skip navigation

опасни товари

ADR обозначава Европейската спогодба за превоз на опасни товари. Тя съдържа разпоредби за превоза по шосе по отношение на опаковките, осигуряването на товара и обозначаването на опасните товари.

Понятието

ADR е съкращение от „Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route“, на български „Европейска спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе“. Международното понятие ADR е толкова широко използвано в транспортния бранш, че почти всички във всички държави го разбират.

История

Спогодбата беше сключена през 1957 г. в Женева, но влезе в сила едва в края на януари 1968 г. Тя се актуализира на всеки две години спрямо последните технически и законови нововъведения. Днес в нея членуват всички страни-членки на ЕС, а ADR е в правна сила като регламент на ЕС. Освен това, към спогодбата междувременно се присъединиха и други европейски държави, както и Мароко, Тунис и някои централноазиатски държави, които преди това са били част от СССР. В момента ADR спогодбата има 48 държави-членки (към 6/2017).

Разпоредбите

Всеки шофьор на товарен автомобил, който извършва превоз на опасни товари, трябва да притежава свидетелство, че е преминал курс на обучение за превоз на опасни товари. То важи за срок от пет години и автоматично става невалидно, ако не бъде удължено преди валидността му да изтече. За тази цел шофьорът трябва да изкара опреснителен курс.

Всяко предприятие, което извършва редовно превоз на опасни товари, се нуждае от минимум един служител, отговарящ за избягване на рисковете от превоза на опасни товари. Той отговаря за спазването на разпоредбите и изискванията по отношение на опасните товари.

Всеки товарен автомобил, който извършва превоз на опасни товари, се нуждае от специално оборудване. Към тях спадат оранжеви предупредителни табели, каска и защитни очила, както и два пожарогасителя.

Знаете ли как се движи бранша?

Регистрирайте се сега и винаги ще бъдете информирани.

Абонирайте се за бюлетина

Всички полета маркирани с "*" са задължителни и трябва да бъдат попълнени.

С изпращането на Вашата регистрация Вие потвърждавате, че приемате нашите разпоредби за защита на данните.

Информационен бюлетин за регистрация:


Вашата лична информация (имейл адрес, име и фамилия) се използва за изпращане на информация от TIMOCOM GmbH до базата данни на SC-Networks GmbH (съдебна регистрация на: Окръжен съд, Мюнхен,регистрационен номер: HRB 14 65 73), Enzianstr. 2 in 82319 Starnberg weitergegeben. SC-Networks GmbH представяла на Федералния закон за защита на данните, както и указанията на TIMOCOM GmbH.

в началото