Даване и получаване на оценки за поръчки

Благодарение на функцията за оценяване можете да оценявате Вашите изпълнители и възложители след извършването на транспорта в Smart Logistics System. Така самите Вие като потребители насърчавате прозрачността в системата – поръчка по поръчка.

За всички, които възлагат товари

Предимствата за Вас:
 • По-голяма сигурност: Положителните оценки на комуникацията, боравенето със стоките и точността при товарене и разтоварване ще Ви дадат увереност, че Вашият товар се намира в добри ръце.
 • Първи избор: Ако имате положителна оценка ще бъдете предпочитани като възложител от транспортните фирми.
 • Пестене на време: На базата на оценките от другите потребители на системата можете да вземете още по-добро и бързо решение кой е правилният търговски партньор за Вас.

За всички, които извършват транспорт

Предимствата за Вас:
 • По-голяма сигурност: Оценките за навременно плащане, почтеност и комуникация ще Ви помогнат при избора на търговски партньор.
 • Увеличаване стойността на фирмата: Положителните оценки се отразяват на оценката Ви като фирма – и по този начин увеличават Вашето конкурентно предимство.
 • Ефективност: Благодаение на прозрачните оценки, на централно място в системата Smart Logistics Systems ще намерите представителни мнения за потенциални търговски партньори.

И ето как работи:

Даване на оценки за извършени транспортни поръчки

Когато бъде достигната датата на разтоварване, търговските партньори ще получат известие, че могат да се оценят взаимно – по познатата скала с 5 звезди. За да има проследимост те трябва да бъдат създадени чрез приложението Транспортни поръчки. В информацията за транспортната поръчка можете да направите оценка, както и да видите как сте били оценени Вие.

Скрийншот от системата Smart Logistics System за оценка на транспортна поръчка в борсата за товари на TIMOCOM
Скрийншот от системата Smart Logistics System за функцията за оценяване на транспортните партньори

Оценяване на различни категории

Възложителите могат да оценят комуникацията с търговския партньор, точността при натоварване и разтоварване, както и боравенето със стоката и документите.

Изпълнителите оценяват освен комуникацията и почтеността при сключване на споразумението, както и дали е платено навреме.

Оценка на фирмата и отделни оценки във фирмения профил

Във фирмения профил е показана оценката на фирмата, която е получена на базата на оценките от възложителите и изпълнителите през последните 12 месеца. Освен това тук можат да бъдат видяни средните оценки в отделните категории.

Скрийншот от системата Smart Logistics System за фирмен профил с оценки

Защо функцията за оценяване е толкова добра:

Имате въпроси? С удоволствие ще Ви помогнем:

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

Функцията за оценяване на TIMOCOM е базирана на транзакции, т.е. фирмите се оценяват за транзакциите.

Изпълнителите и възложителите могат да се оценяват взаимно, ако приетата от едната от двете страни транспортна поръчка съществува в системата Smart Logistics System. По този начин се гарантира, че двете страни наистина са имали обща поръчка.

Когато оценявате изпълнител, можете да оцените следните категории:

 • Комуникация с разпространение
 • Точност при товарене и разтоварване
 • Боравене със стоки
 • Боравене с документи

Когато оценявате възложител, могат да бъдат оценени следните категории:

 • Комуникация
 • Почтени договорни споразумения
 • Плащане

Всяка категория има еднаква тежест в общата оценка. Неоценените подкатегории не участват в оценката.

Не, не могат да бъдат правени коментари към оценката. Разделянето на подкатегории дава възможност за разделно оценяване, така че не са необходими коментари. Няма възможност за проверка на коментарите от TIMOCOM, така че съществува опасност да бъдат публикувани обиди или неверни твърдения, който в най-лошия случай дори биха могли да застрашат съществуването на фирмата.

По този начин се гарантира, че изпълнителят и възложителят наистина са имали обща поръчка, така че да се избегне манипулиране на процеса на оценяване.

Оценяването на фирмата в контекста на съответната транспортна поръчка е възможно в момента, в който е настъпила датата на разтоварване.

Не. Могат да бъдат оценени само транспортни поръчки, които са завършили след въвеждането на функцията за оценяване.

Оценката на фирмата се изчислява като средна стойност от оценката като изпълнител и оценката като възложител.

В оценката като възложител, респ. оценката като изпълнител се съдържат всички оценки на транзакции (транспортни поръчки) през последните 12 месеца.

Оценката на фирмата става видима тогава, когато са налични минимум 5 оценки като изпълнител и/или възложител.

В момента, в който може да бъде дадена оценка, ще бъде изпратено известие чрез камбанката в системата Smart Logistics System, както и уведомителен имейл до лицето за контакт по поръчката. Ако няма посочено лице за контакт по поръчката, всички потребители на фирмата ще получат известите чрез камбанката, както и уведомителен имейл (необходимо условие: съгласие в настройките). След това ще бъде изпратено еднократно напомняне по упоменатите по-горе начини.

Оценката може да бъде променена до края на периода за оценяване, стига оценката да е само запаметена без да е подадена окончателно.

Съществува възможността еднократно да бъде поискано от търговския партньор да направи корекция на оценката. Това може да бъде направено директно в системата Smart Logistics System от Подробен преглед на транспортната поръчка (раздел “Оценка”). Препоръчваме на се свържете лично с търговския си партньор, за да обясните директно на него причините за това Ваше искане.

След публикуването на оценката, тя незабавно става част оценката на фирмата, дори и тогава когато след това бъде направена корекция, която все още не е завършена. След като бъде извършена корекция, оценката на фирмата се изчислява отново.

На искането за корекция трябва да бъде отговорено в рамките на 7 дни.

Като неутрален оператор на платформата TIMOCOM не може да коригира или изтрива оценки. Потърсете директен контакт с Вашия търговски партньор и използвайте възможността за корекция, която е на Ваше разположение за всяка оценка.

В прегледа на транспортните поръчки може да се филтрира за поръчки, които все още не са оценени.

Така на началната страница във widget “Оценки” е показан броят на ненаправените оценки. Чрез кликване върху тях се получава директно препращане към поръчките, които чакат да бъдат оценени.

Функцията за оценяване в TIMOCOM е функция за оценяване, която е базирана на транзакции. Това означава, че фирмите могат да се оценяват взаимно само тогава, когато те действително са имали обща поръчка, за което има документи (представено от TIMOCOM Транспортни поръчки).

По този начин значително се затруднява манипулирането на оценките, защото конкуренти и фирми, които не са имали общи поръчки, не могат да си дават оценки.

Ако прекратите абонамента си, Вашата фирмена оценка се губи. Дори ако по-късно отново станете клиент, Вашата фирмена оценка не може да бъде възстановена.

От друга страна при блокирана фирма фирмената оценка се запазва и след разблокирането отново ще бъде видима за всички клиенти в системата Smart Logistics System.

При договор, който е на пауза (без прекратяване на абонамент) се запазват всички получени оценки. В оценката на фирмата, обаче, влизат само оценки от последните 12 месеца, така че при подновяването на договора по-старите оценки вече не са включени и това води до промяна на оценката на фирмата.

в началото