02.07.2018

TimoCom: Немското супер лято прегрява търсенето в транспорта

Не само недостиг на шофьори, но и на хладилни превозни средства.

(1)

Продължаващото лятно време в Германия кара логистичния бранш да се поти. В периода от февруари до март тази година, търсенето на хладилни превозни средства почти се утрои, съобщава транспортната платформа на TimoCom. Последиците: В търговията рафтовете започнаха да се изпразват, понеже производителите не можеха да получат своите суровини от фермите.

 

Недостигът на налични капацитети на транспортния пазар беше усложнен от и без това засиленото в началото на годината търсене на товарни обеми. „Наблюдаваме, че броят на офертите за товари през месец май се е увеличил с над 30 процента спрямо предходната година“, разказва Давид Моог, бизнес анализатор в TimoCom. Причината за това е не само продължаващото добро състояние на икономиката в Германия. „Немското супер лято доведе до експлозивно търсене на климатизирани транспортни средства.“

Тук става въпрос не само за транспортиране на дълбокозамразени стоки или чувствителни пресни продукти като плодове и зеленчуци. Също така и продукти като лекарства, шоколадови изделия или козметика трябва да бъдат транспортирани при определена температура – в рамките на една изцяло документирана хладилна транспортна верига. „Напрегнатата ситуация на транспортния пазар стана още по-напрегната през тази година“, каза говорителят на TimoCom Гунар Гбурек.

Време за рекорди на най-голямата борса за товари в Европа

Ситуацията се отразява в текущото развитие на търсенето и предлагането на транспорти в платформата на TimoCom. При до 750 000 оферти за товари и товарни обеми ежедневно, TimoCom предлага водещата борса за товари в Европа. През два дни от месец май беше достигната рекордната стойност от над 840 000 оферти, разказва Моог. За съжаление за 750 000 товара имаше само 90 000 превозни средства.

Отдихът през горещото лято може да доведе ad hoc само до по-добро оптимизиране на капацитета на наличните хладилни превозни средства и товарни автомобили, убеден е Гбурек. Затова е необходимо свободните капацитети да се обявяват на пазара през неутрални платформи – дори и тогава, когато както в момента транспортните фирми обслужват свръхпредлагане на товари.

Гбурек: „За съжаление една трета от товарните автомобили по нашите пътища не са оптимално натоварени или пътуват празни.“ Във време на нарастващ недостиг на шофьори това не е ефективно и – от гледна точка на околната среда – не е оправдано.

Изтеглете съобщение за пресата
в началото