31.01.2022

Това са Топ 6 на тенденциите в логистиката за 2022 година

Харддиск върху периферията на кутия и в средата чип със самолет, товарен автомобил, мотокар, карта и хронометър

Зад логистичния бранш остават години, пълни с предизвикателства. Увеличаващата се глобализация и породените от нея потоци от стоки в световен мащаб доведоха до ръст в търсенето на логистични услуги. Поради затрудненията в производството, забавените доставки и проблемите с контейнерите през 2021 година натискът върху бранша значително се повиши.

Също и през 2022 година браншът ще бъде изправен пред специфични предизвикателства. Наблюдаването на тенденциите може да помогне да подготвите фирмата си за нуждите на пазара и по този начин да осигурите устойчиво снабдителната си верига, както и да получите конкурентно предимство. По-долу ще научите повече за най-важните тенденции и иновации в логистичния бранш за 2022 година.

Често е трудно да се вземат предвид всички тенденции в собствените транспортни процеси. Но умната логистична система Smart Logistics System на TIMOCOM е на Ваша страна със своите комплексни и гъвкави предложения. Убедете се сами.

Тествайте сега системата Smart Logistics System

1. Логистиката става зелена

Устойчивост – тенденция, която през 2021 г. присъстваше забележимо във всички области на живота. Това присъствие ще се засили още повече през 2022 г. Който успее да се качи на влака на устойчивостта, ще може да постигне през 2022 г. истинско конкурентно предимство в логистичния бранш.

От една страна тенденцията се захранва от натиска на клиентите, чието желание за устойчива снабдителна верига става все по-голямо. От друга страна влизането в сила на новия закон за снабдителната верига, който прави фирмите отговорни за нарушенията на човешките права на техните доставчици, прави устойчивата верига за доставки почти незаменима.

По този начин логистиката ще бъде изправена едновременно пред още повече предизвикателства. Устойчивостта по отношение на опаковките, транспортните средства и начините на транспорт ще трябва да остане под светлините на прожекторите. Затова процесите трябва да бъдат толкова прозрачни, че да може безпроблемно да бъде посочен произходът на всеки отделен компонент.

Следната статия в блога ще покаже как можете да направите устойчиви транспортните процеси във Вашата фирма.

2. Прозрачност чрез иновация

Надали ще има друга тенденция през 2022 година от толкова голямо значение, колкото прозрачността във веригата за доставки.

Прозрачната верига за доставки дава възможност за идентифициране и елиминиране на рисковете в мрежата за доставки и по този начин да се постигне конкурентно предимство. Тази прозрачност може да бъде постигната благодарение на цифровизацията, както и използването на иновативни технологии. Затова фирмите трябва да прегледат под лупа своите логистични процеси през следващата година. Така възможностите за оптимизация ще могат да бъдат идентифицирани и използвани.

Освен запазване на веригата за доставки е възможно и осигуряване на дългосрочни бизнес възможности.

3. Революция чрез роботика и автономно пътуване?

През 2022 година в логистичния бранш освен цифровизацията също и автоматизацията ще играе голяма роля. По този начин тенденции като роботиката и автономното пътуване ще помогнат логистичните процеси да станат още по-ефективни, което ще доведе до намаляване на разходите.

Днес най-модерните складови роботи вече работят толкова прецизно, че могат да бъдат използвани безпроблемно и безопасно, успоредно с техните колеги-хора. В бъдеще те могат да играят решаваща роля при товаренето и разтоварването на товарни автомобили.

Тенденцията за автономни пътувания също ще отбележи бум през 2022 година. През изминалите години големи логистични фирми като DHL или UPS вече инвестираха в изследователска дейност. Не е чудно, че в бъдещето автономните превозни средства ще донесат много предимства със себе си. Така автоматизацията на доставките се грижи, паралелно на намаляването на разходите и увеличаването на ефективността, за това транспортът на бъдещето да стане независим от човешкия компонент. Фактори като недостиг на шофьори, време за почивка или лоши атмосферни условия повече няма да представляват предизвикателства.

Но през 2022 година акцентът като начало е поставен върху развиването на технологиите.  

