Сега можете да направите своите транспортни и логистични процеси лесни и оптимизирани. Без значение дали става въпрос за започването на транспорта, за неговото извършване или за управлението на поръчките, в системата Smart Logistics System на TIMOCOM ще намерите подходящото приложение за Вашите нужди и степен на цифровизация.

обозначава международна спогодба за трансграничен транспорт по суша

CMR е съкращение от „Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route“, на български: „Конвенция за договора за международен автомобилен превоз на стоки“. Спогодбата управлява възлагането и обработката на поръчките, отговорността при забава, както и при загуба или увреждане на транспортираните стоки. Споразумението съдържа разпоредби по отношение на рекламациите и случая на последващи превозвачи. Ако нещо не е уредено в разпоредбите на CMR, в сила е националното законодателство. Спогодбата е предназначена изключително за товарите в шосейни превозни средства. Контейнерите и сменяемите фургони не се броят за превозни средства по смисъла на CMR. За целите на международния транспорт е издадена стандартизирана CMR-товарителница.

История
Спогодбата е подписана през 1956 г. под егидата на ООН. Първоначално тя е подписана от десет държави. Страните основателки на CMR са Белгия, Германия, Франция, Люксембург, Нидерландия, Австрия,Полша, Швеция и Швейцария.

Във Федерална република Германия спогодбата беше ратифицирана през 1961 г., а в ГДР през 1974 г. Междувременно се присъединиха всички европейски държави, а освен тях и две африкански държави (Мароко и Тунис), както и няколко държави от Централна Азия и Близкия изток.

Понятието
Понятието CMR обозначава самата спогодба, но в практиката често се използва (погрешно) за CMR-товарителницата. Този стандартизиран формуляр е задължителен само при международен транспорт, когато (минимум) държавата на изпращане или получаване на стоките е държава-членка на CMR. В ежедневната транспортна практика, обаче, той често се използва и в националния транспорт.

Запознайте се отвътре с бранша

Регистрирайте се тук и ще получавате редовно статии, които ще улеснят работното Ви ежедневие и ще разширят Вашия бизнес хоризонт.

Абонирайте се за бюлетина

в началото