09.05.2017

TimoCom с ново приложение TC Transport Order®

Транспортната платформа става платформа за транзакции

(2)

Еркрат, 09.05.2017 г. – Тайната е разкрита: TimoCom разширява най-голямата транспортна платформа в Европа с ново приложение. След като бъде стартирано през лятото, приложението TC Transport Order® ще даде възможност на повече от 120 000 потребители на TimoCom да извършват изцяло цифрови транзакции през платформата. С това постижение TimoCom прави важно допълнение към цифровото оптимизиране на процесите за своите клиенти.

 

С новото приложение търговските партньори могат да обработват своите транспортни поръчки директно в платформата на TimoCom, така че цифровото свързване между възложителите и изпълнителите ще стане значително по-ефективно. Въвеждането на TC Transport Order® ще допринесе значително за цифровото развитие на транспортната платформа. За нашите клиенти това означава най-вече значително пестене на време, както и значително намаляване на разходите за обработване на документацията благодарение на непрекъснатите цифрови процеси и избягването на необходимостта от прехвърлянето на информация между различни носители“, разяснява Гунар Гбурек, говорител на TimoCom.

Заявяване на транспортни услуги цифрово и управляване на поръчките централно
Със запитванията за транспорт в TC Transport Order® възложителите имат възможност да правят запитвания за транспорт при няколко партньора едновременно – в реално време и на актуални към момента цени. След това можете да изберете съвсем лесно най-оптималната от всички получени оферти. Благодарение на получените конкретни запитвания потенциалните доставчици на услуги имат шанс да сключат допълнителни сделки. И накрая при всяко „цифрово стискане на ръцете“ сделката се сключва в "Управление на поръчките" в TC Transport Order® . Там и двамата търговски партньори могат да проследяват всички свои транспортни поръчки и техния статус. Те могат по всяко време да ги управляват централно в платформата на TimoCom. Освен това в бъдеще потребителите на TimoCom ще получават съобщения за важните за тях събития – също така и директно в транспортната платформа.

 След началото на юли TC Transport Order® ще оптимизира фундаментално взаимодействието между превозвачите, спедиторите и товародателите и ще се погрижи за модернизацията на ежедневната работа с транспортната платформа на TimoCom.

Изтеглете съобщение за пресата
в началото