10.12.2013

TimoCom подкрепя препоръките на IRU

Насоките трябва да улеснят транспортния бранш с надеждно ползване на борси за товари

(2)

Икономическите и екологичните предимства на ползването на борса за товари и товарни обеми са очевидни, както за доставчиците на транспортни услуги, така и за възложителите.  Но и доставчиците, и потребителите се сблъскват с предизвикателства и рискове, които сега бяха поставени и обсъдeни от Международния съюз за автомобилен транспорт (International Road Transport Union – IRU). За целта 170 членове от 74 страни взеха участие на 7 ноември 2013 г. в Съвета за транспорт на стоки (CTM) на IRU, за да се приемат насоки за безопасна работа с борсите за товари.  Главният представител на TimoCom, Марсел Фрингс, направи в своя доклад задълбочено запознаване с комплексната тема и представи цялостен пакет за безопасност.

Ангажимент за честен бизнес

Анализът на глобалния съюз за автомобилен транспорт показва, че все повече се използват борси за товари, с цел намаляване на празните курсове или непълното използване на товарните обеми. По този начин онлайн платформите от този вид улесняват основно забързаното диспечерско ежедневие, спомагат за намаляване на разходи и за генериране на оборот. 

Но за транспортния отрасъл същевременно е характерен силният конкурентен натиск, който при много предприятия не позволява достатъчно финансови резерви. Всички участници в транспорта трябва да се предпазват от фалшиви или невалидни документи, неполучени плащания или кражба на товари, за да не получат възможност за действие „черните овце“, измамниците или дори организираната престъпност. Падроса добавя: „Борсите за товари отдавна са реалност, но все пак съществуват известни рискове за потребителите и обучението, как да се постъпва с тези рискове, е недостатъчно. Поради тази причина ние разработихме насоки, в които са включени бизнес възможности, предизвикателства, възможни нечестни бизнес практики и общи мерки за безопасност при ползване на борси за товари.“ 

Доверието е добро – проверката е по-добра

В рамките на срещата в Женева говори също и Марсел Фрингс, от TimoCom, за предизвикателствата и възможностите на борсите за товари. От името на фирмата, предоставяща IT услуги, Фрингс представи многостепенната система за сигурност на TimoCom.

С до 450 000 оферти за товари и товарни пространства на ден съществуващата от 1997 г. фирма поставя особено високи изисквания по отношение на безопасността.  Те включват подробна и последователна проверка на всички клиенти и търговски документи, преди да бъде разрешен достъпът до платформата, компетентно правно консултиране в критични случаи, както и усъвършенствана IT система с кодове за безопасен достъп. „Нашето мото гласи „Доверието е добро – проверката е по-добра“ и ние сме много горди с това, че правим повече от изпълнението на критериите на IRU“, обобщи главният представител след събитието. Първата крачка за безопасно ползване на борси за товари беше направена с приемането и публикуването на насоките. За в бъдеще, разбира се, препоръките трябва да се вземат присърце – само така рисковете могат да бъдат максимално ограничени.

Още информация за TimoCom ще намерите на www.timocom.com. „Указанията за безопасно използване на борси за товари“ на IRU ще намерите на www.iru.org.

 

 

Изтеглете съобщение за пресата
в началото