Сега можете да направите своите транспортни и логистични процеси лесни и оптимизирани. Без значение дали става въпрос за започването на транспорта, за неговото извършване или за управлението на поръчките, в системата Smart Logistics System на TIMOCOM ще намерите подходящото приложение за Вашите нужди и степен на цифровизация.

Спедиторска фирма

Спедиторската фирма е предприятие, чиято основна дейност се състои в това да организира от свое име транспорта на стоки за възложителя, без да извършва лично транспортната услуга. В зависимост от вида на превоза на стоките, транспортната услуга може да бъде извършвана чрез железопътен автомобилен или въздушен превоз, с кораб по море или вътрешните речни пътища. При трансграничните отношения се прави разлика между спедиция за внос, спедиция за износ и международна спедиция.

Вижте също:

  • Транспорт

    Под транспорт разбираме превоз на стоки или на лица от едно място до друго.

Запознайте се отвътре с бранша

Регистрирайте се тук и ще получавате редовно статии, които ще улеснят работното Ви ежедневие и ще разширят Вашия бизнес хоризонт.

Абонирайте се за бюлетина

в началото