skip navigation

По-добро планиране с подходящи партньори

Намерете надеждни партньори за редовни транспорти или гарантирайте дълготрайното натоварване на Вашите транспортни капацитети.

По-голяма сигурност за Вашето планиране

Като фирма от сферата на транспорта и логистиката ще намерите подходящи търговски партньори и ще натоварите дългосрочно и оптимално капацитета на Вашия автомобилен парк. Вземете участие в търгове от национален и европейски мащаб и по този начин разширете мрежата си с атрактивни възложители от сферите на производството, търговията и логистиката.

Привилегията за Вас: Като потребители имате на Ваше разположение предимствата на нашата борса за товари. Така Вие сте максимално подготвени за всички възможни варианти.

Предимствата за Вас с един поглед

Участвайте в национални търгове и търгове от цяла Европа

Планирайте по-добре капацитетите си благодарение на дългосрочните фиксирани поръчки

Избягвайте потенциално бедните на товари месеци и по този начин намалявайте празните курсове

Разширете Вашата мрежа от надеждни търговски партньори от сферите на търговията, производството и логистиката

Бъдете уведомявани ежедневно за интересни оферти

Получавайте покани за ексклузивни търгове през Вашия фирмен профил

Дългосрочно сигурно планиране

Като фирма от търговията, производството или логистиката ще намерите оптимални търговски партньори за Вашите редовни транспортни нужди. Възлагайте Вашия транспорт на подходящите предложители и изграждайте по този начин мрежа от надеждни партньори.

Привилегията за Вас: Като потребители имате на Ваше разположение предимствата на нашата борса за товари. Така Вие сте максимално подготвени за всички възможни варианти.

Вашите предимства от пръв поглед:

Обявявате Вашите повтарящи се транспорти бързо и ефикасно

Правите справка с актуалните пазарни цени за потенциалните нови сделки

Достигате до потенциално над 45 000 проверени фирми само с един търг

Получавате предложения от надеждни доставчици на услуги от цяла Европа и така разширявате мрежата си

Отговаряте лесно и ефикасно на въпросите към Вашия търг

Избирате накрая подходящите предложители

Вие имате въпроси? С удоволствие ще Ви предоставим повече информация за приложението:

Влезте в контакт сега!

+36 22 51 59 61

За предложителите:

Да продължите умно оттам, където се стигнали

Използвайте многобройните филтри за търсене, за да идентифицирате бързо търговете, които Ви интересуват. Отбележете интересните търгове за допълнителна обработка, за да им изпратите след това Вашето индивидуално предложение.

Умно: Да продължите оттам, дoкъдето се стигнали вчера

Лесно калкулиране на предложенията

С едно кликване отваряте калкулатора за маршрути и разходи, за да изчислите бързо и лесно транспортните разходи (вкл. отсечките, за които се плаща пътна такса) за Вашето превозно средство. Толкова лесно създавате Вашето индивидуално предложение за търгове.

Умно и лесно: Лесно калкулиране на предложенията

За договарящите:

Лесно създаване на търгове

С помощта на прегледния формуляр Вие създавате съвсем лесно нови транспортни търгове. Попълнете всичката препоръчителна информация, така че Вашия търг да бъде намерен лесно от подходящите предложители, използвайте полетата за свободен текст за допълнителна персонализация или прикачете предоставените от Вас документи.

Лесно: Създаване на търгове бързо и лесно

Вие определяте кой може да участва

Използвайте пълните възможности и обявете открито на всички или поканете определени фирми ексклузивно за участие във Вашия търг.

Безопасно и лесно: Определяте съвсем лесно кой може да участва във Вашия търг

Тествайте сега системата на TIMOCOM.

Влезте в контакт сега!

+36 22 51 59 61

Преглед на актуалните търгове: Германия

от

за

Брой на курсовете

DE 40…

DE 67…

3 x седмица

Вид превозно средство: седлови влекач, хенгер

Вид каросерия на превозното средство: фургон, джъмбо, Завеса, мега, фриго, брезент

Интересувате се от тази оферта от 'DE' до 'DE'? Тествайте ни сега до 4 седмици безплатно.

Регистрирайте се сега

DE 40…

DE 66…

2 x месечно

Вид превозно средство: седлови влекач, хенгер

Вид каросерия на превозното средство: фургон, джъмбо, Завеса, мега, фриго, брезент

Интересувате се от тази оферта от 'DE' до 'DE'? Тествайте ни сега до 4 седмици безплатно.

Регистрирайте се сега

DE 40…

DE 64…

6 x месечно

Вид превозно средство: седлови влекач, хенгер

Вид каросерия на превозното средство: фургон, джъмбо, Завеса, мега, фриго, брезент

Интересувате се от тази оферта от 'DE' до 'DE'? Тествайте ни сега до 4 седмици безплатно.

