Предимствата за Вас с един поглед

Бързо
 • Поръчайте лесно и удобно онлайн
 • Бързо и дипломатично решение при управлението на събирането на вземанията
Сигурно
 • Ефективна подкрепа при събиране на вземанията Ви
 • Поддръжка в цяла Европа на 27 езика
Надеждно
 • Официално регулаторно одобрение от 2003 г.
 • Над 82 % успешни случаи

Международната услуга по събиране на вземания е Вашият ефективен партньор за управление на вземания. Посредничим за вас на 27 езика. Ако вашите бизнес партньори имат просрочени задължения, можете да разчитате на компетентната и надеждна помощ на нашия екип за събиране на вземания. Вашите проблеми ще бъдат решени бързо, евтино и извънсъдебно, така че да не се стига до спор за неизпълнение. Почтеността и разбирателството се грижат за запазването на Вашите търговски взаимоотношения.

За заявка се договаря такса за обработка в размер на 25,- €. В случай на успех TIMOCOM ще начисли на възложителя премия за успешно събрани вземания, от която ще бъде приспадната таксата за обработка. Това изчисление се извършва в съответствие със законовите разпоредби на Закона за адвокатите (RVG). Изчислете Вашите такси само в няколко стъпки!

Подробности относно възлагането

 1. Въвеждане на адрес
 2. Качване на файл
 3. Проверка и възлагане


Какво казват нашите клиенти

Често задавани въпроси за международната услуга по събиране на вземания

Да, услугата за събиране на вземания е на разположение на всички съществуващи клиенти на TIMOCOM. Ако все още не сте сключили договор, може да се регистрирате тук.

Не. За нашия екип ще бъде удоволствие да Ви помогне също и при просрочени задължения, които са възникнали не посредством нашия пазар, а от друго място. Изпратете ни сега Вашия случай за събиране на вземания.

През 2021 г. успяхме да посредничим успешно в 82% от случаите.

Ние събираме такса за обработка в размер на 25,00 €. Само в случай на успех ние събираме допълнителна премия за успех за нашата дейност по събирането на вземанията, която зависи от размера на вземането. Тази премия за успех в случай на успех е съобразена с германските законови рамки на таксите и може да бъде проверена в нашия калкулатор на таксите преди да ни възложите събирането на вземанията. Тук може да изчислите таксата, която ще бъде дължима в случай на успешно събиране на Вашето вземане.

Като цяло в сила са законовите принципи за щети в следствие на закъснение, съгласно приложената Директива 2011/7/ЕС. Те трябва да водят до по-бързо плащане на неплатените фактури. След влизането на тази директива в сила в държавите от ЕС са в сила нов права и задължения в случай на забавено плащане. За кредиторите и длъжниците това означава следното:

Фактурите на фирмите автоматично стават просрочени 30 дни след датата на падеж. Поради това срокове на плащане по-дълги от 60 дни са позволени само при извънредни обстоятелства. Ако въпреки това се стигне до забавено плащане, кредиторът може да поиска някои разходи по събирането на вземанията да бъдат възстановени от длъжника.
В разходите за събирането на вземания могат да бъдат включени и разходите за ползването на услуга за събиране на вземания, за адвокат или за съдебно решение за принудително събиране на несъбрани вземания. За кредиторите това означава, че ще могат да възстановят своите разходи по услугата за събиране на вземания от длъжника. Към разходите, които могат да бъдат възстановени, спада и дължимата в случай на успех такса. Това означава че кредиторът може да поиска от длъжника да възстанови всички разходи за услугата за събиране на вземания, тоест основната такса плюс премията в случай на успех, когато вземането е просрочено и длъжникът е в забава.

Важно е да се знае, че това правило важи само за фактури, които

 • се отнасят за работа, която е извършена по договор, а не, например, за щети или дублирани плащания,
 • забавянето да може да бъде доказано и
 • длъжникът да бъде базиран в ЕС.

Напомнянето или подобно искане за плащане от страна на кредитора вече не е необходимо, но може да бъде направено доброволно и все още е много разумно и препоръчително, за да не се стига дотам.

Нашият отдел за събиране на вземания работи за Вас в цяла Европа и ние Ви предоставяме услугите си на следните езици:

 • Български (BG)
 • Датски (DA)
 • Немски (DE)
 • Английски (EN)
 • Фински (FI)
 • Френски (FR)
 • Гръцки (EL)
 • Италиански (IT)
 • Хърватски (HR)
 • Латвийски (LV)
 • Литовски (LT)
 • Македонски (MK)
 • Холандски (NL)
 • Норвежки (NO)
 • Полски (PL)
 • Португалски (PT)
 • Румънски (RO)
 • Руски (RU)
 • Шведски (SV)
 • Сръбски (SR)
 • Словашки (SK)
 • Словенски (SL)
 • Испански (ES)
 • Чешки (CS)
 • Турски (TR)
 • Украински (UA)
 • Унгарски (HU)

Да, нашият отдел за събиране на вземания работи международно, в цяла Европа, на Вашия майчин език. Събирането на вземания в чужбина не е проблем за нас.

В случай на несъстоятелност по правило имуществото на длъжника попада под клаузите на закона за несъстоятелността или на синдик. Той управлява вземанията и се грижи за разпределянето на останалото имущество. Така се гарантира, че не само кредиторите, които са най-близо до длъжника ще бъдат компенсирани най-напред, а че всички кредитори ще бъдат третирани възможно най-равнопоставено.

Всяка държава има собствена процедура, по която кредиторът регистрира вземането си. В случай на процедура по обявяване на несъстоятелност Ви препоръчваме да регистрирате незабавно Вашето вземане, за да бъдете включени в процедурата като кредитор и за да не бъде намалена оставащата сума с разходи по представителство.

Нашата цел е да помогнем на кредиторите със събирането на вземанията им. В случай че длъжникът има затруднения, могат например да бъдат сключени споразумения, като например разсрочено плащане, така че кредиторът да може да получи парите си. Едновременно с това TIMOCOM гарантира за своите клиенти в пазара, че натрупването на последващи дългове ще бъде избегнато.

Ако потребител не желае на плати без да посочи причина за това, това противоречи на разпоредбите на критериите за качество на TIMOCOM. След това оставането в мрежата на проверените клиенти не е възможно.
 

Международна услуга по събиране на вземания

в началото