15.11.2016

TimoCom транспортен барометър: Три месеца излишък на товари през 3-тото тримесечие

(3)

Транспортният барометър на TimoCom показва съотношение на товарите към товарните обеми от 55:45 за третото тримесечие на 2016 г. Така най-голямата транспортна платформа в Европа показва излишък на товари на европейския транспортен пазар - със забележим ръст през есента.

 

3-тото тримесечие е досега най-богатото на товари за годината. Но това не беше всичко. В сравнение със същото тримесечие на предходните две години, тази година и трите месеца бяха над теоретичния оптимум от 50:50. Има видима тенденция за растеж, която не я наблюдавана предходните години. За първи път през 2016 г. всеки месец от тримесечието отбелязва излишък на товари.

Положително въздействие на лятото: Повече товари

TimoCom отчете дял на товарите за юли от 54%, който в синхрон с прогнозата на говорителя на компанията Марсел Фрингс от отчета на транспортния барометър за предходните тримесечия, надвиши свободните товарни капацитети. Освен това поради сравнително по-слабите стойности от предходната година беше установено нещо интересно: Делът на товарите през юли непрестанно нараства от година на година.

 

През август делът на товарите падна до 51%, но въпреки това остана по-висок отколкото наличните товарни обеми. Така делът на товарите през август остана сравнително стабилен и не падна, както през предходните две години, под 50%-ната линия. Тези цифри показват, че европейският транспортен пазар през лятото на тази година е бил видимо активен.

 

Не трябваше да се чака дълго за рекордьора на тримесечието и годината, когато септември донесе началото на една златна за товарите есен: С 61% дял на товарите спрямо 39% дял на свободните товарни капацитети, транспортният барометър достигна своята най-висока годишна стойност до момента. Така беше надминат месец май, които до момента беше начело за 2016 г. с два процентни пункта по-малко. Фрингс обяснява как се е стигнало до това: „Значителният ръст се дължи на доброто отиващо си лято, което обикновено се грижи за силно раздвижване на хората и превозите.“

Освен това септември беше много по-богат на товари отколкото през предходните години: Делът на товарите през 2015 г. беше 52%, а през 2014 г. - 53%.

Един поглед към абсолютните стойности показва, че в транспортната платформа на TimoCom общо бяха публикувани повече оферти за товари и товарни обеми отколкото през 3-тото тримесечие на миналата година.

Богати на товари изгледи за края на годината

След силното 3-то тримесечие остава въпросът дали този ръст ще се развие в една постоянна златна есен. Говорителят на компанията Марсел Фрингс е оптимист: „Цифрите от септември са индикация за богата на товари есен. Ако няма изненади, тези високи стойности ще се запазят.“ Въпреки това месец ноември даде място за спекулации: Ще има ли толкова силен спад както миналата година с минус 11 процентни пункта?

Фрингс обяснява: „ Немската икономика е добре заредена, благодарение на стабилния пазар на труда и силната консумация, и би могла да бъде двигател за Европа.“

По отношение на TimoCom това може да означава, че транспортният барометър ще отбележи излишък на товари и в края на годината.

Изтеглете съобщение за пресата
в началото