Регистрирайте се сега

DE 40…

DE 63…

1 x ден

Вид превозно средство: седлови влекач, хенгер

Вид каросерия на превозното средство: фургон, джъмбо, Завеса, мега, фриго, брезент

Интересувате се от тази оферта от 'DE' до 'DE'? Тествайте ни сега до 4 седмици безплатно.

Регистрирайте се сега

DE 40…

DE 27…

2 x месечно

Вид превозно средство: седлови влекач, хенгер

Вид каросерия на превозното средство: фургон, джъмбо, Завеса, мега, фриго, брезент

Интересувате се от тази оферта от 'DE' до 'DE'? Тествайте ни сега до 4 седмици безплатно.

Регистрирайте се сега

DE 40…

DE 26…

3 x месечно

Вид превозно средство: седлови влекач, хенгер

Вид каросерия на превозното средство: фургон, джъмбо, Завеса, мега, фриго, брезент

Интересувате се от тази оферта от 'DE' до 'DE'? Тествайте ни сега до 4 седмици безплатно.

Регистрирайте се сега

DE 40…

DE 34…

3 x седмица

Вид превозно средство: седлови влекач, хенгер

Вид каросерия на превозното средство: фургон, джъмбо, Завеса, мега, фриго, брезент

Интересувате се от тази оферта от 'DE' до 'DE'? Тествайте ни сега до 4 седмици безплатно.

Регистрирайте се сега

DE 40…

DE 26…

1 x ден

Вид превозно средство: седлови влекач, хенгер

Вид каросерия на превозното средство: фургон, джъмбо, Завеса, мега, фриго, брезент

Интересувате се от тази оферта от 'DE' до 'DE'? Тествайте ни сега до 4 седмици безплатно.

Регистрирайте се сега

DE 40…

DE 33…

1 x седмица

Вид превозно средство: седлови влекач, хенгер

Вид каросерия на превозното средство: фургон, джъмбо, Завеса, мега, фриго, брезент

Интересувате се от тази оферта от 'DE' до 'DE'? Тествайте ни сега до 4 седмици безплатно.

Регистрирайте се сега

DE 40…

DE 34…

3 x седмица

Вид превозно средство: седлови влекач, хенгер

Вид каросерия на превозното средство: фургон, джъмбо, Завеса, мега, фриго, брезент

Интересувате се от тази оферта от 'DE' до 'DE'? Тествайте ни сега до 4 седмици безплатно.

Регистрирайте се сега

DE 40…

DE 31…

1 x ден

Вид превозно средство: седлови влекач, хенгер

Вид каросерия на превозното средство: фургон, джъмбо, Завеса, мега, фриго, брезент

Интересувате се от тази оферта от 'DE' до 'DE'? Тествайте ни сега до 4 седмици безплатно.

Регистрирайте се сега

DE 40…

DE 55…

1 x ден

Вид превозно средство: седлови влекач, хенгер

Вид каросерия на превозното средство: фургон, джъмбо, Завеса, мега, фриго, брезент

Интересувате се от тази оферта от 'DE' до 'DE'? Тествайте ни сега до 4 седмици безплатно.

Регистрирайте се сега

DE 40…

DE 30…

2 x ден

Вид превозно средство: седлови влекач, хенгер

Вид каросерия на превозното средство: фургон, джъмбо, Завеса, мега, фриго, брезент

Интересувате се от тази оферта от 'DE' до 'DE'? Тествайте ни сега до 4 седмици безплатно.

Регистрирайте се сега

DE 40…

DE 49…

2 x месечно

Вид превозно средство: седлови влекач, хенгер

Вид каросерия на превозното средство: фургон, джъмбо, Завеса, мега, фриго, брезент

Интересувате се от тази оферта от 'DE' до 'DE'? Тествайте ни сега до 4 седмици безплатно.

Регистрирайте се сега

DE 40…

DE 30…

2 x ден

Вид превозно средство: седлови влекач, хенгер

Вид каросерия на превозното средство: фургон, джъмбо, Завеса, мега, фриго, брезент

Интересувате се от тази оферта от 'DE' до 'DE'? Тествайте ни сега до 4 седмици безплатно.

Регистрирайте се сега

DE 40…

DE 35…

3 x седмица

Вид превозно средство: седлови влекач, хенгер

Вид каросерия на превозното средство: фургон, джъмбо, Завеса, мега, фриго, брезент

Интересувате се от тази оферта от 'DE' до 'DE'? Тествайте ни сега до 4 седмици безплатно.

Регистрирайте се сега

DE 40…

DE 27…

3 x седмица

Вид превозно средство: седлови влекач, хенгер

Вид каросерия на превозното средство: фургон, джъмбо, Завеса, мега, фриго, брезент

Интересувате се от тази оферта от 'DE' до 'DE'? Тествайте ни сега до 4 седмици безплатно.

