Hermes Forwards Srl.

Hermes Forwards Srl. е транспортна и спедиторска фирма, действаща в Румъния. Състоящият се от 20 души екип разполага с богат опит на румънския и европейския спедиционен пазар. Организацията е достъпна в цяла Румъния; Има клонове в Букурещ, Тимишоара, Дева (Денбург), Сату Маре (Сатмар), и в Миркурея Чич (Секлербург, Цесизереда). Тази спедиторска мрежа гарантира надеждност и качество. Техният ежедневно достъпен автопарк обхваща повече от 2000 товарни автомобили. Сред техните партньори има международни фирми, малки и средни предприятия от цяла Европа.

TC: Можете ли да ни разкажете за случай, когато сте успели да решите успешно свой бизнес проблем, благодарение на международна услуга по събиране на вземания на TIMOCOM?

Чаба Тьорьок: Можем да разкажем много истории, приключили с успех, като процентът на успеваемост е 93,75 %. Имали сме много случаи, когато благодарение на Вашата помощ събраната сума е възлизала на над 10 000 евро. В хода на съвместната ни работа моите колеги се научиха да си сътрудничат с Вашите служители – и така можем да решаваме някои заплетени случаи още по-бързо и ефективно. Дължимата сума понякога идва наведнъж, понякога на части, но ние считаме и това за успех.

TC: Когато вземете решение, че трябва да прехвърлите даден заплетен случай към международната услуга по събиране на вземания на TIMOCOM вместо да ангажирате с него собствените си сили, как нашата услуга по събиране на вземания може да предложи решения още преди ангажирането на времеемки правни процедури?

Чаба Тьорьок: Ние предаваме на отдела, извършващ международната услуга по събиране на вземания, всички случаи, когато има забавени плащания за повече от 30 дни и не сме получили информация за предстоящо плащане. Ние използваме Вашите услуги преди всичко когато става въпрос за международни партньори, тъй като международният екип може да работи по-ефективно с другите държави. Бързите и ефективни процедури, прозрачната, конкретна и бърза комуникация по отношение на различни въпроси могат също да се причислят към допълнителните услуги.

в началото