• Фиксиран срок

    Фиксиран срок имаме тогава, когато при договарянето на транспортна поръчка се уговаря конкретен период от време за товаренето или разтоварването на товарния автомобил. Спазването на този срок е съставна част от задълженията по договора. Понятието Фиксираният

  • Франко

    Думата „франко“ се използва в търговския език и обозначава доставки, при които изпращачът, а не получателят, поема разходите за транспорт. Противоположното е обозначението „франко завода“, при което получателят трябва да поеме разходите за транспорта.

Запознайте се отвътре с бранша

Регистрирайте се тук и ще получавате редовно статии, които ще улеснят работното Ви ежедневие и ще разширят Вашия бизнес хоризонт.

Абонирайте се за бюлетина

в началото