици безплатно.

CZ50…

GBOX…

1 x Daily

Вид превозно средство:: Articulated truck, Rigid truck

Вид каросерия на превозното средство:: Jumbo, Mega

Интересувате се от тази оферта от 'DE' до 'DE'? Тествайте ни сега до 4 седмици безплатно.

CZ57…

GBOX…

1 x Daily

Вид превозно средство:: Articulated truck, Rigid truck

Вид каросерия на превозното средство:: Jumbo, Mega

Интересувате се от тази оферта от 'DE' до 'DE'? Тествайте ни сега до 4 седмици безплатно.

CZ33…

GBOX…

1 x Daily

Вид превозно средство:: Articulated truck, Rigid truck

Вид каросерия на превозното средство:: Jumbo, Mega

Интересувате се от тази оферта от 'DE' до 'DE'? Тествайте ни сега до 4 седмици безплатно.


от:
FR57…
за:
GBNN…

Интересувате се от тази оферта от 'DE' до 'DE'? Тествайте ни сега до 4 седмици безплатно.


от:
CZ50…
за:
GBOX…

Интересувате се от тази оферта от 'DE' до 'DE'? Тествайте ни сега до 4 седмици безплатно.


от:
CZ57…
за:
GBOX…

Интересувате се от тази оферта от 'DE' до 'DE'? Тествайте ни сега до 4 седмици безплатно.


от:
CZ33…
за:
GBOX…

Интересувате се от тази оферта от 'DE' до 'DE'? Тествайте ни сега до 4 седмици безплатно.


Печат за качество: BMEnet отличи борсата за товари на TIMOCOM с печата за качество „Покупка на товари“

Отлично

Август 2019 г. – Водещата в Европа борса за товари и товарни обеми на TIMOCOM беше отличена с печата за качество на BME за найното приложение „Търгове“.

в началото