Mega Pol Trans

Mega Pol Trans разчита на международната услуга по събиране на вземния на TIMOCOM

Приключени превози, неприключени фактури

Елиза Вурвич работу в отделаза счетоводство, фактуриране и събиране на вземания към „Mega Pol Trans” в Пила. „Където се работи с пари, никога не е скучно. Вместо това има емоции в излишък. При предоставянето на транспортна услуга по правило ние изхождаме от това, че след доставката на стоките ще бъде получено и плащането в рамките на договорения срок за плащане, който и без това е доста дълъг. Но това не винаги се случва”, каза Вурвич. Забавените плащания представляват голям проблем за транспортните фирми: Текущите бизнес разходи са много високи и натрупването на много забавени плащания в големи размери е възможно да доведе до финансови разходи и накрая до фалит. „Преди човек да се обърне към съда, трябва да направи добра преценка: Разходите не са малки, а често делата продължават доста дълго. Ние се стараем да поддържаме добри контакти с клиентите си, но никой не работи без пари и всеки очаква да му бъде платено за свършената работа. Първоначално се обаждаме по телефона и изпращаме имейл с напомняне за плащането. Ако това не помогне и не получим плащане, прибягваме към международната услуга по събиране на вземания от TIMOCOM. Имаме много опит в съвместната работа с TIMOCOM, понеже има месеци, в които възлагаме на TIMOCOM дори по няколко поръчки за събиране на вземания. Ние ценим много тези услуги, тъй като процентът на успеваемост достига 86 процента. Освен това тук става въпрос и за сметки: Ако сумата е голяма и плащането може да се уреди по извънсъдебен път, тогава си заслужава да се използва тази възможност. По този начин пестим време и пари. Ако сумата е малка, в наш интерес е още повече да не генерираме допълнителни разходи. И понеже международната услуга по събиране на вземания от TIMOCOM не е скъпа, тя е оптималният вариант за събиране на просрочени вземания или за получаване на информация дали изобщо има шанс да бъде получена просрочената сума”, каза Вурвич.

Успешна съвместна работа с TIMOCOM

Международната услуга по събиране на вземания от TIMOCOM, ръководена от Александър Йобел, адвоката на TIMOCOM, става активна, когато от една страна срокът за плащане не бъде спазен, а от друга страна всички усилия на клиента останат без резултат. Екипът поддържа контакт с кредиторите, така че те да могат директно да проследяват развитието по случая. Бързите преговори, достъпът до голяма информационна база и опитът на международната услуга по събиране на вземания от TIMOCOM позволяват незабавно да се пристъпи към събиране на вземането или, ако това не даде резултат, да се определи кой ще бъде най-добрият подход. „Това е много важно, защото събирането на вземания е основна част от фирмената дейност. Не си заслужава да се занимавате сами с това. Това безразсъдство може да има много висока цена”, казва Вурвич.

Последствия за закъснелите платци

Ефективността на международната услуга по събиране на вземания от TIMOCOM се дължи на прост механизъм: Ако длъжникът не желае да се издължи въпреки предупреждението от страна на контрагента и усилията от страна на TIMOCOM, той ще загуби достъпа си до платформата на TIMOCOM. Това е начин на защита на интересите на повече от 135 000 потребители на TIMOCOM. TIMOCOM отдава голямо значение на честността и почтеността в бизнеса. За непочтените фирми това е може би много болезнено, но за функционирането на транспортната платформа това е една дисциплинираща мярка. Благодарение на това се запазват високите стандарти на платформата на TIMOCOM.

Транспортната платформа има международен характер. За г-жа Вурвич е много важно, че неприятните въпроси се уреждат от експерти – на майчиния й език и без да е необходимо да се ангажира чуждестранен адвокат. Международната услуга по събиране на вземания от TIMOCOM е като допълнителен отдел към Mega Trans Pol, който се грижи за това нещата да вървят както трябва”, пояснява тя. Г-жа Вурвич свършва работа около 16 часа, но главата й остава пълна с неща, които трябва да бъдат свършени, както и с графика й за следващия ден – както се казва, транспортът никога не спи. Благодарение на международната услуга по събиране на вземания от TIMOCOM тя има да се грижи за един проблем по-малко.

в началото