Karzol Trans

Karzol-Trans е основана през 1997 година и ръководството й разполага с над 20 години професионален опит в областта на вътрешния и международния транспорт. Собствениците са местни физически лица. Дружеството разполага с база в Монор, където има пълнофункционална база за ремонт на превозни средства, която е подходяща за извършване на техническо обслужване и ремонт на товарни автомобили и механизация, включително и автомивка и работилница за ремонт на каросерии. В допълнение на базата има на разположение и бензиностанция AS24. То се занимава с международен транспорт, акцентирайки върху транспорта на хранителни и дълбокозамразени продукти, а също така е специализирано и в областта на висококачествената спедиция на чувствителни технически артикули. Дейността му обхваща преди всичко транспорт към Западна и Южна Европа, но поема транспортни поръчки за всички страни-членки на Европейския съюз.

В нашата статия разговаряхме със Золтан Йоос, младши, един от собствениците на Karzol-Trans.

TC: Можете ли да ни разкажете за случай, когато сте успели да решите успешно свой бизнес проблем, благодарение най-вече на международната услуга по събиране на вземания на TIMOCOM?

IJZ: Един от нашите партньори не плати задълженията си под претекст, че с транспортната услуга не сме доставили оборотни палети. След дълга кореспонденция нашият служител, който отговаряше за транспорта, не успя да стигне до споразумение с него. Съгласно договора ние нямахме задължение да доставяме палети. След посредничеството на TIMOCOM клиентът беше готов да заплати пълното възнаграждение за транспорта.

TC: Как намирате нашата услуга? Какво мислите за нашата услуга?

IJZ: За нашата фирма има определено лице за контакт. То ни помага при уреждането на стари отношения и обработката на новите ни поръчки. Съвместната ни работа е отлична. Получаваме отговор на писмата си в рамките на 1-2 дни. При трудни случаи на събиране на вземания получаваме и предложения как можем да разрешим проблема възможно най бързо в зависимост от конкретния случай.

TC: Бихте ли препоръчали международната услуга по събиране на вземания на TIMOCOM и на други фирми?

IJZ: Да, тъй като по този начин ние си спестяваме изключително много допълнителна работа и правни процедури. Нашите вземания, които са просрочени с повече от 30 дни, намаляха драстично.

Нашата услуга за събиране на вземания ви носи печалби!

Ненадеждно плащащите клиенти представляват опасност за всички фирми. В случай на проблеми, причинени от закъснели плащания, адвокатът на TIMOCOM Александър Йобел и неговият екип влизат в действие. Те са на разположение на всички клиенти на TIMOCOM за извънсъдебно събиране на просрочени задължения, като събирането на просрочените вземания през миналата година постигна ефективност от 89% (2017 г.).

Освен това нашият отдел за събиране на вземания има още едно въздействие: ние правим всичко възможно да лишим проблемните фирми от достъп до нашия софтуер, така че много от "черните овце" дори не се опитват да се регистрират при нас.

Използвайте и нашата услуга за събиране на вземания! При такса за обработка от 20,00 €, ние ви начисляваме премия единствено за успешно събраните вземания, и това става в съответствие с действащото немско законодателство.


в началото