19.08.2016

TimoCom представя 6-те най-важни факта за новия френски закон за минималното заплащане.

(1)

Клиентите на TimoCom трябва да спазват френския закон за минималното заплащане

 От 1 юли 2016 г. във Франция влезе в сила нов закон за минималното заплащане на чуждестранни шофьори на товарни автомобили на френска територия. TimoCom ви представя 6-те най-важни факта за новото френско минимално заплащане.

1.Размерът

За каботажни превози и международни превози, чиято цел или начална точка се намира във Франция, важи предвиденото във френското законодателство минимално заплащане (SMIC) за шофьори на товарни автомобили, което в момента е 9,73 € - 10 € бруто на час.

В зависимост от теглото на превозното средство и квалификацията на шофьора, съответните размери могат да бъдат видяни на следния линк:

http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/DE_-_Remuneration_minimum_TR_marchandises_personnes_15_juin_2016.pdf

 

2.Изключенията

Чистите транзитни превози не са засегнати от този закон. Ако във Франция няма товарене или разтоварване на стоки, критериите за прилагане на този закон не са изпълнени и спазването на минималното заплащане не е задължително.

 

 3. Удостоверението

Разпоредбите на закона гласят, че шофьорът трябва да носи със себе си удостоверение от работодателя, както и копие от трудовия си договор (не е необходим превод).

Формулярът на удостоверението от работодателя може да бъде свален на френски и английски език от следния линк:

http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/cerfa_15553-01.pdf

 

4. Представителят

Освен това работодателят трябва да упомене свой представител във Франция като лице за контакт. За тази цел от различни източници (напр. DSLV, Verkehrsrundschau) препоръчват фирма GU-RETRUCK, европейски доставчик на услуги за транспортни фирми с многобройни представителства в Европа (www.guretruck.com).

 

5.Глобите

Не само работодателите, които не спазват предвиденото в законодателството минимално заплащане, са заплашени от глоби от минимум 1500 евро. Също и възложителите ще бъдат глобявани при неспазване на минималното заплащане.

 

 6. Първи впечатления

Имаше протести не само от транспортни сдружения и профсъюзи от много държави. Транспортните министри от 11 страни-членки на ЕС протестираха посредством обща декларация срещу това, че техните шофьори попадат под действието на законодателството за минималното заплащане. Властите в Брюксел инициираха процедури за нарушение на договора и от Франция беше поискано – както и от Германия преди това – да даде обяснения за този закон. Според Комисията законът за минималното заплащане представлява значително ограничение на свободното движение на товари. 

 

Изтеглете съобщение за пресата
в началото