Съобщения за пресата

Тук ще намерите всичката актуална информация от пресата по различни теми за TIMOCOM, нашите клиенти, както и за бранша.

Еркрат, 29.11.2016 г. – Европалетите се радват на все по-голяма популярност Определено по-скоро в преработен вид под формата на мебели като маси, пейки или рафтове в „индустриален стил“. От друга страна в транспортния бранш, където дървените палети се използват по основното им предназначение, те често са ябълката на раздора. Защо имиджът на палетите е толкова лош?

Според едно актуално проучване за многократните транспортни опаковки, проведено от EKUPAC GmbH, използването на палети за многократна употреба при транспорта на стоки в Европа е без алтернатива и е нараснало през последните 15 години от 280 милиона на 550 милиона броя. Германия е на челно място в Европа с около 100 милиона дървени палета годишно.

Трудността при палетите се крие в добавката „за многократна употреба“, който включва смяна на доставените върху палети стоки срещу празни палети. Но европалетите не са идентични. Зад привидно ясния принцип за замяна на палетите се крият няколко предизвикателства за всички участници: за транспортните фирми като изпълнители, за шофьорите, които извършват превоза и за получателите на разтоварените стоки.

продължаване на четенето >

Транспортният барометър на TimoCom показва съотношение на товарите към товарните обеми от 55:45 за третото тримесечие на 2016 г. Така най-голямата транспортна платформа в Европа показва излишък на товари на европейския транспортен пазар - със забележим ръст през есента.

 

3-тото тримесечие е досега най-богатото на товари за годината. Но това не беше всичко. В сравнение със същото тримесечие на предходните две години, тази година и трите месеца бяха над теоретичния оптимум от 50:50. Има видима тенденция за растеж, която не я наблюдавана предходните години. За първи път през 2016 г. всеки месец от тримесечието отбелязва излишък на товари.

продължаване на четенето >

TimoCom, най-голямата транспортна платформа в Европа, благодарение на своите различни приложения за оптимизиране на натоварването на товарните автомобили, има значителен принос за  опазването на околната среда. Какво въздействие оказва логистичния софтуер върху емисиите на CO2 и икономическата ефективност беше наскоро изследвано от италианската фирма GreenRouter с цел разучаване на бъдещите тенденции.

 

Не е нужно да има разминаване между екологията и икономиката

Проучването, възложено от клиента на TimoCom - Ernesto Rampinini srl, доставчик на транспортни и логистични услуги от Италия, изследва изразходването на природни ресурси във връзка с оптимизирането на натоварването на използвания товарен автомобил, спрямо изминатите километри. За получаването на валидни резултати са използвани два различни времеви периода: Единият период обхваща годините 1999 – 2003, през които фирмата не е използвала приложенията на доставчика на IT услуги, а другият период обхваща годините след 2004, когато е използвана транспортната платформа на TimoCom.

 

Италианската фирма GreenRouter измери с помощта на едноименния инструмент емисиите на CO2 по снабдителната верига на логистичната фирма и ги анализира. Извършеното проучване например показа, че през първите две години от използването на TimoCom беше наблюдавано намаление на емисиите на CO2e (въглероден диоксид и еквивалентни парникови газове) на изминат километър с 23% спрямо четирите предходни години, през които не е била използвана най-голямата транспортна платформа в Европа. Едновременно с това оптимизирането на натоварването се е увеличило с 30%, което е свидетелство не само за ефективността на продуктите на TimoCom, но също така и за увеличаване на печалбата за клиентите с 15% чрез избягване на празните курсове. Имайки предвид, че TimoCom е наличен срещу фиксирана месечна такса и позволява едновременно управление на различни превозни средства от много на брой работни места, може да се стигне до извода, че опазващите околната среда технологии не са непременно по-скъпи или за сметка на печалбата. Даже напротив. 

продължаване на четенето >

Има една дума с 12 букви, която се използва все по-често в транспортния и логистичния бранш и която присъства неотменно както в речниците, така и във фирмената терминология. Става дума за „цифровизация“. Това понятие все повече набира скорост. За да си осигурят по-добра конкурентоспособност, фирмите трябва още от сега да започнат да оптимизират собствените си процеси. За да може да подпомага своите повече от 110 000 потребители, доставчикът на IT услуги TimoCom разшири транспортната си платформа с важна функция: Функция за качване и сваляне на документи.

