20.03.2015

TimoCom създава онлайн пазари за цялата транспортна верига

Повече поръчки в европейската борса за товари чрез достъп за производството и търговията

(2)

Еркрат, 20.03.2015 г. Бъдещето на логистиката се характеризира с технологични промени, като така се увеличава автоматизацията  и работата в мрежа. Това е разбрал и доставчикът на борсата за товари TimoCom и поради това неговото желание е създаването на перспективни онлайн пазари, на които ще могат да се изпълняват транспортни услуги сигурно и ефективно. За да постигне тази цел, доставчикът на IT услуги  прави следващата логична стъпка и отваря борсата за товари.

Платформата TC Truck&Cargo®  е достъпна и за клиенти  в цяла Европа от производството и търговията. Има само едно основно ограничение: Товародателите ще имат възможност да подават товари на борсата и да търсят превозни средства.

Но търсенето на товари, както и подаването на  превозни средства не е разрешено за тези клиенти.

 

От основаването на TimoCom през 1997 г. достъпът до борсата за товари и  превозни средства TC Truck&Cargo® за производители и търговци винаги е бил отхвърлян поради преобладаващите спедиторски фирми. Днес, 18 години по-късно, според главния представител на TimoCom - Марсел Фрингс е време това да се промени: „С развитието на работата в мрежата в реално време, социалните мрежи и съобщителните услуги, хората отдавна се свързват навсякъде и по всяко време помежду си. Това се отразява и на логистичния бранш. И TimoCom трябва отговори на това предизвикателство. Ние искаме да оптимизираме процесите за цялата транспортна верига.

Това включва и клиенти от производството и търговията. Следователно следващата логическа стъпка е те да бъдат интегрирани. “ Такова е  желанието  и на нашите  клиенти. „Годишните анкети, които провеждаме, показват, че мнозинството от нашите потребители потвърждават тази необходимост“, обяснява Фрингс.

Клиентите от производството и търговията получават все още само достъп до „подаване на товари“ и „търсене на превозни средства“. Възможността да търсят товари и да подават превозни средства е все още запазена за спедиторите и доставчиците на транспортни услуги. Доставчикът на товарната борса е убеден в това, че и след ограниченото отваряне на спот пазар, предприятията от производството и търговията ще продължат да възлагат своите поръчки на съществуващите бизнес партньори. Така че, само цената няма да е решаваща за дългосрочна лоялност на клиентите, а също така  и цялостното обслужване, надеждност, техническа експертиза и точност.

Това доказа и добрият опит с платформата за търгове TC eBid®. От 2009 г. фирми от производството и търговията възлагат дългосрочни поръчки директно на доставчиците на транспортни услуги. Според собствените им твърдения клиентите използват оптимално потенциала на двата продукта TC Truck&Cargo® и TC eBid® и така могат да увеличат своята печалба.

От тогава търсенето и интереса към свободен достъп до борсата на изпращачите трайно са се повишили.

Като водеща софтуерна фирма TimoCom действа прогресивно и преследва своята най-висша цел, да свърже товарите и товарните обеми – и то за всички участници в транспорта на Европа.

Изтеглете съобщение за пресата
в началото