Spedition Günther Andres e.K.

Хубаво е да не се чустваш сам

"За да няма нужда от инкасов отдел, не трябва да съществуват просрочени плащания", каза Patrick Andres с диплома по бизнес икономика и управител на спедиторска агенция Günther Andres e.K. in Hanau "За съжаление, това не е действителността. В най-лошия случай, когато фактурите са закъснели, е полезно да може да използват услугите на независима служба за събиране на дългове. Такъв офис ще бъде най-вероятно в състояние да разреши неприятните случай на събиране на дългове в полза на пострадалия. Фирмите трябва непременно да изпробват този вариант, преди да влязат в дълги, сложни и скъпи съдебни процедури ", казва, опитният бизнес мениджър.

Patrick Andres вече има опит с неизправни бизнес партньори.Той е управител на средно голяма спедиторска фирма и е добре запознат с превоза на стоките и съответната организация.Като имате предвид колко стоки трябва да бъдат транспортирани ежедневно, Вие осъзнавате, че процесът не може винаги да върви гладко.Дори и реномирани фирми понякога са затрупани от документи и не се заплащат в срок. Причините за това са, например, че процедурите за фактуриране не се спазват стриктно, фактури се губят и много други документи или има недоразумения между различните отдели.Освен това съществуват така 
наречените "черни овце", които умишлено се държът несправедливо и плащат само след като те са под натиск.

Дори и тези случаи да са рядкост по отношение на общия обем на стоки, за "най-лошия случай" е полезно да има независима компания за събиране на дългове и на дължими суми, без да се прибягва до закона. Andres вече се консултирал с различни институции като Creditreform или други служби за събиране на дългове
и адвокати. Преди три години той окончателно реши да събира дълговете си чрез услугата на TIMOCOM Soft- und Hardware GmbH. За последните десет години той е бил клиент на компанията от Дюселдорф.

Кратки срокове и бързи отговори

Patrick Andres специално оценява кратките срокове за отговор от TIMOCOM за инкасо случаите и дава следните мотиви за това: "Това се дължи отчасти на факта, че TIMOCOM е в средата на случая чрез борсата си за превоз на товари и обмен на превозни средства и има международен пазарен опит в отрасъла на спедиторската дейност. Освен това, TIMOCOM е мощен инструмент с платформите си за възлагане на обществени поръчки. Компанията може да блокира
достъпа на длъжника до борсата за обмен - което работи много добре в международен план. По този начин, много черни овце се възпрепятстват предварително от използване на софтуер и дори не се опитват да станът клиенти."

Силата на потока от информация

Andre също оценява добре информационният поток в TIMOCOM, както и опростеният процес за събиране на дългове. Тук има ясни и точни правила: след като са минали първите 30 дни след крайния срок за плащане и на длъжника е било изпратено последно предупреждение, но без успех, TIMOCOM поема случая за събиране на дългове с официално административно разрешение. Компанията от Дюселдорф информира на роден език засегнатата страна възможно най-бързо по отношение на шансовете и за възстановяване на парите им. Това им спестява ненужни съдебни такси и съдебни разноски. С цел да се предприемат действия, ищецът трябва да попълни формуляр за събиране на дълга и да го изпратите до TIMOCOM заедно със съответните документи, транспорт. Това включва фактура за транспорта, заявка за услугата, разписка за доставка (CMR) и копие от изпратеното последно предупреждение за плащане. Andres ентусиазирано казва: "Удоволствие е да се попълва инкасовият формуляр, защото вие знаете: че ще бъдат предприети действия без да има отлагане. Други институции обсъждат всичко отначало с длъжника, като по тази начин губят ненужно време, което може да бъде опустошително за компанията". 

Клиентите могат да изтеглят инкасовият формуляр от www.timocom.bg от Международна услуга по събиране на вземания раздел сигурност или напишете думата "inkasso" в полето за търсене в горният десен ъгъл. Осъществява се обмен на информация между TIMOCOM и потърпевшата страна по време на целия процес на събиране на дълга.

Добро качество за парите които плащате

Patrick Andres стигна до този положителен извод: "Мисля, че услугата на TIMOCOM за събирането на дългове е почти перфектна. Успеваемостта е голяма, комуникация с отдела за събиране на дългове е образцова и е на приемлива стойност за национално и международно ниво." TIMOCOM начислява минимална такса за обработка на иск. Ако поръчката има успешен резултат, който беше постигнат в 85% от всички случаи през последните няколко години, общата такса се
счита за част от изпълнението на съответната поръчка. Боносът за успех се изчислява в съответствие със законовите разпоредби на RVG (Германският закон за адвокатските възнаграждения). Повече информация ще намерете на Международна услуга по събиране на вземания от TIMOCOM.

Превантивни мерки срещу ненадеждни бизнес партньори

За Patrick Andres е решаващо, че TIMOCOM подкрепя своите клиенти в аванс чрез собствената си мрежа за сигурност TC Secure. Това включва различни съвети за сигурност, които можете да намерите на www.timocom.bg в раздел "Сигурност". Целта е да предотвратим неплащания. Когато става дума за транспортни фирми, например, златното правило е да се провери клиента. Трябва да се провери дали номера на факса или е-мейл адрес на лицето, което изпраща поръчката е същото като това, което се появява в самия ред. В допълнение, можете да получите информация за кредитните на компанията и бизнеса на институцията от Creditreform. Освен това, в интернет страницата www.riskdisk.com вие имате възможност да проверите регистрационен номер на компанията.

Това е само част от превантивните мерки, които вие можете да предприемете, за да бъде сигурен за своя бизнес партньор. Друга добра форма на защита е да се свърже с горещата телефонна линия TIMOCOM Assist, за да провери данните на клиента. Тук служители говорещи вашият език ще ви обслужат от понеделник до петък от 8:00 до 16:30 на телефон +36 22 51 59 61. Те могат да се сравняват данните между съдържание на заявката от клиента на TIMOCOM с данните от нашата база.

Въпреки че Patrick Andres обикновено следва всички съвети в ежедневната си работа, той все още се среща непочтени клиенти в някои редки случаи. Неговият коментар по този въпрос: "Никога не може да бъде сто процента сигурен, но благодарение на отдела на TIMOCOM за събирането на дълговете можем да правим бизнес с успешен резултат. Аз препоръчвам тази услуга”.

в началото