01.10.2015

TimoCom свързва борсата за товари с платформа за проследяване

Проследяеми превозни средства като критерий за търсене на товари

(1)

Еркрат, 01.10-2015 – Тъй като актуалното местоположение на превозите средства става все по-важно във връзка с търсенето на товари, TimoCom свърза своето решение за калкулиране и проследяване TC eMap® със своята борса за товари TC Truck&Cargo® и по-този начин подпомогна още веднъж ежедневната дейност на своите клиенти. Така потребителите могат още при търсенето директно да изберат превозни средства, които са проследяеми, и да търсят и преглеждат оферти за товари около местоположението на превозното средство. Също така доставчикът на IT услуги дава възможност за проследяване местоположението на превозните средства за разширено изчисляване на маршрута в TC eMap®, най-голямото в Европа решение за проследяване с вече над 150 партньори за телематични услуги.

 

Посредством търсенето по пощенски код и търсенето по област вече е възможно да бъдат търсени оферти по местоположение. С разширеното търсене на товари клиентите на TimoCom сега могат да намират още по-бързо оферти за товари в близост до превозно средство, което е проследяемо. Когато потребителят избере превозно средство, неговото актуално местоположение се добавя към критериите за търсене в прегледа на оферти за товари. В зависимост от избраната от потребителя настройка, функцията взема предвид оферти в радиус от до 200 км около превозното средство. Потребителите могат чрез натискане на бутон „Актуализиране“ да актуализират списъка с резултати по всяко едно време. Едновременно с това се актуализират и данните за позицията на превозното средство. Предимството се състои в това, че вече не е необходимо ръчно въвеждане на данни за местоположението. Освен това повече не е необходимо потребителите да установяват местоположението на превозното средство, за да могат могат да започнат да търсят товари. Говорителят на TimoCom Марсел Фрингс каза следното за новата функция: „Нашите клиенти трябва все по-бързо да намират товари в близост до своите превозни средства, за да могат да поемат например някой интересен допълнителен или алтернативен товар. Затова е още по-важно да можем да им предложим помощни средства, като например новата функция за търсене. Така те могат да покажат всички местоположения и да направят незабавно контакт с подходящите доставчици.“

 

Нови промени директно в TC eMap®

От скоро клиентите имат възможност лесно и бързо да зададат от падащо меню в прегледа на проследяването местоположението на проследяваното превозно средство като начална точка на изчисляването на маршрута. Това има предимството, че вече не се налага да се въвеждат ръчно адресните данни на местоположението. Благодарение на новата функция потребителите могат още по-бързо да изчисляват маршрута на товара, включително отсечката до натоварването на товара. Алтернативно, можете да покажете местоположението на превозното средство на картата и с десния бутон на мишката да го зададете като начална точка на планирането на маршрута. Трето нововъведение е автоматичното задаване на превозни средства към функцията за проследяване. Ако клиентът желае да предостави на свой бизнес партньор достъп до местоположението на превозното средство за ограничен период от време, можете да използвате "Разрешение за проследяване" от падащото меню в прегледа на проследяването. Така автоматично ще се отвори опцията "даване на разрешение", в която вече ще бъде избрано превозното средство. Също така доставчикът на IT услуги е подобрил и символите и ефектите, свързани с показването на статуса на превозното средство.

Изтеглете съобщение за пресата
в началото