• С FTL (Full Truck Load)

  С FTL (Full Truck Load) се обозначава транспорт, при който товарният автомобил превозва един единствен товар, с който е натоварен напълно. Това се нарича също и цялостен товар. Цялостните товари са много удобни както за шофьорите, така и за превозвачите

 • С LTL (Less Then Truckload)

  С LTL (Less Then Truckload) се обозначава частичен товар на товарен автомобил. Обикновено за товарен автомобил, който е натоварен само частично, се търсят допълнителни частични товари, така че транспортът да излезе на печалба. Алтернатива на допълнителните

 • Самосвал

  Специална отворена конструкция на товарен автомобил. При това то има сваляща са назад и/или в страни товарна платформа (с отварящи се странични стени) или с обръщащо се назад корито със стабилни, най-често високо стърчащи стени. Самосвалите се използват

 • Сборна стока

  Тук се касае за единични поръчки на повече изпращачи, които се събират от спедитора, окрупняват се и след това се разнасят до отделните получатели.

 • Седлови автовлак

  Наречен още седлови товарен автомобил или седлови влекач. Състои се от седлови влекач без товарна площ и (сменяемо) седлово ремарке. Следователно седловият влекач не транспортира стоки, той само тегли ремаркето, което транспортира стоките – от тук понятието

 • Силоз

  Силозът е голямо хранилище за насипни товари. В селското стопанство се използват например силози с височина от 10 до 20 метра за съхраняване на зърно. Въпреки това се касае за цилиндрични постройки от бетон, камък, стомана, дървен материал или пластмаса.

 • Склад

  Място за съхраняване на запасите от движими материални активи. По специално складът със съответните съоръжения служи за приемане и спедиция на материали и за приемане на поръчки.

 • Складиране

  Складирането е съхранение на стоки в складове с търговска цел.

 • Складова логистика

  Складовата логистика е част от логистиката за бизнеса които се занимава със складиране. Той включва системното съхранение и управление на стоките в складовете. Компаниите използват специфичен логистичен софтуер като инструменти за управление на складовете,за

 • Сменяема каросерия

  Това е сменяема каросерия на товарния автомобил за транспортиране на товари. Сменяемите каросерии са нормирани и могат да се сменят лесно без допълнителни стационарни технически помощни срества. Те се използват предимно в комбинирания транспорт (автомобилен

 • Спедитор

  Спедиторът е търговец, който организира транспортирането на стоки или товари чрез превозвач.

 • Спедиторска фирма

  Спедиторската фирма е предприятие, чиято основна дейност се състои в това да организира от свое име транспорта на стоки за възложителя, без да извършва лично транспортната услуга. В зависимост от вида на превоза на стоките, транспортната услуга може да

 • Специални транспорт

  Това включва тежки товари, голями капацитети или примерно чувствителен на време транспорт.

 • Спешен превоз, експресни товари

  Спешен превоз или експресни товари означава стоки, които трябва да бъдат транспортирани от едно място на друго в кратък срок. Този вид транспорт е част от КЕП бизнеса (куриерни, експресни и пакетни услуги).

 • Спешен транспорт

  За този тип на транспорт заявките се подписват в кратки срокове и под натиска на времето. Стоките или товарите трябва да бъдат транспортирани от едно място на друго възможно най-бързо в рамките на определен период от време. Те често се изкарват на спот

 • Спот пазара

  Спот пазара е икономическа гледна точка, където бизнес зделките се сключват в кратки срокове.

 • Стока

  Означава търговски товар, т.е.вещ(изделие, продукт, материално благо), което маже да се придобие само чрез покупко-продажба и служи за задоволяване на човешките потребности.

 • Строителeн транспорт

  Строителният транспорт е вид транспорт, който се използва за товари, като асфалт, отломки или подобни. Нещата транспортирани тук, са необходими на строителната площадка.

 • Сухопътен трафик

  Терминът сухопътен трафик включва всички видове превозни средства по земя, т.е.. Конкретно под това се разбира превоз на товари по суша с автомобилен и железопътен транспорт, т.е. камион, кола или влак.

 • Съвет

  При известие за доставка съответното транспортно предприятие съобщава предварително на получателя приблизителния час на пристигане на превозното средство, броя на съдържащите се артикули с теглото или обема на стоката, така че на мястото на разтоварване

Запознайте се отвътре с бранша

Регистрирайте се тук и ще получавате редовно статии, които ще улеснят работното Ви ежедневие и ще разширят Вашия бизнес хоризонт.

Абонирайте се за бюлетина

в началото