18.04.2023

Транспортен барометър на TIMOCOM: Усеща се първото леко обръщане на тенденцията

Повишаващо се търсене на оферти за товари и близки капацитети въпреки по-широкото предлагане на товарни обеми.

TB Q1 EU EU Freight Share in Europe (15 × 10 cm)

Първите месеци на 2023  бяха белязани от високите цени на енергията, придържането към потреблението, високите складови наличности и намалените поръчки. Икономическите перспективи за настоящата година са смесени, а въздействието върху транспортната индустрия е повече от несигурно.

 

Въпреки това, като погледнем цифрите на транспортния барометър на TIMOCOM през първото тримесечие на 2023 , се наблюдава лека тенденция. След като през първите два месеца на тази година бяха публикувани значително по-малко оферти за превоз на товари, отколкото през предходното тримесечие, през март техният брой отново нарасна чувствително - с 42% в цяла Европа. За първи път от есента на 2023  насам се наблюдава обръщане на тенденцията на спад в търсенето на товарни площи. Въпреки това като цяло тримесечието все още е с 25 % по-ниско от предходното тримесечие. 

Q1-2023-Freight offers-EU_EN_print (15 × 10 cm)

24% повече предложения за товарно пространство през първото тримесечие

При броя на вписванията на свободни товарни обеми през първото тримесечие на 2023 трябва да се отчете значително увеличение. В сравнение със същото тримесечие на миналата година с 16% - в сравнение с четвъртото тримесечие на 2022 г. се наблюдава увеличение с 24%. Това по-скоро е резултат от по-ниската наличност на оферти за товари и не се дължи например на допълнителен капацитет на пазара. Те остават недостатъчни, не на последно място поради недостига на шофьори и цялостната икономическа ситуация. Това потвърждава нарастващата тенденция от предходното тримесечие за сключване на дългосрочни договори с доставчици на услуги и осигуряване на наличен капацитет. 

Q1-2023-Cargo space offers-EU_EN_print (15 × 10 cm)

"Като цяло интересът към договорите се е увеличил. Това може да се обясни, наред с другото, с развитието на ситуацията през последните няколко години, което поражда опасения за ново силно покачване на цените. Дори и при липса на голямо търсене цените се оказват по-стабилни - разходите се увеличават твърде много за това. В тази връзка, една успешна стратегия през следващите месеци може да включва търсенето на свободен капацитет на спот пазара и сключването на договори в подходящ момент", обяснява още проф. д-р Кристиан Киле, ръководител на обучението в Икономическия факултет на Университета за приложни науки във Вюрцбург-Швайнфурт.

Освен това може да се отбележи, че въпреки по-голямото предлагане на товарни площи и произтичащото от това засилване на конкуренцията, средната цена за превоз на товари, предлагана при превозите на дълги разстояния, се е повишила с повече от 7 % в Германия в сравнение с предходната година. В Европа се забелязва увеличение от почти 3 процента. Значително нарасналите разходи вече не допускат намаляване на цените на нивото преди коронавируса. 

В процентно изражение търсенето и предлагането в Европа са до голяма степен балансирани през първото тримесечие на тази година. Средно съотношението между офертите за превоз на товари и тези в Европа е приблизително 59:41. Същата картина се наблюдава и на вътрешния германски транспортен пазар.

TB Q1 23 Freight share in Germany_EN -druck (15 × 10 cm)

"Настроенията в германската икономика като цяло се подобряват, но транспортната индустрия в частност продължава да е изправена пред огромни предизвикателства. В същото време много клиенти вече са започнали да адаптират стратегиите си в транспортния сектор към настоящите обстоятелства. Това се отразява и на обема на товарните превози", казва Гунар Гбурек, ръководител на бизнес отдела на TIMOCOM. 

