10.11.2020

Транспортен барометър на TIMOCOM: Границата от 10 милиона беше преодоляна

Третото тримесечие на 2020 г. със значително повишение – необходимост от наваксване с транспорта в цяла Европа

Оферти за товари в Европа

Шосейният транспорт на стоки в Европа успя значително да набере скорост от юли до септември тази година Анализираните чрез транспортния барометър на TIMOCOM оферти за товари за третото тримесечие на 2020 г. компенсираха много слабите, поради пандемията от корона вирус, резултати за второто тримесечие на тази година. Цифрите дори надминаха стойностите от предходната 2019 година за всеки месец.

През третото тримесечие на 2020 г. имаше значителна тенденция за растеж както при вътрешния транспорт, така и при международните товарни превози. За първи път от началото на кризата с корона вируса беше надмината цифрата от 10 милиона товари в рамките на един месец.

Изчислението от въведените товари от всички обхванати от барометъра 44 европейски държави показа 111 процента повече оферти за товари в сравнение с предходното тримесечие (третото тримесечие в сравнение с второто тримесечие на 2020 г.). В сравнение със същото тримесечие на 2019 година имаше 17 процента повече товари (третото тримесечие на 2020 г. в сравнение с третото тримесечие на 2019 г.). При това най-силният месец беше септември. Той надхвърли за първи път от началото на кризата с корона вируса цифрата от 10 милиона товари в рамките на един месец. Дори най-добрият резултат от 2019 година – отново за септември – беше надминат с 26 процента. „Причините за това се крият в сравнително по-спокойната ситуация с инфекцията през летните месеци и на забележимата нужда от наваксване след ограниченията в много европейски държави“, съобщи Гунар Гбурек, говорител на TIMOCOM. Например в началото на юни особено силно засегнатата Италия вдигна своите много стриктни ограничения, а също така и Испания прекрати извънредното положение в края на юни. След спирането на производството в национален мащаб в почти цяла Европа, в голямата си част производството беше отново увеличено.

 

Един милион товари повече за вътрешния транспорт

 

Видимо силната необходимост от наваксване с транспорта беше видима и при вътрешния транспорт. В рамките на Германия логистиката отбеляза силен ръст и надмина стойностите от предходната година без изключение: През третото тримесечие на 2020 година бяха въведени един милион повече товари в сравнение със същия период на 2019 година. В сравнение с второто тримесечие на 2020 г. стойността нарасна експоненциално. Дадено по отделни месеци това означаваше: юли - 3 процента, август - 17 процента, септември - 73 процента Логистиката във Франция също отбеляза ръст на националните превози. Обемите през третото тримесечие на 2020 година отбелязаха ръст от над 12 процента на месец.

Международните товарни превози с тенденция на растеж

 

При международните товарни превози имаше като цяло тенденция на растеж. Така например офертите за товари от Германия към Франция се увеличиха силно въпреки коронавируса както в сравнение с предходната година, така и спрямо второто тримесечие на 2020 година. До 72 процента. Същото беше в сила и за товари от Германия към Белгия. През всичките три месеца ръстът беше минимум 30 процента. По месеци: от Германия към Франция юли - 72 процента, август - 35 процента, септември - 34 процента; от Германия към Белгия: юли - 30 процента, август - 60 процента, септември - 65 процента

 

Дори последните наваксаха

 

Традиционно слабите държави бяха подсилени. Колко голяма е била необходимостта от наваксване поради ограниченията в Цяла Европа заради коронавируса, показват данните за тези държави, които като цяло показват минус спрямо 2019 година. Въпреки отрицателните резултати спрямо предходната 2020 година, дори и в тези държави беше констатирано значително подобрение през третото тримесечие на тази година. Това означава напрмер от Германия към Унгария: юли - -44 процента, август - -34 процента, септември - -16 процента Или от Германия към Чехия: юли - -41 процента, август - -8 процента, септември - -3 процента

 

С помощта на транспортния барометър, FreightTech фирмата TIMOCOM анализира от 2009 г. в 44 европейски държави развитието на търсенето и предлагането на транспорти в борсата за товари, интегрирана в cистемата Smart Logistics System. Повече от 135 000 потребители ежедневно генерират до 750 000 международни оферти за товари и товарни обеми. Системата помага на над 45 000 клиенти на TIMOCOM да постигат умно, сигурно и лесно своите логистични цели.

Повече информация за TIMOCOM можете да намерите на www.timocom.bg

Изтеглете съобщение за пресата
в началото