skip navigation

Логистика на предприятието

Логистиката на предприятието е събирателен термин за цялостната логистика на едно предприятие. Тя включва всички, както вътрешни, така и външни за предприятието, аспекти на логистиката. Към тях спадат снабдяването, вътрешната логистика за целите на производството, както и спедицията и дистрибуцията на произведените стоки.

Понятието
В икономиката понятието „логистика“ се дефинира като планиране, управление, изпълнение и контрол на физическите потоци на стоки и свързаните с тях потоци на информация за цялостната верига за създаване на добавена стойност на едно предприятие.

Във всяко предприятие има логистични задачи – независимо от бранша. Поради това логистиката на предприятието е събирателен термин за многото различни изисквания към логистиката на едно предприятие. Фирмите, които работят в логистичния бранш, са специализирани във физическия поток на стоките и го извършват, както и свързаните с него задачи, като доставчици на услуги за други предприятия, и преди всичко транспортирането на стоки.

Знаете ли как се движи бранша?

Регистрирайте се сега и винаги ще бъдете информирани.

Абонирайте се за бюлетина

Всички полета маркирани с "*" са задължителни и трябва да бъдат попълнени.

С изпращането на Вашата регистрация Вие потвърждавате, че приемате нашите разпоредби за защита на данните.

Информационен бюлетин за регистрация:


Вашата лична информация (имейл адрес, име и фамилия) се използва за изпращане на информация от TIMOCOM GmbH до базата данни на SC-Networks GmbH (съдебна регистрация на: Окръжен съд, Мюнхен,регистрационен номер: HRB 14 65 73), Enzianstr. 2 in 82319 Starnberg weitergegeben. SC-Networks GmbH представяла на Федералния закон за защита на данните, както и указанията на TIMOCOM GmbH.

в началото