Сега можете да направите своите транспортни и логистични процеси лесни и оптимизирани. Без значение дали става въпрос за започването на транспорта, за неговото извършване или за управлението на поръчките, в системата Smart Logistics System на TIMOCOM ще намерите подходящото приложение за Вашите нужди и степен на цифровизация.

Франко

Думата „франко“ се използва в търговския език и обозначава доставки, при които изпращачът, а не получателят, поема разходите за транспорт.

Противоположното е обозначението „франко завода“, при което получателят трябва да поеме разходите за транспорта. Освен това има и други франкировки (на английски: Incoterms), които указват условията на доставка в транспорта. При всички тези франкировки става дума не само за заплащането на транспорта, но също и за прехвърлянето на отговорността и риска, т.е. до кой момент отговорността за състоянието на стоката се носи от изпращача и от кой момент нататък - от получателя.

Понятието
Думата „франко“ идва от италианския глагол „affrancare“. За пример може да се използват пощенските марки, при които транспортирането на писмото се прехвърля от изпращача в момента, в който се франкират марките.

Постепенно към донякъде старомоднозвучащата дума „франко“ се добавя обозначението „уговорено място“.

Запознайте се отвътре с бранша

Регистрирайте се тук и ще получавате редовно статии, които ще улеснят работното Ви ежедневие и ще разширят Вашия бизнес хоризонт.

Абонирайте се за бюлетина

в началото