Триумвират в логистиката: Сътрудничество за използване на интелигентни интерфейси

TIMOCOM и translogica подпомагат Quehenberger Logistics за автоматизирането на транспортните процеси

Quehenberger Logistics GmbH

Успешна цифровизция на транспортните процеси благодарение на интерфейси

„TIMOCOM има важно значение за нашата фирма“, разказва Кристиан Фюрщалер, изпълнителен директор и управляващ партньор на Quehenberger Freight GmbH. „Нашата фирма обединява нуждите на клиентите, за да бъде пионер в областта на цифровизацията. Това значително подкрепи нашето решение да се развиваме като използваме интерфейсите на TIMOCOM.“

Стефен ван Каутерен, ръководител на отдела за управление на ключовите акаунти и партньори на TIMOCOM, допълва: „Нашият клиент имат визията да стане най-добрата средноголяма логистична фирма в Централна и Източна Европа. TIMOCOM има визията да превърне света в свят без логистични предизвикателства. Нашите знания и нашите решения под формата на три интерфейса (API) приближават и двете визии по-близо до реалността.“
Ежедневните препятствия, които възникват в резултат на паралелната употреба на различни системи, убеждават Quehenberger Logistics да използва едновременно и трите интерфейса.

Начало и възлагане: елегантно, цифровизирано, обвързващо

Използването на интерфейса Борса за товари в translogica позволяват на Quehenberger да прехвърлят офертите за товари и товарни обеми от системата за управление на транспортните документи (TDMS) в системата Smart Logistics System. Резултатът: Избягване на двойното въвеждане и грешките при прехвърлянето, както и увеличаване на ефективността по отношение на времето, разходите и работата. Капацитетът незабавно нараства до повече от 45 000 потенциални търговски партньори.
„Посредством гъвкав подход и двете страни са постигнали перфектна симбиоза, която за кратък интервал от време вече е генерирала отлични резултати“, така описва сътрудничеството Хансйорг Халер, изпълнителен директор на TRANSLOGICA GmbH. „Благодарение на сътрудничеството на TIMOCOM и translogica се създаде интуитивен за потребителите интерфейс. Начинът на работа може да бъде сравнен с портала за пътувания à la trivago, където са необходими много малко на брой кликвания за сключване на правно обвързващ договор.“

Интерфейсите като ключ към автоматизацията

Досега тук се извършваше комплициран имейл маратон между Quehenberger Logistics като възложител и съответния изпълнител. Сега изпращането на поръчката се извършва в интегрирания в translogica интерфейс Транспортни поръчки. Също и двустранното изпращане на необходимите документи е изцяло цифрово и правно обвързващо, напр. за транспортиране на опасни товари и дава възможност за директно възлагане на поръчката. Интерфейсът самостоятелно документира всички промени в статуса. Освен това той инициира архивирането на релевантни (базови) данни.
Тук Quehenberger Logistics прави важна крачка към своите изпълнители: Досега данните от имейл приложенията трябваше да бъдат пренасяни ръчно от изпълнителите в съответните системи за управление на транспорта. Благодарение на автоматизацията с помощта на интерфейса се избягва този срив в комуникацията и Quehenberger Logistics облекчава значително вътрешните работни процеси на търговските си партньори.
„Специално по отношение на ефективността въвеждането на системата ни донесе много подобрения. Благодарение на интерфейса Транспортни поръчки сега възлагането е възможно без сривове в комуникацията. Интегрирането в translogica позволява това само с няколко кликвания“, разказва развълнувано Кристиян Фюрщалер. „И обратното, ние също печелим от това предимство в ролята на изпълнител.“

От гледна точка на подизпълнителите: Видимост в реално време по транспортната верига

Къде е стоката? Кога ще бъде доставена? И за Quehenberger Logistics, и за нейните партньори това са двата най-важни въпроса относно извършването на договорения транспорт. Тук на помощ идва интерфейсът Проследяване. Той изпраща актуалните GPS данни на възложителя за проследяване в реално време на предоставените за проследяване превозни средства.
„Quehenberger Logistics иска да предостави номера за проследяване и на подизпълнителите, така че да се осигури максимално широка прозрачност“, казва Стефен ван Каутерен.
На практика клиентът получава GPS данните за проследяване на предоставените за проследяване превозни средства не само автоматично в своята система за управление на транспорта, но те могат също така и да бъдат споделяни. TIMOCOM препоръчва като цяло данните от проследяването да бъдат предоставяни на партньорите по договора, тъй като това води до взаимно доверие. Като специалист в областта на IT и обработката на данни, тук TIMOCOM функционира освен това и като доставчик на данни. Събраната на едно място информация от 265 основни доставчици на телематични услуги се показва на потребителите в обичайната им работна среда. Освен това потребителите могат да сравнят в софтуера за планиране предоставените от translogica GPS данни с договореното време за доставка. След това посредством този софтуер е възможно да бъде предадено очакваното време за доставка. Това има голяма добавена стойност, когато става дма за осигуряване на сигурност при планирането.

В резюме: Три интерфейса, плавен транспортен процес.

TIMOCOM, translogica и Quehenberger Logistics са единодушни: Цифровизацията и логистиката са неразделно свързани и все още са далече от края на потенциала си.
„Използването на нашите интерфейси Борса за товари, Транспортни поръчки и Проследяване улеснява гладкото протичне на транспортните процеси и подпомага избягването на препятствия и затова браншът има какво да очаква и занапред от нас“, пророкува Ван Каутерен. Пандемията от корона вирус през 2020 г. показа какъв потенциал за логистичния бранш имат цифровизацията и автоматизацията. TIMOCOM продължи да играе главна роля в цифровизацията на логистиката, а едновременно с това и да помага като новатор и партньор на своите клиенти, както със системата Smart Logistics System като основа, така и с логистични допълнения, напр. под формата на интерфейси.

в началото