09.12.2022

Застраховане на товари на спот пазара

TIMOCOM сключва стратегическо партньорство с SCHUNCK GROUP

Застраховане на товари на спот пазара

© TIMOCOM

TIMOCOM и SCHUNCK GROUP стартираха сътрудничество в областта на застраховките на стоки. Това дава възможност на всички клиенти на TIMOCOM от този момент нататък да застраховат превоза на отделни пратки само с няколко кликвания. „С нашия нов партньор, SCHUNCK GROUP, клиентите ни могат много лесно да застраховат отделни пратки“, обяснява Гунар Гбурек, ръководител „Бизнес операции“ в TIMOCOM. „Това е интересно точно за по-малките предприятия и за тези, които нямат сключени рамкови договори със застраховател.“

„С нашия партньор SCHUNCK GROUP клиентите ни могат много лесно да застраховат отделни пратки. Това е интересно точно за по-малките предприятия, които нямат сключени рамкови договори със застраховател.“ Гунар Гбурек, ръководител „Бизнес операции“ в TIMOCOM

Пълна вместо частична защита

Независимо дали става въпрос за загуба, повреда, или неправилна доставка – финансовите разходи, които възникват по време на превоза, включително за претоварване и съхранение, трябва да бъдат поети от някого. Но в повечето случаи законовата гаранция на спедиторите и товарните компании не е достатъчна, за да се гарантира стойността на стоката. Ето тук е ролята на застраховката на стоки при превоз. Тя се сключва въз основа на действителната стойност на стоката, дори и тогава, когато надвишава максималната граница на отговорността на транспортната застраховка, определена от закона. С това на застрахованите лица не се налага да поемат възникналите разходи в случай на застрахователно събитие.

„Съвместно с нашия партньор TIMOCOM можем да застраховаме клиентите бързо и коректно по цифров начин. При това при най-добри условия – клиентите на TIMOCOM могат да избират между четири модела на премии до стойност на стоките от 100.000 евро“, разказва Томас Вике, управител на SCHUNCK GROUP. „Особено сме щастливи от това, че направихме застраховането на превоза възможно най-лесно за клиентите – с помощта на интерфейс към борсата за товари на TIMOCOM, т.е.точно там, където възниква необходимостта.“

Застраховката на стоки при превоз е свързана с борсата за товари и може да се добавя към съответния товар само с едно натискане на клавиша. Необходимите данни за застраховката се прехвърлят директно от предложението за товар, с което отпада необходимостта от ръчно въвеждане.

Повече информация ще намерите на: Застраховки на стоки при превоз за секунди

Изтеглете съобщение за пресата
в началото