Сега можете да направите своите транспортни и логистични процеси лесни и оптимизирани. Без значение дали става въпрос за започването на транспорта, за неговото извършване или за управлението на поръчките, в системата Smart Logistics System на TIMOCOM ще намерите подходящото приложение за Вашите нужди и степен на цифровизация.

Логистика на предприятието

Логистиката на предприятието е събирателен термин за цялостната логистика на едно предприятие. Тя включва всички, както вътрешни, така и външни за предприятието, аспекти на логистиката. Към тях спадат снабдяването, вътрешната логистика за целите на производството, както и спедицията и дистрибуцията на произведените стоки.

Понятието
В икономиката понятието „логистика“ се дефинира като планиране, управление, изпълнение и контрол на физическите потоци на стоки и свързаните с тях потоци на информация за цялостната верига за създаване на добавена стойност на едно предприятие.

Във всяко предприятие има логистични задачи – независимо от бранша. Поради това логистиката на предприятието е събирателен термин за многото различни изисквания към логистиката на едно предприятие. Фирмите, които работят в логистичния бранш, са специализирани във физическия поток на стоките и го извършват, както и свързаните с него задачи, като доставчици на услуги за други предприятия, и преди всичко транспортирането на стоки.

Запознайте се отвътре с бранша

Регистрирайте се тук и ще получавате редовно статии, които ще улеснят работното Ви ежедневие и ще разширят Вашия бизнес хоризонт.

Абонирайте се за бюлетина

в началото