skip navigation

Вашето лесно решение на неплатените фактури

Ако е преминал крайният срок за плащане на дадена фактура, услугата за събиране на вземания на TIMOCOM ще Ви помогне да получите парите си.

Като неутрални посредници ние Ви консултираме индивидуално всеки път и в много от случаите можем да съберем плащанията по просрочените задължения. Адвокатът Александър Йобел и неговият екип имат успех в 87% от случаите.

Ние посредничим за Вас в цяла Европа на 27 езика. При забавено плащане от страна на Вашия търговски партньор можете да разчитате на компетентната и надеждна помощ на отдела за събиране на вземания. Заявките на нашите потребители се уреждат бързо, изгодно и по извънсъдебен път, за да няма искове в случай на неуспех. Почтеността и разбирателството се грижат за запазването на Вашите търговски взаимоотношения. Международната услуга за събиране на вземания е Ваш почтен и последователен партньор при управлението на събирането на вземанията.

Използвайте сега услугата за събиране на вземания

>87%

Успеваемост през 2021 г.

Това предлага международната услуга за събиране на вземания на TIMOCOM

 • лесно и удобно използване онлайн
 • от 2003 г. с официално разрешение от регулаторните органи
 • компетентно консултиране и подкрепа при събирането на Вашите вземания
 • Обслужване в цяла Европа на 27 езика
 • бързо и дипломатично решение при управлението на събирането на вземанията
 • успешно в над 87% от всички случаи

Възлагането е съвсем лесно

Изпратете попълнения формуляр на: inkasso.bg@timocom.com или по факс на +36 22 51 59 65

Лицето за контакт с Вас ще се свърже с Вас и ще поеме останалото – на Вашия майчин език!

Предлагаме . Освен базовата цена от 20 евро има и допълнителни дължими такси, които се определят от размера на вземането. Те са съобразени с германските законови рамки на таксите. Преди да заявите, че искате да ползвате услугата, изчислете само с няколко стъпки какви ще бъдат таксите в случай на успех.

Такса

Моля първо изберете съответната валута и след това въведете размера на вашето вземане.

0 €

Какво казват нашите клиенти

Eliza Wyrwich, Mega Pol Trans

„Ние ценим много тези услуги, тъй като процентът на успеваемост достига 86 процента.“

Eliza Wyrwich
Mega Pol Trans

Към историята на успеха на Mega Pol Trans >
Zoltán Joós, Karzol-Trans

„Съвместната ни работа е отлична. Получаваме отговор на писмата си в рамките на 1-2 дни. При трудни случаи на събиране на вземания получаваме и предложения как можем да разрешим проблема възможно най-бързо в зависимост от конкретния случай.“

Zoltán Joós
Karzol-Trans

Към историята на успеха на Karzol-Trans >
Kitti Hatvani, MEM BAU Srl.

„Нашата фирма е напълно доволна от услугата за международно събиране на вземания на TIMOCOM и аз мога единствено да я препоръчам на клиентите на TIMOCOM! Тя дава чувство за сигурност на фирмите, понеже знаят, че се намират в добри ръце.“

Kitti Hatvani
MEM BAU Srl.

Към историята на успеха на MEM BAU Srl. >
Csaba Török, Hermes Forwards Srl.

„Имали сме много случаи, когато благодарение на Вашата помощ събраната сума е възлизала на над 10 000 евро.“

Csaba Török
Hermes Forwards Srl.

Към историята на успеха на Hermes Forwards Srl. >
Patrick Andres, Spedition Günther Andres e.K.

„Стопроцентова сигурност не съществува никъде, но благодарение на услугата за събиране на вземания на TIMOCOM ние успяваме накрая да приключим успешно повечето сделки. Горещо препоръчвам тази услуга.“

Patrick Andres
Spedition Günther Andres e.K.

Към историята на успеха на Spedition Andres e.K. >

Често задавани въпроси за международната услуга по събиране на вземания

За тази цел просто свалете оттук формуляра за заявка и ни го изпратете попълнен по имейл на inkasso.bg@timocom.com или по факс на +36 22 51 59 65 . След това ще се свържем с Вас или ни се обадете директно на +36 22 51 59 71 .

Да, услугата за събиране на вземания е на разположение на всички съществуващи клиенти на TIMOCOM. Ако все още не сте сключили договор, можете да се регистрирате тук.

Не. За нашия екип ще бъде удоволствие да Ви помогне също и при просрочени задължени, които са възникнали не посредством умната логистична система Smart Logistics System, а от друго място. Изпратете ни сега Вашия случай за събиране на вземания.

През 2020 г. успяхме да посредничим успешно в 86,5% от случаите.

