09.09.2016

TimoCom интегрира 200 доставчици на телематични услуги

Решението за проследяване на транспортната платформа се разраства непрекъснато

(3)

Еркрат, 09.09.2016 г. – три години след разширението на решението за планиране на маршрути и калкулиране на разходи в приложение за проследяване, TimoCom присъедини с Webbase доставчик на телематични системи номер 200. Така доставчикът на IT услуги се приближава с голяма крачка до целта си да може да предложи на всички европейски клиенти възможността да могат да проверяват статуса на превозните си средства от транспортната платформа и да предоставят тази информация бързо и лесно на възложителите.

Перманентно изграждане на функцията за проследяване

Голям брой клиенти на TimoCom вече използват приложението за проследяване, за да предоставят на своите възложители прозрачна информация за местоположението на товарните автомобили и натоварените стоки. Благодарение на тази опция вече не е необходимо да се правят запитвания по телефона за актуалното местоположение на превозното средство.

Също както и TimoCom Tracking, през следващите години непрекъснато ще се разширява и цялостната продуктова гама на най-голямата транспортна платформа в Европа.

„Проследяването предоставя възможност, в допълнение на фирмената директория и Messenger-а, за по-добро свързване в мрежа в рамките на транспортната платформа и за по-голяма прозрачност на логистичната верига“, казва говорителя на TimoCom Марсел Фрингс. „Във времето на Industrie 4.0 нашата най-голяма цел е да промотираме цифровизацията и да разработваме бъдещите си проекти в полза на нашите клиенти. Например, интересен подход за това е да предоставим на клиента телематични данни от различни системи в предпочитаното от него приложение.“

Доставчикът на IT услуги вече е постигнал предпоставките за това с многообразната си палитра от приложения и постоянно нарастващия брой интегрирани доставчици на телематични услуги.

Изтеглете съобщение за пресата
в началото