4. Ще има нужда от специалисти повече от всякога

Независимо от роботиката и автономните превозни средства, хората ще останат незаменими за логистиката и през 2022 година. Но изискванията към тях ще нарастват и за тях ще става все по-важно да бъдат добре информирания за най-новите технологии.

Най-търсени ще бъдат специалистите от сферите на автоматизация на процесите, Big Data, интернет на нещата и изкуствен интелект. Поради голямото търсене и продължаващия недостиг на квалифицирана работна ръка ще бъде трудно да се намерят добри кандидати.

Фирмите ще трябва да се замислят как да привлекат потенциални кандидати. Тенденцията включва предлагането на стимули като например добро заплащане, гъвкаво работно време или модерна работна среда.

6. Последната миля: Градски минискладове вместо огромни логистични центрове

Онлайн търговията процъфтява и с нея също и известната последна миля. Докато обслужваме тенденциите като Same-Day-Delivery или безплатното изпращане и връщане, за да ощастливим клиентите си, ние губим в логистиката точно обратното. Нарастващият трафик, увеличаващата се урбанизация и високите разходи изправят ежедневно бранша пред огромни предизвикателства.

Решение на този проблем могат да дадат така наречените микро складове. Това са малки складове, които съхраняват стоките по-близо до клиентите, особено в гъсто заселените райони. Те помагат за по-бързото и ефективно изминаване на последната миля, така че да може да се отговори в най-кратък срок на нарастващото търсене на доставки. Те са особено подходящи за потребителски стоки, чието складиране не е необходимо да отговаря на специални критерии, като напр. съхранение в хладилник. Въпреки това стартъпи като Flink или Gorillas доказват обратното и показват че в микроскладовете в възможно да се съхраняват и хранителни продукти.

7. Без риск, без забавления? Не и в логистиката

Пандемията от коронавирус показа колко лесно могат да бъдат разклатени рамковите условия на чувствителната глобална логистика. Също така в бъдеще трябва да се очаква, че и други фактори могат да застрашат веригата за доставки.

Внимателното подготвено управление на риска на веригата за доставки ще помогне за създаването на устойчива на кризи верига за доставки и за гарантирането на устойчивостта на капацитета за доставки, както и за добро позициониране на пазара. В случай че това още не се е случило, фирмите трябва да идентифицират евентуалните рискове, да въведат управление на риска на веригата за доставки и процедури за извънредни ситуации.

В резюме

2022 ще бъде годината на иновациите. Новите технологии, акцентирнето върху устойчивостта и урбанизирането на транспортните процеси ще направят логистиката устойчива.

Силно ще нарасне нуждата от специалисти в сферите на Big Data, интернет на нещата и изкуствен интелект. Поради недостига на квалифицирана работна ръка, сега фирмите ще трябва да доказват своята атрактивност като работодатели. Каква роля ще имат в бъдеще роботиката или автономните пътувания, ще се види през годната.

През 2022 година и темата за сигурността ще играе централна роля. Прозрачността и управлението на риска на веригата за доставки ще бъдат ключът към успеха в това отношение. Използването на иновативни технологии ще бъде предимство за постигането на прозрачност. Така може да бъде повишен потенциалът за оптимизация и да се гарантира запазването на веригата за доставки.

Точно тук е мястото на умната логистична система Smart Logistics System на TIMOCOM, която Ви помага да управлявате Вашите транспортни процеси бързо и ефективно. Вие запазвате контрола върху статуса на пратката, можете да възлагате поръчки в рамките на няколко минути и да ги обработвате цифрово. Партньорството с JITpay дава възможност за гарантирано надеждно и сигурно плащане.

Бъдете с една крачка пред идващите тенденции и тествайте още днес без да се обвързвате.

Тествайте сега умната логистична система Smart Logistics System

Други интересни статии:

Тези тенденции ще променят бъдещето на логистиката

Технологии на бъдещето за логистиката: Визия и реалност за изкуствения интелект

Нова година, нов късмет: 7 съвета за успешен старт през финансовата 2022 година

Изтеглете съобщение за пресата
в началото