17.02.2021

Променя ли коронавирусът обработването на плащанията в логистиката?

Интервю с Александър Йобел, адвокат на TIMOCOM и ръководител на отдела за събиране на вземания и правни въпроси

Интервю с Александър Йобел, адвокат на TIMOCOM и ръководител на отдела за събиране на вземания и правни въпроси

Ако е преминал крайният срок за плащане на дадена фактура, международната услугата за събиране на вземания ще Ви помогне да получите парите си. В около 86 процента от всички случаи това е успешно. Адвокатът на TIMOCOM - Александър Йобел, ръководител на отдела за събиране на вземания, разказва в интервюто защо услугата работи толкова успешно. Освен това той предоставя информация за актуалната ситуация със спазването на сроковете за плащане в логистиката и дава съвети за какво трябва да се внимава при обработването на плащанията.

Искате да получите помощ при събирането на вземанията?

„Използвайте сега услугата за събиране на вземания&ldquo

Г-н Йобел, опишете накратко Вашата задача.

В TIMOCOM аз отговарям за правните въпроси, по-специално за услугата за събиране на вземания. По същество става дума за уреждане на различията между клиентите, както и защита на правните интереси на фирмите.

 

Вече сме на тема: Кое прави услугата за събиране на вземания на TIMOCOM толкова различна?

бързото събиране на вземанията, придружено от безпристрастно отношение към всички страни. Когато има различния между търговските партньори, дори и тогава, когато се налага да се преодоляват държавни или езикови граници, ние помагаме, за да могат фирмите да продължат да работят професионално на пазара и утре. За нашите клиенти е улеснение да знаят, че имат на своя страна доверен партньор, който може да преодолее тези препятствия.

 

Какви са препятствията?

От опит мога да кажа, че това не са проблеми от предимно юридическо естество. Често това са трудности в комуникацията. Основно това са човешки фактори – дреболии, недоразумения, бариери. В тези случаи ние можем да помогнем заедно с нашия международен екип на повече от 27 езика. Като специалисти в логистичния и транспортен бранш, ние можем да уредим проблема като постигнем споразумение с клиента. Агенциите за събиране на вземания често се терзаят, когато длъжникът не реагира и комуникацията спира. Като безпристрастен посредник ние можем да възстановим комуникацията между кредитора и длъжника. За тази цел ние проучваме случая на базата на документите и често решаваме отворени въпроси от фактологично естество. TIMOCOM държи на опростеното обработване на всички логистични процеси, а към тях спада и урегулирания платежен поток.

 

Как се е променила икономическата ситуация на много транспортни фирми поради коронавируса?

От една страна ние виждаме, че поради ситуацията някои браншове се развиват много различно. Положението на пазара се промени. Някои стоки се търсят повече, други - вече съвсем не. Превозвачите, както и спедиторите, които преди това имаха широк сегмент от клиенти, трябваше да задраскат някои браншове като потенциални възложители от тефтерите си. Транспортните фирми, които доставят например хранителни продукти, тоалетна хартия или сега ваксини, регистрират повишено търсене. Но поне временно логистичните и транспортни фирми трябваше да свият разходите си, например чрез спиране на автопарка си или въвеждане на намалено работно време за част от персонала. Остава да видим доколко ще бъде достатъчна държавната помощ, за да подпомогне в достатъчна степен често малките маржове, понеже всяка фирма има своя индивидуална структура на разходите.

 

Промени ли се спазването на сроковете за плащане в логистиката поради текущата обстановка?

На пазара се действа с повишена предпазливост. Търпението при авансовото финансиране на услуги в логистичния бранш се е намалило. Ако даден изпълнител е направил няколко транспорта за една фирма, утвърдената практика в транспортния сектор беше да се плащат няколко фактури заедно. Ако се стигне до забавяне на плащанията, тези несъбрани вземания се пращаха заедно на услуга за събиране на вземания.
От появата на коронавируса това се промени. Изпълнителите вече не чакат толкова дълго след изтичане на срока за плащане и по-често си търсят плащането по неплатени фактури поединично. Като цяло констатираме по-голямо спазване на сроковете за плащане, което е ползотворно за ефективността на фирмите.

