skip navigation

Транспортенлексикон

Лексикон записи

 • Таутлайнер (товарен автомобил с подвижна тента)

  Таутлайнерът няма постоянни бордови стени. Той е снабден с подвижни тенти и интегрирани опъващи ремъци. Тези тенти могат да се дърпат в страни като завеси, което особено улеснява товаренето и [...]

 • Тежък товар

  Наименование на извънредно тежки или необичайно дълги, широки или високи товари, които не могат да се транспортират без спомагателни средства като например кранове или [...]

 • Тента

  Тентата е покритие върху товарния автомобил. При конструкция с платформа например стоките се товарят под тента, за да се предпазят от климатичните [...]

 • Термотранспорт

  Означава транспортиране на температурно чувствителни товари, по-специално такива, които трябва да се поддържат топли или [...]

 • Товар

  Понятието означава всяка стока, която превозвачът приема за транспортиране по силата на договорно споразумение с [...]

 • Товар за всмукване

  Обозначава такива товари, които могат да се разтоварят посредством пневмотранспорт. Към тези стоки спадат например всички видове [...]

 • Товар за камион

  Под товар за камион се разбира, стоките превозвани от [...]

 • Товарач

  Под товарач най-общо се има предвид фирма, която извършва логистични услуги, възложени от логистичната обслужваща фирма. Промишлените и търговски предприятия се обозначават като товарно [...]

 • Товарен метър

  Нормирана мярка от товарния транспорт. Един товарен метър представлява 1 метър по дължината на товарното пространство на един товарен автомобил. При ширина на товарния автомобил 2,40 m един товарен [...]

 • Товарен транспорт

  Когато транспортирате товари, различни товари се транспортират от едно място на [...]

 • Товарителница

  Това е придружаващ стоката документ, издаден от изпращача. Той служи като доказателство за сключването и съдържанието на договор за превоз и като удостоверение за приемане, когато стоката се приема [...]

 • Товарни агенти

  За да могат да бъдат транспортирани товарите, товарните агенти ги изпращат на време на подходящи доставчици на [...]

 • Транспорт

  Под транспорт разбираме превоз на стоки или на лица от едно място до [...]

 • Транспорт на добитък

  Понятието транспорт на добитък или транспорт на животни означава транспортиране на живи животни с товарни автомобили, леки автомобили, влак, кораб или [...]

 • Транспортен барометър

  Транспортният барометър на TIMOCOM е пазарен индикатор. Той представя актуалното състояние на предлагането на товари и товарни пространства на европейския пътно-транспортен пазар. Той може да се [...]

 • Транспортен европалет

  В разговорната реч се използва и като европалет и представлява нормирана от европейските транспортни предприятия Transport подложка за товари, предимно от дърво (800 х 1.200 [...]

 • Транспортен Уеб сайт или начална страница

  Сайтът на доставчик на транспортни услуги се счита за транспортен уебсайт. Той съдържа, например, информация за компанията, нейната автомобилен парк или нейните [...]

 • Транспортиране на животни

  Терминът транспортиране на животни или също така транспортиране на жива стока се разбира като транспортиране на животни с камион, кола, влак, кораб или [...]

 • Транспортиране на кон

  Транспортиране на кон е специален вид на превоз на животни в която живи коне са транспортирани с камион, кола, влак, кораб или самолет. Фирмите занимаващи се със специален конен транспорт предлагат [...]

 • Транспортиране на стоки

  Под транспортиране на стоки се разбира превоз на товари или продукти от всички видове с транспортни средства, като камион, кола, влак, кораб или самолет. Разлика между местен и далечен трафик. Под [...]

 • Транспортна борса

  Транспортната борса е виртуален пазар - най-вече за спедитори и превозвачи. Тук потребители на борсата могат да предлагат товари, за които те не разполагат с никакъв [...]

 • Транспортна поръчка

  Когато транспортно предприятие е приело маршрут, се изпраща съответна транспортна поръчка от спедитора до транспортното предприятие. Тя съдържа всичката важна информация, като например [...]

 • Транспортни фирми

  Под транспортна фирма се разбира предприятие, чиято основна дейност се състои в това да транспортира стоки до техните [...]

 • Търг

  Търгът е част от процедурата за възлагане на поръчки, в която потенциалните участници биват подканвани да направят своите [...]

 • Търговец, предлагащ спедиция и логистични услуги / Спедитор

  Търговците, предлагащи спедиция и логистични услуги (преди: спедитори) работят в спедиторски фирми и логистични предприятия. Те организират пласмента на стоки, както и съхраняването и преработката [...]

 • Търсене за товар

  Търсене за товар означава конкретно търсене за превоз на товари от шофьори,транспортни и спедиторски фирми. Те въвеждат предпочитанията си в поле за търсене и селекция от товари се показва на [...]

Знаете ли как се движи бранша?

Регистрирайте се сега и винаги ще бъдете информирани.

Абонирайте се за бюлетина

Всички полета маркирани с "*" са задължителни и трябва да бъдат попълнени.

С изпращането на Вашата регистрация Вие потвърждавате, че приемате нашите разпоредби за защита на данните.

Информационен бюлетин за регистрация:


Вашата лична информация (имейл адрес, име и фамилия) се използва за изпращане на информация от TIMOCOM GmbH до базата данни на SC-Networks GmbH (съдебна регистрация на: Окръжен съд, Мюнхен,регистрационен номер: HRB 14 65 73), Enzianstr. 2 in 82319 Starnberg weitergegeben. SC-Networks GmbH представяла на Федералния закон за защита на данните, както и указанията на TIMOCOM GmbH.

в началото