MEM BAU Srl.

MEM BAU Srl. е основана като семейна фирма през 2005 г. Днес фирмата е едно от главните действащи лица на румънския пазар. Като оторизиран дистрибутор на големи фирми за строителни материали тя продава повече от 10 000 категории продукти.

През 2013 г. фирмата даже живот на MEM BAU Express, която благодарение на отличния си екип от специалисти се превърна в динамично развиваща се спедиторска фирма. Основният предмет на дейност е спедиция в страната и чужбина, като качеството и отличните резултати се гарантират от непрестанно нарастващия собствен автопарк.

Ние попитахме мениджъра по логистиката Кити Хатвани за международната услуга по събиране на вземания на TIMOCOM.

TC: От кога използвате нашата услуга за събиране на вземания?

HK: Ние научихме за услугата за събиране на вземания още при сключването на нашия договор през 2013 година. След половин година ние се обърнахме към отдела за събиране на вземания на TIMOCOM във връзка с конкретен проблем, който беше разрешен успешно и просрочените вземания бяха събрани. Има фирми, от които парите за транспортните услуги могат да бъдат събрани само по този начин, но ние въпреки това работим с тях, понеже знаем, че в края на краищата те ще платят задълженията си.

TC: Можете ли да разкажете за големи успехи или имате ли конкретна история за успех?

HK: Ние приемаме като успех всяко задължение, платено с помощта на международната услуга по събиране на вземания. Искам да подчертая случая, който бих нарекъл частична успешна работа, защото договорът на даден партньор е прекратен преди събирането на цялата отговорност, но можем да направим в рамките на 2 месеца 65% от общите суми, повече от 6000 € с ваша помощ събираме.

TC: Какви впечатления имате за нашата услуга?

HK: Транспортната поръчка, фактурата за която не бъде платена, няма стойност. Затова е много важно, че използваната от нас платформа има отдел, който улеснява събирането на неплатените суми. Нашата фирма е напълно доволна от услугата за международно събиране на вземания на TIMOCOM и аз мога единствено да я препоръчам на клиентите на TIMOCOM! Тя дава чувство за сигурност на фирмите, понеже знаят, че се намират в добри ръце.

в началото