• обозначава международна спогодба за трансграничен транспорт по суша

  CMR е съкращение от „Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route“, на български: „Конвенция за договора за международен автомобилен превоз на стоки“. Спогодбата управлява възлагането и обработката на поръчките,

 • Обратен товар

  Терминът товар описва всички стоки в трюма(и) на транспортни средства, като камион, кола, кораб, влак или самолет. В края на дестинацията товара се разтоварва. И новият товар който е натоварен се връща на мястото на отпътуване на транспорта, това е известно

 • Онлайн борса за товари

  Днес товарните борси са почти изцяло електронни и уеб-базирани. Безплатни оферти се публикуват онлайн в лесно разработени системи, като се посочват конкретните транспортни поръчки. Порталът се финансира главно чрез реклама. Освен това, има уеб-базирани

 • Опасен товар

  Стоки, които са опасни за транспортиране. Към тях принадлежат например радиоактивни, експлозивни, лесно запалими, отровни и разяждащи химикали.

 • опасни товари

  ADR обозначава Европейската спогодба за превоз на опасни товари. Тя съдържа разпоредби за превоза по шосе по отношение на опаковките, осигуряването на товара и обозначаването на опасните товари. Понятието ADR е съкращение от „Accord européen relatif au

 • оферта за товар

  Ако някой предлага товара, който ще се транспортира от някой друг срещу възнаграждение, той създава оферта за товар. В офертата за товар, те могат да определят стоките или транспортирата и да въведат, например, необходимият тип превозно средство.

 • Оферти за товари

  Ако някой предлага товара, който трябва да се транспортира от някой друг срещу възнаграждение, изпълнителят създава товарна оферта.

 • Охладен товар

  Стоки, които трябва да се транспортират охладени. Тук спадат например хранителни стоки като плодове, но също и лекарства или фармацевтични продукти.

Запознайте се отвътре с бранша

Регистрирайте се тук и ще получавате редовно статии, които ще улеснят работното Ви ежедневие и ще разширят Вашия бизнес хоризонт.

Абонирайте се за бюлетина

в началото