03.09.2018

TimoCom: За момента търговският конфликт със САЩ не се е отразил на транспортния пазар в ЕС

Търсенето на товарни обеми остава на константно високо ниво

(2)

Търговският конфликт със САЩ засега не оказва въздействие върху натоварването на транспортните фирми в Европа. Макар Европейската комисия текущо да понижи прогнозата си за растежа за 2018 г. поради конфликта за митата на 2,1 процента (спрямо прогнозата от месец май: 2,3%), месец след въвеждането на наказателни мита от страна на САЩ търсенето на товарни обеми остава на константно високо ниво. Това показва транспортният барометър на TimoCom, браншовият индикатор за развитието на шосейния транспорт в Европа.

Добрият икономически климат се грижи за превес на офертите за товари

„Не се наблюдава голяма паника, пазарът изглежда неповлиян“, Гунар Гбурек, говорител на TimoCom, коментира актуалните данни за второто тримесечие на 2018 г. Продължаващо добрият икономически климат за фирмите в Германия и Еврозоната се грижи за превес на офертите за товари на транспортния пазар. През последните четири седмици на второто тримесечие не се наблюдава негативно влияние на американската политика, с която от месец юни бяха въведени наказателни мита върху стоманата и алуминия от ЕС.

 

Средно за периода от април до юни съотношението на най-голямата транспортна платформа в Европа беше 76 оферти за товари към 24 оферти за товарни обеми. Това точно съответства на положението от първото тримесечие на тази година, когато имаше изключително високо търсене на товарни обеми. „Кривата става все по-равна и преминва в права линия“, така Гбурек описва тази константна тенденция. В TimoCom ежедневно се предлагат до 750 000 оферти от цяла Европа за товари и товарни обеми.

 

Преди две години съотношението на товарите към товарните обеми беше почти балансирано

През този период на предходната година съотношението между търсенето и предлагането от 70:30 се движеше на едно сравнително подобно ниво. Преди две години нещата изглеждаха различно: през второто тримесечие на 2016 г. съотношението на офертите за товари към свободните товарни обеми от 52:48 беше почти балансирано.

 

Транспортните капацитети остават недостатъчни

Какво означават тези цифри за европейските фирми от производството и търговията, които трябва да извадят на пътищата своите нарастващи количества стока, за да обслужат своите клиенти? „Наличните транспортни капацитети остават недостатъчни“, казва Гбурек. Тази ситуация ще изисква да се избягват празните курсове и да се използват по най-добрия възможен начин наличните ресурси. „Особено в момент на недостиг се налага да бъде още по-добре оптимизирано времето за престой и изчакване на рампите на фирмите от производството и търговията.“ Макар Европейската комисия да вижда риск за низходяща тенденция при продължаваща ескалация на протекционистките мерки на американското правителство, през идващите месеци на транспортният пазар в ЕС ще продължи да преобладава търсенето, прогнозира говорителят на TimoCom.

Изтеглете съобщение за пресата
в началото