• Таутлайнер (товарен автомобил с подвижна тента)

  Таутлайнерът няма постоянни бордови стени. Той е снабден с подвижни тенти и интегрирани опъващи ремъци. Тези тенти могат да се дърпат в страни като завеси, което особено улеснява товаренето и разтоварването на едрогабаритни товари.

 • Тежък товар

  Наименование на извънредно тежки или необичайно дълги, широки или високи товари, които не могат да се транспортират без спомагателни средства като например кранове или подемници.

 • Тента

  Тентата е покритие върху товарния автомобил. При конструкция с платформа например стоките се товарят под тента, за да се предпазят от климатичните влияния.

 • Термотранспорт

  Означава транспортиране на температурно чувствителни товари, по-специално такива, които трябва да се поддържат топли или горещи.

 • Товар

  Понятието означава всяка стока, която превозвачът приема за транспортиране по силата на договорно споразумение с изпращача.

 • Товар за всмукване

  Обозначава такива товари, които могат да се разтоварят посредством пневмотранспорт. Към тези стоки спадат например всички видове зърно.

 • Товар за камион

  Под товар за камион се разбира, стоките превозвани от камионите.

 • Товарач

  Под товарач най-общо се има предвид фирма, която извършва логистични услуги, възложени от логистичната обслужваща фирма. Промишлените и търговски предприятия се обозначават като товарно стопанство.

 • Товарен метър

  Нормирана мярка от товарния транспорт. Един товарен метър представлява 1 метър по дължината на товарното пространство на един товарен автомобил. При ширина на товарния автомобил 2,40 m един товарен метър отговаря на приблизително на 2,4 кв.м.(2,40 m ширина

 • Товарен транспорт

  Когато транспортирате товари, различни товари се транспортират от едно място на друго.

Запознайте се отвътре с бранша

Регистрирайте се тук и ще получавате редовно статии, които ще улеснят работното Ви ежедневие и ще разширят Вашия бизнес хоризонт.

Абонирайте се за бюлетина

в началото