Сега можете да направите своите транспортни и логистични процеси лесни и оптимизирани. Без значение дали става въпрос за започването на транспорта, за неговото извършване или за управлението на поръчките, в системата Smart Logistics System на TIMOCOM ще намерите подходящото приложение за Вашите нужди и степен на цифровизация.

Фиксиран срок

Фиксиран срок имаме тогава, когато при договарянето на транспортна поръчка се уговаря конкретен период от време за товаренето или разтоварването на товарния автомобил. Спазването на този срок е съставна част от задълженията по договора.

Понятието
Фиксираният срок заменя остарялото понятие „срочна стока“. По-широкообхватното понятие е „фиксирана сделка“.

Обичайната практика
Фиксираните срокове се договарят по-често за разтоварването, а по-рядко за натоварването. Най-често договореният фиксиран срок указва до кога най-късно стоката трябва да бъде при клиента. Ако товарният автомобил пристигне по-рано се счита, че срокът е спазен. Има, обаче, и фиксирани срокове, при които стоката не трябва да пристига по-рано. Поради различни причини: Кранът за разтоварването е поръчан за определено време или трябва да бъде затворена улица, за да може да премине товарният автомобил. Освен това фиксираните срокове се използват за гарантиране на стриктно управление на времевите прозорци. Така се свежда до минимум времето за чакане на товарната рампа.

Запознайте се отвътре с бранша

Регистрирайте се тук и ще получавате редовно статии, които ще улеснят работното Ви ежедневие и ще разширят Вашия бизнес хоризонт.

Абонирайте се за бюлетина

в началото