Пълният процес в системата Smart Logistics System

Договаряте Вашите транспортни поръчки директно с Вашите търговски партньори в системата на TIMOCOM. Благодарение на цифровия процес комуникирате бързо и пестите допълнително време при въвеждането на данни. Тъй като всички поръчки се превеждат автоматично на съответния език, не съществуват никакви езикови бариери и няма загуба на време. Допълнително предимство е прегледното представяне в сравнение с другите канали за комуникация, като например имейл.

С TIMOCOM Вие винаги ползвате високо ниво на защита на данните. Данните винаги остават поверителни, респ. защитени са от достъп на неоторизирани лица. Всички сървъри се намират в Германия, където е в сила немският закон за защита на данните. Данните не напускат държавата.

Искате да използвате управлението на поръчките за запитвания за транспорт? С удоволствие ще Ви помогнем.

Предимствата за Вас:

  • Оптимизирайте своята комуникация посредством изцяло цифрова обработка
  • Спечелете сигурност чрез правно обвързващи договорни документи
  • Преодолейте езиковите бариери чрез автоматично изпращане на документа за поръчката на езика на Вашия търговски партньор
  • Персонализирайте Вашите транспортни поръчки с Вашето фирмено лого, Вашите документи за транспорта и генератора на номер на поръчката
  • Спечелете от икономията на време като създадете образци за повтарящи се транспортни поръчки
  • Базирайте вземането на бизнес решения в бъдеще на Вашите лични статистики
  • Увеличете ефективността си в работата като използвате интерфейса Транспортни поръчки за Вашата система за управление на транспорта

Цифрово обработване на поръчките

И двамата търговски партньори имат възможността да управляват своите транспортни поръчки прегледно и постоянно да имат точен поглед върху техния статус – цифрово на едно централно място.

LKW възлагане и централно управляване на транспортни поръчки в умната логистична система Smart Logistics System
Бърз достъп до и създаване на данни за транспортни поръчки

Ускоряване на процесите

Бързото въвеждане на данни дава възможност да се спести много време. Причините: тясна интеграция с нашата борса за товари и запитване за транспорт. Също така и нашите функции за модели и шаблони, както и интелигентните автоматични попълвания, се грижат да можете да създавате бързо всички данни на Вашите транспортни поръчки.

Улесняване на оценката

Анализирайте Вашите търговски взаимоотношения и резултати чрез нашите функции за оценяване, които могат да бъдат индивидуално адаптирани към Вашите нужди. Можете да използвате тези знания и за бъдещите си сделки.

Анализиране на търговски взаимоотношения и транспортни поръчки директно в системата
Запазвате поглед към обработването на транспортните поръчки с интегрирано проследяване.

Контролиране на транспортния процес

Благодарение на нашите функции проследяването на пратки е съвсем лесно. И двамата бизнес партньори винаги поддържат преглед на напредъка на своите транспортни поръчки и по този начин могат да намалят усилията си за комуникация.

Оптимизирайте своите бизнес процеси с цифровите транспортни поръчки!

Като възложител възлагате транспортните поръчки цифрово в системата на TIMOCOM на Вашите търговски партньори.

Като изпълнител реагирате директно в системата на TIMOCOM на транспортни поръчки като цифрово или ги приемате, или ги отказвате.

Използвайте транспортните поръчки в умната логистична система Smart Logistics System.

Имате въпроси? С удоволствие ще Ви помогнем:

в началото