 

Къде транспортните и логистични фирми трябва да вземат мерки за оптимизиране на транспортните си процеси и увеличаване на ефективността си?

Някои проблеми могат да бъдат избегнати. В много области на логистиката, покрай транспорта протичат процеси, които все още са аналогови. Това като цяло прави обработката уязвима за грешки.
Стокатоа трябва да стигне от A до B. Това е физически процес, който не може да бъде заменен – но най-често се продължава аналогово. Получаването на стоките се отразява в товарителница. С това се започва процес, който е бавен и уязвим за грешки, особено тогава, когато доставките се преотдават по няколко пъти на подизпълнители. Доставката се отбелязва в товарителницата и тя се предава нататък – на всяка възможна заинтересована страна по транспортната верига. Така например едно класическо CMR има четири екземпляра и то е основен доказателствен документ за извършения транспорт и съответно за изпълнението на договора за доставка. Затова всички участници в транспорта имат силен интерес да получат оригинален екземпляр.

Обаче този документ за доставка рядко се изпраща незабавно на възложителя, понеже остава в товарния автомобил и често пътува и по време на последващи курсове, преди шофьорът да се върне в офиса. Така необходимите към фактурите документи пристигат със закъснение и по този начин забавят плащането на поръчките. При този начин на обработка съществува и допълнителен риск документите за товара да не стигнат по надлежния ред до транспортната фирма. Ако оригиналният документ се загуби при изпращане по пощата, доказването на транспорта се комплицира. Често копията биват отхвърлени. Така се създава дълга комуникационна верига, която може да доведе до затруднения. Тук може да бъде от помощ ако нещата се случват по цифров път.

 

Как в текущата обстановка цифровизацията може да помогне на логистиката?

Преминаването към електронен документооборот може да бъде от голяма полза за логистиката в текущата обстановка, защото и при превозвачите, и при спедиторите, напр. поради работата от дома в офисите няма непрекъснато персонал. В тази ситуация обменът на документи на хартия става още по-труден. За разлика от това, създаваните по цифров път документи могат да бъдат обработвани много по-бързо. Съдебната практика дава „зелена светлина“ за електронните доказателства. Много не знаят, че: Също и един сканиран или копиран документ има доказателствена сила в съда. За изпълнение на данъчните задължения транспортните документи и без това обикновено се цифровизират.

 

Може ли това действие да бъде извършено по-рано по веригата на процесите?

Въпросът, който всички възложители питат, е дали стоката е пристигнала безпроблемо. Отговорът може да бъде под формата на сканиран документ. Моят съвет: За всеки процес трябва да се провери дали е възможен електронен вариант и ако да, това да бъде договорено от самото начало. В рамките на договорения срок за плащане, електронният вариант на документа може да бъде използван например за отправяне на запитвания, изчистване на неясноти в комуникацията и задействане на сроковете за плащане. При необходимост оригиналът може да бъде изпратен в последствие по пощата. Целта и за двете страни трябва да бъде плащането да се ускори колкото е възможно повече. Това пести време, пари и нерви.
Аз мисля, че по време на коронавируса електронната обработка на транспортния процес ще бъде развита още повече. Понеже в логистиката има много процеси, които трябва да бъдат още по-силно цифровизирани. Към тях спада също и начинът на плащане.

 

Все още имате просрочено задължение? Заявете съвсем лесно онлайн услугата за събиране на вземания на TIMOCOM и ще получите предварително пълна прозрачност на разходите благодарение на калкулатора на таксите.

„Използвайте сега услугата за събиране на вземания&ldquo

 

Това също може да е от интерес за Вас:

Събиране на вземания – история на успеха: Mega Pol Trans разчита на международната услуга по събиране на вземания от TIMOCOM

Колко важна е цифровата мрежа за бъдещето на логистиката?

Така планирате транспорта на продуктите си индивидуално и базирано на данни

Изтеглете съобщение за пресата
в началото