03.05.2018

TimoCom транспортен барометър: Търсенето на товарни обеми в Европа за първи път надхвърли наличните капацитети

Тенденциите на пазара са се променили

(1)

Търсенето на налични товарни капацитети по пътищата в Европа нараства. Така през първото тримесечие на 2018 г. броят на офертите за товари на транспортния пазар в ЕС надхвърли броя на офертите за товарни обеми в съотношение средно 54:46 Този резултат показва актуалната оценка на пазара, направена чрез транспортния барометър на TimoCom, браншовият индикатор за развитието на шосейния транспорт в Европа.

 

През първото тримесечие на предходната година съотношението на товари към товарни обеми беше 43:57. Още през 2016 г. съотношението през същия период беше 30:70 със значителен превес на предлаганите свободни товарни обеми.

Транспортен барометър - доклад за първото тримесечие I 2018

Тенденциите на пазара са се променили

„Тенденциите на транспортния пазар се промениха значително през изминалите три години“, каза говорителят на TimoCom Гунар Гбурек. „До скоро транспортните фирми трябваше да намалят маржа си, за да бъдат конкурентоспособни, но днес те могат да избират от свръхпредлагане на запитвания за транспорт и да поемат тези курсове, които са най-изгодни за тях.“

 

Тази промяна отговаря на силния ръст на икономиката в Европа. Така за ЕС, както и в Еврозоната, статистическата служба Eurostat констатира за 2017 г. икономически растеж от 2,5 процента, което беше и най-високата стойност за последните десет години. Също така ако погледнем как се развива немската икономика ще видим една постоянна възходяща тенденция: Съгласно информацията от Федералната статистическата служба през януари 2018 г. немският износ се е увеличил с 8,6 процента спрямо предходната година, а вносът се е увеличил с 6,7 процента в сравнение със същия месец на предходната година.

 

Краят на периода на високо търсене не се вижда

„Краят на периода на високо търсене не се вижда“, Гбурек ни позволява да надникнем към бъдещото развитие на пазара. „Освен усилията за решаване на структурни въпроси, всички участващи в транспорта фирми носят отговорност да намалят още повече празните курсове и да използват още по-ефективно наличните капацитети. Насоките за сътрудничество в европейския проект NexTrust ни дават добри примери за това.“ Целта на NexTrust е да подпомага транспорта по целесъобразен и природосъобразен начин чрез надфирмено сътрудничество.

Изтеглете съобщение за пресата
в началото