skip navigation

По-голяма сигурност при планирането за ежедневната Ви работа.

С помощта на функцията за планиране на маршрутите и калкулиране можете директно от приложенията за товари и товарни обеми, от Вашата транспортна поръчка или търг да създадете маршрута на съответната релация и да калкулирате възникващите пътни разходи и допълнителни пътни разходи.

Предимствата за вас:

Планирайте маршрути, специално персонализирани за Вашия товарен автомобил

Калкулирайте Вашите транспортни разходи с индивидуални разходни норми, вкл. с показване на отсечките, за които се плаща пътна такса (км)

Използвайте местоположението на Вашето превозното средство при планирането на маршрута и калкулирайте маршрута до там във Вашата цена за транспорта

Показване на всички ремонтни дейности и проблеми с трафика, както и бензиностанции UTA, сервизи и пунктове DocStop

Планиране на маршрути

Тук оптималният маршрут за Вашата поръчка ще Ви бъде директно показан графично. Транспортната отсечка отчита възможните ограничения за товарни автомобили за Вашите видове превозни средства и Ви показва отсечките, за които се плаща пътна такса.

Планиране на маршрути с изглед на карта в системата Smart Logistics System на TIMOCOM

Изчисляване на разходите

От настройките на маршрута можете да персонализирате изчисляването на Вашата отсечка спрямо Вашите индивидуални нужди. Така е възможно въз основа на Вашите индивидуални разходни норми прецизно да планирате и калкулирате пътните разходи.

От настройките на маршрута можете да персонализирате опциите и да изчислявате пътните разходи

Използвайте Маршрути и разходи в системата Smart Logistics System.

Тествайте безплатно сега

Имате въпроси? С удоволствие ще Ви помогнем:

+36 22 51 59 61

в началото