продължаване на четенето >

Цифровата трансформация изглежда неизбежна, но какво всъщност означава тя за фирмите и какви шансове и рискове носи със себе си? Марсел Фрингс, говорителя на TimoCom, и Марсел Милбранд от доставчика на облачни услуги CenterDevice разясняват заедно тази тема.

продължаване на четенето >

Еркрат, 09.09.2016 г. – три години след разширението на решението за планиране на маршрути и калкулиране на разходи в приложение за проследяване, TimoCom присъедини с Webbase доставчик на телематични системи номер 200. Така доставчикът на IT услуги се приближава с голяма крачка до целта си да може да предложи на всички европейски клиенти възможността да могат да проверяват статуса на превозните си средства от транспортната платформа и да предоставят тази информация бързо и лесно на възложителите.

продължаване на четенето >

Еркрат, 07.09.2016 г. – с най-голям приоритет за доставчика на IT услуги TimoCom е непрекъснатата оптимизация на транспортната платформа Точно във времето на Logistik 4.0 темите за автоматизация, свързване в мрежа и цифровизация са от голямо значение за транспортния и логистичен бранш. Тези нови тенденции са предпоставка за иновативните идеи за транспортната платформа на TimoCom, така че да бъдат взети под внимание нуждите на бъдещето. Поради това вече стартира най-новата функция на TimoCom. Точно в началото на изложението IAA Nutzfahrzeuge 2016 фирмата ще презентира ексклузивно своя акцент за годината.

 

От 22 до 29 септември 2016 г. изложението IAA Nutzfahrzeuge отново ще отвори врати за доставчиците на транспортни и логистични услуги на изложение в Хановер. „TimoCom прие присърце тазгодишното мото на IAA „Идеите са стимул за нас“. С нашето присъствие на изложението ние продължаваме с цифровата трансформация на нашата транспортна платформа и подготвяме нашите клиенти за Logistik 4.0“, обяви говорителя на TimoCom Марсел Фрингс.

продължаване на четенето >

тъй като поведението за плащане от страна до страна варира в широки граници, в транспортният бранш е нужно да получите професионално управление на вземанията.

продължаване на четенето >

Клиентите на TimoCom трябва да спазват френския закон за минималното заплащане

 От 1 юли 2016 г. във Франция влезе в сила нов закон за минималното заплащане на чуждестранни шофьори на товарни автомобили на френска територия. TimoCom ви представя 6-те най-важни факта за новото френско минимално заплащане.

продължаване на четенето >

Еркрат, 19.08.2016 г. – Транспортният барометър на TimoCom показва лек излишък на товари на европейския транспортен пазар през второто тримесечие. За пролетните месеци TimoCom отчете съотношение на товарите към товарните обеми от 52:48. Между отделните месеци обаче имаше значителни колебания.

След едно слабо начало на годината с топлите температури в края на първото тримесечие се размрази и транспортният бранш. Предизвикателството в този момент беше дали пазарът ще може да продължи тази положителна тенденция и през следващото тримесечие.

продължаване на четенето >

Еркрат, 19.08.2016 – Семейната фирма Zrnožit d.o.o. със своя петцифрен TimoCom ID номер притежава най-малкия клиентски номер в Черна гора, което е свидетелство, че тя е дългогодишен активен клиент на IT компанията. Едновременно с това производствената фирма за местни изделия показва високи резултати от използването на ниша в транспортната платформа, благодарение на която отбелязва дългогодишен успех и растеж. Благодарение на своята гъвкавост и грижа на добър търговец, предприятието е лидер в областта на хладилните превози в своя балкански регион.

продължаване на четенето >

Еркрат, 21.07.2016 г. – Когато делегация от Китай е тръгнала на европейско посещение на транспортни центрове, TimoCom, най-голямата транспортна платформа в Европа, нямаше как да не бъде включен в посещенията. Това беше очаквано с нетърпение от единадесетте членове, които бяха запознати с дейността на TimoCom отпреди пътуването. Така, в края на юни, правителствената делегация посети фирмената централа в Еркрат и прекара следобеда зад кулисите на TimoCom.

продължаване на четенето >

Контакт с пресата

+49 211 88 26 69 53

+49 211 88 26 59 24

presse@timocom.com

в началото

Съгласен съм този сайт да използва „бисквитките” за анализ, персонализирано съдържание и реклама. Научете повече