• Пазар за договори

  Пазар за договори е икономическа гледна точка, където дългосрочните договори за комплексно обслужване и логистиката се осществяват.

 • Палети

  Палетите, по-точно казано транспортни палети, са плоски товарни средства, които са предназначени за транспортиране на подредени една върху друга стоки. При това има ръзлични видове конструкции (например плоски палети или профилни палети. Най-познатият

 • ПДП

  Правилник за движение по пътищата за превозване на стоки с автомобилен транспорт.

 • Плаващ курс на дизела

  Плаващият курс на дизела има за цел да противодейства на колебанията в цената на дизела. Той се договаря индивидуално между доставчика на транспортната услуга и клиента.

 • Планиране на маршрути

  Означава организацията на поръчките за транспорт (извършва се или ръчно или чрез софтуер за планиране на маршрути). Поръчките се разпределят така по автомобилите, че разходите и времето за изминатия маршрут да се минимизират.

 • Под Logistik 4.0

  Под Logistik 4.0 се разбира най-модерната логистика с включване на свързването в мрежа, цифровизацията и използването на облачни компютърни технологии. Това повече не ограничава работата на спедиторите – както по-рано – до чистия транспорт, но също така

 • Покривало Едша / Платнище

  Покривалото Едша е платнище за товарен автомобил, което функционира като хармоника. При него покривът на ремаркето може да бъде отворен / сгънат. Така има възможност за товарене и разтоварване на стоките от горе, например с кран.

 • Получател

  При получателя стоките се разтоварват, респективно приемат. Т.е. там е мястото за доставка на стоката.

 • Потвърждение на поръчка

  Ако спедиторска фирма приеме съответна поръчка, има възможност от страна на изпълнителя това да бъде потвърдено на клиента в писмена форма. Кратко: AB.

 • Празни курсове

  Празен курс на транспортно средство е курс без товар. Т.е. всички курсове на камионите без товар са празни курсове. Те могат да причинят значителни разходи. Фирма TIMOCOM оказва помощ с най-голямата борса на товари и товарни пространства на Европа TC

 • Пратки

  Пратките са единичните товари. Те са най-малките опаковани единици на една стокова пратка.

 • Превозвач

  Превозвачът реализира транспортирането на товара по суша, вода или въздух.

 • Проверка за платежоспособност

  Платежоспособността е синоним за кредитоспособност. При една проверка на платежоспособността се проверява кредитоспособността на едно предприятие, например при Икономическа информационна агенция.

 • производство

  Под терминът производство се разбира процеса на превръщането на суровините в краен продукт. . Производството е бизнес процес, който продължава да развива даден продукт до продажбата му. Това може да се разглежда като производство или производствен процес.

 • Проследяваща система / определяне на местоположението на транспортното средство

  Проследяващата система предлага на потребителя възможността да се информира за позицията на съответното транспортно средство. В зависимост от оборудването, допълнително може да бъде направено запитване за още данни за автомобила и те да бъдат предадени

 • Пункт за претоварване

  В транспорта пункта за претоварване е централно място за претоварване на стоки от едно превозно средство на друго, на което стоковите потоци се събират, сортират се по целеви региони във всички посоки и се претоварват.

 • Пътна такса

  Пътната такса е плащането на такса за право на ползване за използването на пътища, автомагистрали, тунели и мостове. Друго наименование на пътната такса е пътен данък или такса за използване на пътищата.

Запознайте се отвътре с бранша

Регистрирайте се тук и ще получавате редовно статии, които ще улеснят работното Ви ежедневие и ще разширят Вашия бизнес хоризонт.

Абонирайте се за бюлетина

в началото