skip navigation

Транспортенлексикон

Лексикон записи

 • С FTL (Full Truck Load)

  С FTL (Full Truck Load) се обозначава транспорт, при който товарният автомобил превозва един единствен товар, с който е натоварен напълно. Това се нарича също и цялостен товар.

  Цялостните [...]

 • С LTL (Less Then Truckload)

  С LTL (Less Then Truckload) се обозначава частичен товар на товарен автомобил. Обикновено за товарен автомобил, който е натоварен само частично, се търсят допълнителни частични товари, така че [...]

 • Самосвал

  Специална отворена конструкция на товарен автомобил. При това то има сваляща са назад и/или в страни товарна платформа (с отварящи се странични стени) или с обръщащо се назад корито със стабилни, [...]

 • Сборна стока

  Тук се касае за единични поръчки на повече изпращачи, които се събират от спедитора, окрупняват се и след това се разнасят до отделните [...]

 • Седлови автовлак

  Наречен още седлови товарен автомобил или седлови влекач. Състои се от седлови влекач без товарна площ и (сменяемо) седлово ремарке. Следователно седловият влекач не транспортира стоки, той само [...]

 • Силоз

  Силозът е голямо хранилище за насипни товари. В селското стопанство се използват например силози с височина от 10 до 20 метра за съхраняване на зърно. Въпреки това се касае за цилиндрични постройки [...]

 • Склад

  Място за съхраняване на запасите от движими материални активи. По специално складът със съответните съоръжения служи за приемане и спедиция на материали и за приемане на [...]

 • Складиране

  Складирането е съхранение на стоки в складове с търговска [...]

 • Складова логистика

  Складовата логистика е част от логистиката за бизнеса които се занимава със складиране. Той включва системното съхранение и управление на стоките в складовете. Компаниите използват специфичен [...]

 • Сменяема каросерия

  Това е сменяема каросерия на товарния автомобил за транспортиране на товари. Сменяемите каросерии са нормирани и могат да се сменят лесно без допълнителни стационарни технически помощни срества. Те [...]

 • Спедитор

  Спедиторът е търговец, който организира транспортирането на стоки или товари чрез [...]

 • Спедиторска фирма

  Спедиторската фирма е предприятие, чиято основна дейност се състои в това да организира от свое име транспорта на стоки за възложителя, без да извършва лично транспортната услуга. В зависимост от [...]

 • Специални транспорт

  Това включва тежки товари, голями капацитети или примерно чувствителен на време [...]

 • Спешен превоз, експресни товари

  Спешен превоз или експресни товари означава стоки, които трябва да бъдат транспортирани от едно място на друго в кратък срок. Този вид транспорт е част от КЕП бизнеса (куриерни, експресни и пакетни [...]

 • Спешен транспорт

  За този тип на транспорт заявките се подписват в кратки срокове и под натиска на времето. Стоките или товарите трябва да бъдат транспортирани от едно място на друго възможно най-бързо в рамките на [...]

 • Спот пазара

  Спот пазара е икономическа гледна точка, където бизнес зделките се сключват в кратки [...]

 • Стока

  Означава търговски товар, т.е.вещ(изделие, продукт, материално благо), което маже да се придобие само чрез покупко-продажба и служи за задоволяване на човешките [...]

 • Строителeн транспорт

  Строителният транспорт е вид транспорт, който се използва за товари, като асфалт, отломки или подобни. Нещата транспортирани тук, са необходими на строителната [...]

 • Сухопътен трафик

  Терминът сухопътен трафик включва всички видове превозни средства по земя, т.е.. Конкретно под това се разбира превоз на товари по суша с автомобилен и железопътен транспорт, т.е. камион, кола или [...]

 • Съвет

  При известие за доставка съответното транспортно предприятие съобщава предварително на получателя приблизителния час на пристигане на превозното средство, броя на съдържащите се артикули с теглото [...]

Знаете ли как се движи бранша?

Регистрирайте се сега и винаги ще бъдете информирани.

Абонирайте се за бюлетина

Всички полета маркирани с "*" са задължителни и трябва да бъдат попълнени.

С изпращането на Вашата регистрация Вие потвърждавате, че приемате нашите разпоредби за защита на данните.

Информационен бюлетин за регистрация:


Вашата лична информация (имейл адрес, име и фамилия) се използва за изпращане на информация от TIMOCOM GmbH до базата данни на SC-Networks GmbH (съдебна регистрация на: Окръжен съд, Мюнхен,регистрационен номер: HRB 14 65 73), Enzianstr. 2 in 82319 Starnberg weitergegeben. SC-Networks GmbH представяла на Федералния закон за защита на данните, както и указанията на TIMOCOM GmbH.

в началото