Ние събираме такса за обработка в размер на 20,00 €. Само в случай на успех ние събираме допълнителна премия за успех за нашата дейност по събирането на вземанията, която зависи от размера на вземането. Тази премия за успех в случай на успех е съобразена с германските законови рамки на таксите и може да бъде проверена в нашия калкулатор на таксите преди да ни възложите събирането на вземанията. .

Като цяло в сила са законовите принципи за щети в следствие на закъснение, съгласно приложената Директива 2011/7/ЕС. Те трябва да водят до по-бързо плащане на неплатените фактури. След влизането на тази директива в сила в държавите от ЕС са в сила нов права и задължения в случай на забавено плащане. За кредиторите и длъжниците това означава следното:

Фактурите на фирмите автоматично стават просрочени 30 дни след датата на падеж. Поради това срокове на плащане по-дълги от 60 дни са позволени само при извънредни обстоятелства. Ако въпреки това се стигне до забавено плащане, кредиторът може да поиска някои разходи по събирането на вземанията да бъдат възстановени от длъжника.
В разходите за събирането на вземания могат да бъдат включени възникналите поради забавеното плащане собствени разходи, а също така и разходите за ползването на услуга за събиране на вземания, за адвокат или за съдебно решение за принудително събиране на несъбрани вземания. За кредиторите това означава, че ще могат да възстановят своите разходи по услугата за събиране на вземания от длъжника. Към разходите, които могат да бъдат възстановени, спада и дължимата в случай на успех такса. Това означава че кредиторът може да поиска от длъжника да възстанови всички разходи за услугата за събиране на вземания, тоест основната такса плюс премията в случай на успех, когато вземането е просрочено и длъжникът е в забава.

Важно е да се знае, че това правило важи само за фактури, които

 • се отнасят за работа, която е извършена по договор, а не, например, за щети или дублирани плащания,
 • забавянето да може да бъде доказано и
 • длъжникът да бъде базиран в ЕС.

Повече не е необходимо според немските закони да бъде изпращано напомняне или подобно искане за плащане от длъжника, но при наща инасова процедура е нужно да бъде изпращано напомняне към длъжника.

Нашият отдел за събиране на вземания работи за Вас в цяла Европа и ние Ви предоставяме услугите си на следните езици:

 • Български (BG)
 • Датски (DA)
 • Немски (DE)
 • Английски (EN)
 • Фински (FI)
 • Френски (FR)
 • Гръцки (EL)
 • Италиански (IT)
 • Хърватски (HR)
 • Латвийски (LV)
 • Литовски (LT)
 • Македонски (MK)
 • Холандски (NL)
 • Норвежки (NO)
 • Полски (PL)
 • Португалски (PT)
 • Румънски (RO)
 • Руски (RU)
 • Шведски (SV)
 • Сръбски (SR)
 • Словашки (SK)
 • Словенски (SL)
 • Испански (ES)
 • Чешки (CS)
 • Турски (TR)
 • Украински (UA)
 • Унгарски (HU)

Да, нашият отдел за събиране на вземания работи международно, в цяла Европа, на Вашия майчин език. Събирането на вземания в чужбина не е проблем за нас.

В случай на несъстоятелност по правило имуществото на длъжника попада под клаузите на закона за несъстоятелността или на синдик. Той управлява вземанията и се грижи за разпределянето на останалото имущество. Така се гарантира, че не само кредиторите, които са най-близо до длъжника ще бъдат компенсирани най-напред, а че всички кредитори ще бъдат третирани възможно най-равнопоставено.

Всяка държава има собствена процедура, по която кредиторът регистрира вземането си. В случай на процедура по обявяване на несъстоятелност Ви препоръчваме да регистрирате незабавно Вашето вземане, за да бъдете включени в процедурата като кредитор и за да не бъде намалена оставащата сума с разходи по представителство.

Нашата цел е да помогнем на кредиторите със събирането на вземанията им. В случай че длъжникът има затруднения, могат например да бъдат сключени споразумения, като например разсрочено плащане, така че кредиторът да може да получи парите си. Едновременно с това TIMOCOM гарантира за своите клиенти в Smart Logistics System, че натрупването на последващи дългове ще бъде избегнато.

Ако потребител не желае на плати без да посочи причина за това, това противоречи на разпоредбите на критериите за качество на TIMOCOM. След това оставането в мрежата на проверените клиенти не е възможно.

Изтеглете от тук формуляра за заявка за събиране на вземания като PDF.

Изтегляне на формуляра за заявка (755 kB)

Международна услуга по събиране на вземания

+36 22 51 59 71

+36 22 51 59 65

inkasso.bg@timocom.com

Общи условия - събиране на вземания

в началото