18.07.2023

Транспортен барометър: Отслабващата икономика посреща летен спад

Броят на офертите за превоз на товари в Европа се е увеличил с 57% през второто тримесечие в сравнение с предходното. Общият обем на товарите остава под нивата от миналата година и под нивата отпреди коронавируса.

freight-offers-EU-q2-2023

През първата половина на 2023  европейският транспортен пазар се движи на по-ниско ниво в сравнение с предходната година и е под стойностите отпреди короната през 2019. След последните две изключителни години, които все още бяха белязани от последиците от пандемията и наваксването на изоставането, автомобилният товарен трафик като цяло се успокои значително. 

 

 

През второто тримесечие на 2023  на спот пазара в Европа се предлагат средно с 46,3% по-малко оферти за превоз на товари, отколкото през същото тримесечие на предходната година. В Германия офертите бяха средно с 59% по-малко. Средната цена за превоз на километър в Европа е с 14,1 % по-ниска през второто тримесечие в сравнение със същото тримесечие на миналата година. 

Транспортният пазар не се поддава на негативните икономически тенденции в началото на тримесечието

След слабото начало през първото тримесечие, през второто тримесечие за първи път се забелязва увеличение на търсенето на транспортни услуги. Противно на влошаващия се бизнес климат според индекса на ifo, през април на спот пазара в Европа са подадени с 40% повече оферти за превоз на товари, а в Германия - с 61% повече, отколкото през март 2023. През май в Германия имаха още 18% повече оферти за превоз на товари в сравнение с предходния месец, но в цяла Европа имаше увеличение от 8%. Като цяло на пазара на TIMOCOMимаше 57% повече оферти за превоз на товари, отколкото през предходното тримесечие, което се дължеше на високото ниво в началото на второто тримесечие.

Значителното увеличение на офертите за превоз на товари през второто тримесечие се дължи отчасти на сезонния бизнес. "Месеците април и май бяха най-силните месеци досега през тази година по отношение на офертите за превоз на товари поради специалните предизвикателства на съкратените ваканционни седмици", обяснява Гунар Гбурек, ръководител на отдел "Бизнес въпроси" в TIMOCOM. 

freight-offers-DE-q2-2023-data

Влошени релации поради обратното експортиране 

Според Федералната статистическа служба вносът и износът в еврозоната като цяло са намалели, а вносът и износът на Германия са спаднали. Икономиката в Европа отслабва, както ясно се вижда от транспортния барометър на TIMOCOM. В сравнение със същото тримесечие на миналата година отново бяха регистрирани големи спадове по маршрутите Германия-Франция (DE-FR -53%) и Франция-Германия (FR-DE -64%). Освен това офертите от Белгия към Германия са с 56% по-малко. От Нидерландия са подадени с 40% по-малко оферти за превоз на товари с местоназначение в Германия (NL-DE -40%). Освен това намаляват превозите от Федералната република до Белгия, Нидерландия, Италия и Чешката република. 

Въпреки че Институтът за световна икономика в Кил (IfW) очаква минус от 0,3% спрямо предходната година вместо прогнозирания през пролетта плюс от 0,5%, той все пак очаква умерен растеж на германската икономика през останалата част от годината след слабото зимно полугодие. И наистина, през второто тримесечие в сравнение с първото тримесечие на 2023 г. се забелязва ясно увеличение на офертите за превоз на товари в много държави, включително от и до Белгия, както и от и до Нидерландия и Италия. 

changes-germany-q2-2023-data

Непоследователна тенденция в развитието на вътрешните превози

Докато Великобритания и Полша успяха значително да увеличат търсенето на вътрешен транспорт, развитието в Германия и Франция, както и в Австрия и Унгария, се понижи в сравнение с второто тримесечие на 2022. В сравнение с първото тримесечие на 2023 обаче се наблюдава ясно изразено увеличение на офертите за товарни превози. Причината: Докато във Франция и Германия през второто тримесечие на 2022  се наблюдава изключителен ръст на офертите за товарни превози, дължащ се на ефекта на наваксване от периода на коронавируса, в Обединеното кралство и Полша той не е толкова силен. Ето защо тези увеличения от съответно 66% и 25% в сравнение със същото тримесечие на миналата година вече могат да бъдат постигнати. При вътрешните превози в Австрия (AT-AT -54%) и Германия (DE-DE -49%), както и във Франция (FR-FR -35%) и Унгария (HU-HU -35%), не беше възможно отново да се достигнат изключителните стойности от предходната година, въпреки увеличенията през второто тримесечие на 2023  в сравнение с първото тримесечие. 

domestic-change-q2-2023-data

Наблюдава се летен спад: Низходяща тенденция от юни месец

От юни насам в цяла Европа се наблюдава тенденция към намаляване на броя на офертите за превоз на товари поради традиционно слабите летни месеци, които съвпадат и със забавянето на икономиката. През юни заявките за превоз на товари в Европа са намалели с 15 % в сравнение с предходния месец.

Удивителното е: Офертите за товарни обеми не се увеличиха през този период, а намаляха с 10 % на годишна база и с 29 % в сравнение с предходното тримесечие. Спадът в икономиката оказва влияние върху спот пазара и от двете страни, както върху офертите за превоз, така и върху офертите за задържане. "Превозвачите допълнително предлагаха услугите си отново чрез класическите канали за дистрибуция или предоставяха по-малко капацитет на пазара поради липса на перспективи за успех", знае Гунар Гбурек от многобройните си разговори със спедитори. Участието на доставчиците на услуги в търгове намалява през второто тримесечие в сравнение с първото тримесечие на 2023 : 45% по-малко оферти при почти постоянно предлагане на търгове за редовни превози може да се обясни с по-голямото търсене на капацитет на спот пазара. 

Остава надеждата, че икономиката ще се активизира отново през втората половина на годината. Транспортният бранш има опит да се справя и с предизвикателни ситуации. "Професионалните шофьори и диспоненти през изминалите години бяха подложени на голямо напрежение през последните години и постоянно се движат на пълни обороти. Поради това те могат да намалят оборотите през по-малко турбулентните летни месеци", казва Гунар Гбурек. "Очаква се най-късно от есента транспортният капацитет да бъде по-търсен и камионите отново да работят на пълни обороти.“ 

 

Изтеглете съобщение за пресата
в началото