29.11.2023

Въпреки убедителните данни за септември: Търсенето на транспортни услуги остава под стойностите на предходната година, но се равнява на нивото от 2019

Транспортен барометър от TIMOCOM за третото тримесечие на 2023.

EN 2023-Freightshare_Transportbarometer-web

Като цяло, офертите за транспорт през 3-тото тримесечие на 2023 се понижиха с 21% спрямо предходната година. Съотношението на товари към товарни обеми обаче се равнява на нивото през 2019, т.е. преди пандемията от COVID-19. Повишеното търсене на транспортни услуги през септември стана причина за повишаване на средната цена за превоз. 

Транспортният барометър отчете изключително ниски и високи стойности през периода на пандемията. Тази година обаче се върнахме отново към нивата от 2019 Транспортният пазар продължава обаче да отслабва въпреки известното оживление, което настъпи в сравнение с предходните тримесечия. 

След като в цяла Европа офертите за товари през първите две тримесечия на годината се понижиха чувствително под стойностите за предходната година (1-во тримесечие: -51%; 2-ро тримесечие: -46,3%), третото тримесечие донесе известно оживление, но остана с 21% по-слабо в сравнение със същия период през 2022. През третото тримесечие септември бе месецът с най-голям брой оферти за товари, но въпреки това бе отчетено понижение с 13% в сравнение със септември 2022. Броят на направените предложения в рамките на Германия през третото тримесечие бе дори с 32% по-нисък в сравнение със същия период на предходната година.

След лятната пауза обаче търсенето на транспортни обеми отново се повиши, каквито бяха и очакванията ни. През септември наблюдавахме значително по-силно търсене на транспортни услуги в борсата за товари на TIMOCOM: Тук бяха генерирани 46% повече оферти за товари в цяла Европа, отколкото през август. В Германия направените предложения бяха с 57% повече. Съотношението на товари към товарни обеми в Европа бе 64 към 36 през юли и 57 към 43 през август, а през септември дисбалансът бе още по-силен: 69 към 31.

 

EN Q3-2023-Freightoffer_EU-EU_900x600px

Икономическото развитие оказва натиск върху търсенето на транспортния пазар

Въпреки понижаващите се нива на инфлацията, транспортният сектор остава под натиск вследствие на влошаващата се конюнктура. Една от причините за това са например очевидните проблеми в строителния сектор, които оказват отрицателно въздействие върху броя на възложенията за транспортните фирми. Също така спадът на потреблението и забавянето на инвестициите в много сектори са важни причини, които обясняват защо не бяха достигнати нивата от предходната година – както в сферата на частното потребление, потвърдено от индекса на потреблението GfK, така и при бизнеса. Това се потвържадава от индекса за бизнес климата ifo, който през последните три месеца се понижи от 87,4 до 85,7, въпреки че очакванията на анкетираните през септември бяха до известна степен по-оптимистични. 

Тази ситуация се отразява негативно върху търговията на дребно. Така например оборотите през август 2023 се понижиха реално с 1,2% спрямо предходния месец съгласно данните от Федералната статистическа служба. А в сравнение с предходната година спадът е с 2,3%. Съгласно индекса на потребителските цени, цените на хранителните стоки са се повишили с 9%, което е над средното ниво, и заедно с цените на енергията поддържат високите стойности на инфлацията. 

„Въпреки че през изминалия месец се наблюдаваше известно повишаване на броя оферти за транспорт, търсенето на товарни обеми в Европа остава като цяло слабо в сравнение с 2022 г. Причина за това е икономическото развитие“, обяснява Гутар Гбурек, директор „Бизнес операции“ на TIMOCOM. „Транспортният пазар в Германия е в изчаквателна позиция и е отражение на цялостното развитие на икономиката. Причина за това са преди всички слабото търсене в чужбина и конюнктурата на вътрешния пазар.“ Гбурек също така допълва, че не може да се правят изводи, че тази година ще бъде реализирано съществено повишаване на търсенето на транспортни услуги. „Ако транспортният пазар се задържи все така на нивата от 2019 г., търсенето на товарни обеми през четвъртото тримесечие на 2023 г. отново ще се понижи. Това изглежда реалистично с оглед на конюнктурата в Европа, и по-специално в Германия.“

EN Q3-2023-Freightoffers-DE_DE_900 x 600 px (1)

Средната такса товар достига най-високо ниво за годината досега

След повишаването на броя на офертите за товар през септември, средната такса товар на километър се повиши с 6,5% спрямо предходния месец. Като цяло тази стойност е с 21,3% над най-ниското ниво за тази година, което бе отчетено през февруари. Въпреки това повишаване обаче, всички цени досега през годината все още остават значително под най-високите стойности за 2022, когато търсенето бе много по-силно. 

Повече оферти за товари от и за Швеция

Наблюдаваха се заслужаващи внимание промени при офертите за товари, между другото при маршрутите между Германия и Швеция. Преди всичко направените предложения от Германия за Швеция се повишиха със 70% в сравнение с предходната година. Повишението при офертите за товари в посока от Швеция към Федералната република бе 38%. Освен превозни средства, Швеция изнася също така дървени изделия, фармацевтични продукти, както и желязо и стомана. Германия е основен търговски партньор за Швеция по отношение на вноса. При износа Германия се нарежда на второ място след Норвегия съгласно информацията от германско-шведската Търговска камара. При това обемите при вноса и износа биха надвишили нивата от периода преди пандемията от COVID-19. От Германия се внасят преди всичко машини и фармацевтични продукти. 

По-слабо търсене на транспорт в Швейцария

При множество от маршрутите в посока Швейцария се наблюдаваше по-слабо търсене на транспортни обеми през 3-тото тримесечие въпреки проблемите с железопътния транспорт през тунела „Готард“, които предполагаха увеличаване на натовареността за автомобилния транспорт. Така например по маршрутите от Австрия към Швейцария бяха отчетени 55% по-малко оферти за товари. Също така от Франция в посока Швейцария имаше 51% по-малко товари през предходното тримесечие. От Германия към Швейцария спадът бе с 42% в сравнение с предходната година, а от Италия – с 29%. Имайки предвид, че железопътната връзка се очаква да бъде затворена още няколко месеца, може да се очаква ръст при автомобилния транспорт в Швейцария през четвъртото тримесечие.

Спад при офертите за товари имаше и от Белгия и Нидерландия към Германия (BE-DE: -52%; NL-DE: -25%). Причина за това бяха по-ниските обеми при пристанищните товари. От началото на годината броят на операциите по претоварвания на контейнери в пристанищата Зеебрюге, Амстердам, Ротердам и Антверпен не спира да се понижава. 

 

EN Q3-2023-Freightoffers_Routen 900x600

Относно транспортния барометър на TIMOCOM

С помощта на транспортния барометър FreightTech фирмата TIMOCOM анализира от 2009 г. насам развитието на търсенето и предлагането на транспорти в интегрираната борса за товари. Повече от 154.000 потребители ежедневно генерират там до един милион международни оферти за товари и товарни обеми.

Изтеглете съобщение за пресата

в началото