skip navigation

Транспортенлексикон

Лексикон записи

 • Пазар за договори

  Пазар за договори е икономическа гледна точка, където дългосрочните договори за комплексно обслужване и логистиката се [...]

 • Палети

  Палетите, по-точно казано транспортни палети, са плоски товарни средства, които са предназначени за транспортиране на подредени една върху друга стоки. При това има ръзлични видове конструкции [...]

 • ПДП

  Правилник за движение по пътищата за превозване на стоки с автомобилен [...]

 • Плаващ курс на дизела

  Плаващият курс на дизела има за цел да противодейства на колебанията в цената на дизела. Той се договаря индивидуално между доставчика на транспортната услуга и [...]

 • Планиране на маршрути

  Означава организацията на поръчките за транспорт (извършва се или ръчно или чрез софтуер за планиране на маршрути). Поръчките се разпределят така по автомобилите, че разходите и времето за изминатия [...]

 • Под Logistik 4.0

  Под Logistik 4.0 се разбира най-модерната логистика с включване на свързването в мрежа, цифровизацията и използването на облачни компютърни технологии. Това повече не ограничава работата на [...]

 • Покривало Едша / Платнище

  Покривалото Едша е платнище за товарен автомобил, което функционира като хармоника. При него покривът на ремаркето може да бъде отворен / сгънат. Така има възможност за товарене и разтоварване на [...]

 • Получател

  При получателя стоките се разтоварват, респективно приемат. Т.е. там е мястото за доставка на [...]

 • Потвърждение на поръчка

  Ако спедиторска фирма приеме съответна поръчка, има възможност от страна на изпълнителя това да бъде потвърдено на клиента в писмена форма. Кратко: [...]

 • Празни курсове

  Празен курс на транспортно средство е курс без товар. Т.е. всички курсове на камионите без товар са празни курсове. Те могат да причинят значителни разходи. Фирма TIMOCOM оказва помощ с най-голямата [...]

 • Пратки

  Пратките са единичните товари. Те са най-малките опаковани единици на една стокова [...]

 • Превозвач

  Превозвачът реализира транспортирането на товара по суша, вода или [...]

 • Проверка за платежоспособност

  Платежоспособността е синоним за кредитоспособност. При една проверка на платежоспособността се проверява кредитоспособността на едно предприятие, например при Икономическа информационна [...]

 • производство

  Под терминът производство се разбира процеса на превръщането на суровините в краен продукт. . Производството е бизнес процес, който продължава да развива даден продукт до продажбата му. Това [...]

 • Проследяваща система / определяне на местоположението на транспортното средство

  Проследяващата система предлага на потребителя възможността да се информира за позицията на съответното транспортно средство. В зависимост от оборудването, допълнително може да бъде направено [...]

 • Пункт за претоварване

  В транспорта пункта за претоварване е централно място за претоварване на стоки от едно превозно средство на друго, на което стоковите потоци се събират, сортират се по целеви региони във всички [...]

 • Пътна такса

  Пътната такса е плащането на такса за право на ползване за използването на пътища, автомагистрали, тунели и мостове. Друго наименование на пътната такса е пътен данък или такса за използване на [...]

Знаете ли как се движи бранша?

Регистрирайте се сега и винаги ще бъдете информирани.

Абонирайте се за бюлетина

Всички полета маркирани с "*" са задължителни и трябва да бъдат попълнени.

С изпращането на Вашата регистрация Вие потвърждавате, че приемате нашите разпоредби за защита на данните.

Информационен бюлетин за регистрация:


Вашата лична информация (имейл адрес, име и фамилия) се използва за изпращане на информация от TIMOCOM GmbH до базата данни на SC-Networks GmbH (съдебна регистрация на: Окръжен съд, Мюнхен,регистрационен номер: HRB 14 65 73), Enzianstr. 2 in 82319 Starnberg weitergegeben. SC-Networks GmbH представяла на Федералния закон за защита на данните, както и указанията на TIMOCOM GmbH.

в началото