Стачките във Франция оказват голямо влияние върху съседните държави

Широко разпространените и продължаващи стачки във Франция нарушиха веригите за доставки на компаниите, причинявайки закъснения и затруднения в доставките. Натискът върху разходите също се увеличава, тъй като спедиторите са принудени да използват алтернативни маршрути и транспортни средства. Блокираните пътища и гранични пунктове, както и спирането на работа засегнаха сериозно движението на стоки между Франция и съседните държави. Германия, като един от най-важните търговски партньори на Франция, също е засегната от последиците от стачките. Например при превозите от Германия (DE) до Франция (FR) се наблюдава спад от 55 %, а в обратна посока - спад от 61 % в сравнение с предходната година. Както се очакваше, превозите в рамките на Франция също са намалели. Друга държава успя да се възползва от това: За разлика от тях превозите от Италия (I) до Франция (FR) са се увеличили с 11 % в сравнение с предходната година. 

Напрегната обстановка около прохода Бренер

Проблемите около прохода Бренер оказват значително въздействие и върху автомобилния товарен транспорт. Проходът Бренер е една от най-важните транспортни връзки между Германия и Италия и централен възел за международния трафик на стоки. Поради блокирането на движението на камионите шофьорите са принудени да чакат с часове, за да продължат пътя си, и се стига до значителни закъснения. Затова не е изненадващо, че понастоящем за много превозвачи е непривлекателно да пътуват до Италия за поръчка. Високите разходи и голямото времево натоварване затрудняват рентабилната дейност на много компании. Често се налага да се търсят алтернативни маршрути и транспортни средства, за да могат да се изпълняват поръчките за превоз. Това оказва влияние и върху офертите за товари и товарни обеми. Например по отношение на съотношението между Австрия (A) и Италия (I) през първото тримесечие се наблюдава общ спад от 68 %. 

За разлика от тях, италианският експорт, изглежда, не е засегнат от икономическите сътресения: През първото тримесечие той се е увеличил значително. Като цяло обаче бумът през 2022  след коронавирусът е намалял според очакванията. Противно на европейската тенденция, в Италия има излишък на товарни обеми. Още през януари делът на товарните превози спадна под 40 % и в националния транспорт. Въпреки че през февруари и март офертите за товарни превози все още леко намаляват, те са до голяма степен стабилни. 

EN-q1-2023-freight-offers-relations-900x600px

Офертите за превози в Полша следват тенденцията

През първото тримесечие на 2023  офертите за превоз на товари в Полша като цяло са били с около 39% по-малко, отколкото през същото тримесечие на предходната година. През същия период продажбите на дребно в Полша също са спаднали с 5% на годишна база през февруари - с около 3,6% спрямо предходния месец. Промишленото производство в Полша също отбеляза спад, като се понижи с 1,2 % на годишна база.

Въпреки това, следвайки общата тенденция в Европа, обемът на товарните превози в Полша се е увеличил с 40 % през март в сравнение с предходния месец. Като важен пътен възел в Европа Полша остава динамична. 

Очаквано увеличаване на офертите за товари и товарни обеми 

С оглед на актуалното развитие на транспортния пазар през следващите ваканционни седмици, както и през предходната година, отново се очаква значително увеличение на офертите за превоз на товари и товарни обеми. "Тази тенденция ще се запази до края на май, след което процентът отново ще намалее с началото на отпуските в СРВ от края на юни. Останалата част от 2023  и свързаните с нея събития в момента зависят до голяма степен от напредващите тенденции в икономиката", казва Гунар Гбурек, ръководител на отдела за бизнес въпроси в TIMOCOM.

Текущите разработки и информация от транспортния пазар предоставят на експертите на TIMOCOM редовно публикуват новини от транспортния барометър на LinkedIn. С помощта на транспортния барометър FreightTech фирма TIMOCOM анализира от 2009  развитието на търсенето и предлагането на транспорти в борсата за товари. Повече от 154.000 потребители генерират до един милион оферти за международен превоз на товари и товарни площи дневно на борсата за пътни товари. Той помага на над 53.000 клиенти на TIMOCOM да оптимизират цифрово своите логистични процеси. 

 

 

Изтеглете съобщение за пресата
в началото