Регистрирайте се сега

DE 40…

DE 34…

3 x седмица

Вид превозно средство: седлови влекач, хенгер

Вид каросерия на превозното средство: фургон, джъмбо, Завеса, мега, фриго, брезент

Интересувате се от тази оферта от 'DE' до 'DE'? Тествайте ни сега до 4 седмици безплатно.

Регистрирайте се сега

DE 40…

DE 33…

1 x ден

Вид превозно средство: седлови влекач, хенгер

Вид каросерия на превозното средство: фургон, джъмбо, Завеса, мега, фриго, брезент

Интересувате се от тази оферта от 'DE' до 'DE'? Тествайте ни сега до 4 седмици безплатно.

Регистрирайте се сега

DE 40…

DE 33…

3 x месечно

Вид превозно средство: седлови влекач, хенгер

Вид каросерия на превозното средство: фургон, джъмбо, Завеса, мега, фриго, брезент

Интересувате се от тази оферта от 'DE' до 'DE'? Тествайте ни сега до 4 седмици безплатно.

Регистрирайте се сега

последна актуализация Wed.Jan.2021

от:
DE 40…
за:
DE 67…
Интересувате се от тази оферта от 'DE' до 'DE'? Тествайте ни сега до 4 седмици безплатно.

Регистрирайте се сега


от:
DE 40…
за:
DE 66…
Интересувате се от тази оферта от 'DE' до 'DE'? Тествайте ни сега до 4 седмици безплатно.

Регистрирайте се сега


от:
DE 40…
за:
DE 64…
Интересувате се от тази оферта от 'DE' до 'DE'? Тествайте ни сега до 4 седмици безплатно.

Регистрирайте се сега


от:
DE 40…
за:
DE 63…
Интересувате се от тази оферта от 'DE' до 'DE'? Тествайте ни сега до 4 седмици безплатно.

Регистрирайте се сега


от:
DE 40…
за:
DE 27…
Интересувате се от тази оферта от 'DE' до 'DE'? Тествайте ни сега до 4 седмици безплатно.

Регистрирайте се сега


от:
DE 40…
за:
DE 26…
Интересувате се от тази оферта от 'DE' до 'DE'? Тествайте ни сега до 4 седмици безплатно.

Регистрирайте се сега


от:
DE 40…
за:
DE 34…
Интересувате се от тази оферта от 'DE' до 'DE'? Тествайте ни сега до 4 седмици безплатно.

Регистрирайте се сега


от:
DE 40…
за:
DE 26…
Интересувате се от тази оферта от 'DE' до 'DE'? Тествайте ни сега до 4 седмици безплатно.

Регистрирайте се сега


от:
DE 40…
за:
DE 33…
Интересувате се от тази оферта от 'DE' до 'DE'? Тествайте ни сега до 4 седмици безплатно.

Регистрирайте се сега


от:
DE 40…
за:
DE 34…
Интересувате се от тази оферта от 'DE' до 'DE'? Тествайте ни сега до 4 седмици безплатно.

Регистрирайте се сега


от:
DE 40…
за:
DE 31…
Интересувате се от тази оферта от 'DE' до 'DE'? Тествайте ни сега до 4 седмици безплатно.

Регистрирайте се сега


от:
DE 40…
за:
DE 55…
Интересувате се от тази оферта от 'DE' до 'DE'? Тествайте ни сега до 4 седмици безплатно.

Регистрирайте се сега


от:
DE 40…
за:
DE 30…
Интересувате се от тази оферта от 'DE' до 'DE'? Тествайте ни сега до 4 седмици безплатно.

Регистрирайте се сега


от:
DE 40…
за:
DE 49…
Интересувате се от тази оферта от 'DE' до 'DE'? Тествайте ни сега до 4 седмици безплатно.

Регистрирайте се сега


от:
DE 40…
за:
DE 30…
Интересувате се от тази оферта от 'DE' до 'DE'? Тествайте ни сега до 4 седмици безплатно.

Регистрирайте се сега


от:
DE 40…
за:
DE 35…
Интересувате се от тази оферта от 'DE' до 'DE'? Тествайте ни сега до 4 седмици безплатно.

Регистрирайте се сега


от:
DE 40…
за:
DE 27…
Интересувате се от тази оферта от 'DE' до 'DE'? Тествайте ни сега до 4 седмици безплатно.

Регистрирайте се сега


от:
DE 40…
за:
DE 34…
Интересувате се от тази оферта от 'DE' до 'DE'? Тествайте ни сега до 4 седмици безплатно.

Регистрирайте се сега


от:
DE 40…
за:
DE 33…
Интересувате се от тази оферта от 'DE' до 'DE'? Тествайте ни сега до 4 седмици безплатно.

Регистрирайте се сега


от:
DE 40…
за:
DE 33…
Интересувате се от тази оферта от 'DE' до 'DE'? Тествайте ни сега до 4 седмици безплатно.

Регистрирайте се сега


последна актуализация Wed.Jan.2021
в началото