13.07.2020

Предизвикателствата и възможностите, произтичащи от цифровизацията на веригата за доставки

По-голяма ефективност благодарение на свързването в мрежа на веригата за доставки

Свързване в мрежа на веригата за доставки
Свързването в мрежа на цифровите системи в логистиката на транспорти и складове предлага на промишлените и търговски предприятия много потенциал за увеличаване на ефективността и намаляване на разходите, но за съжаления се използва рядко.

Свързването в мрежа на цифровите системи в логистиката на транспорти и складове предлага на промишлените и търговски предприятия много потенциал за увеличаване на ефективността и намаляване на разходите, но за съжаления се използва рядко.

Въпреки многото усилия цифровата комуникация между товароизпращачите и транспортните, респективно логистичните фирми е все още в голяма степен аналогова по естеството си. Цифровизацията често спира там, където има сривове в комуникацията или се налага прехвърляне на информация между различни носители. Товарната рампа е добър пример за това. Тук се налага товарителници да преминават от една ръка в друга, трябва да бъдат подписвани документи и чак тогава стоките преминават от една сфера на отговорност в друга. За някои цифровизацията на веригата за доставки е все още далече. Затова един изцяло цифровизиран процес е безценно предимство не само във времето на пандемия.

Защо в базите на товародателите и в центровете за логистика нещата са още като в „каменната ера“, докато ние сме отдавна свързани в цифрова мрежа с клиенти и търговски партньори в много други области? Причината: Използваните в практиката интерфейси за приемане на стоки, респективно за предаване на стоки към транспортните превозни средства са сложни и комплексни. По подобен начин протича и комуникацията между шофьорите и складовите работници. В резултат на това много от данните за поръчките все още се събират ръчно. Рядко има възможност данните от система за управление на склад или Warehouse Management System да могат да бъдат директно прехвърлени към система за управление на транспорта (Transport Management System) или обратното. Често изцяло липсват необходимите за това интерфейси. Освен това много програми не са способни да комуникират автоматично с други програми.

Особено в сегашната извънредна ситуация, в която коронавирусът подлага директния контакт между шофьорите и служителите от логистиката на повишен риск за здравето. Не е чудно, че затова много фирми се опитват да намалят този риск. В момента само при стриктно спазване на мерките за сигурност и хигиена би могъл да бъде оправдан личният контакт по време на работния процес. При това е напълно възможно стоките за транспортиране да бъдат предавани безконтактно по време на товаренето и разтоварването. За тази цел е необходимо единствено подходящ софтуер със съответните интерфейси. 

Без интерфейси не може

За фирмите по протежение на веригата за доставки тези интерфейси стават все по-важни. За създаването на възможно най-ефективната по отношение на разходите и времето верига за доставки, е необходимо мащабна цифровизация, която да покрива пътя от производството на продукта през логистиката по складирането и транспортирането до получаването от клиента. Колкото по-близо до този виртуален път на действителността може да стигне човек, толкова му е по-лесно да управлява веригата за доставки изцяло без да е необходима документация на хартия и благодарение на това без да се получава загуба на документи по време на препредаването им от ръка на ръка. Посредством пълната цифровизация на всички свързани с поръчката информационни процеси, веригата за доставки ще спечели ефективност и прозрачност (ключовата дума е: прозрачност от край до край), което фундаментално повишава сигурността и ефективността. Логистичните процеси могат, по този начин, да бъдат свързани с протичащите понастоящем мащабни автоматизирани процеси в понятието Интралогистика.

Ясната дефиниция на данните за обменяне е решаваща

От съществено значение, за да има функционираща цифровизация и успешно свързване в мрежа, е да има еднозначна дефиниция на всички данни, които трябва да бъдат прехвърлени. Всички програми притежават свой собствен сорскод, в който са дефинирани всички параметри. Това започва с въвеждането на базовите данни, преминава през описанието на теглото на товара и стига до въвеждането на начина на плащане. За да може програмата на партньорите да разбира езика на другите програми, тя се нуждае от интерфейс за програмни приложения - Application Programming Interface, съкратено API. Тази програма се грижи за това различните софтуерни приложения на договорните страни да могат безпроблемно да обменят помежду си информацията за всяка една поръчка. Затова всеки детайл се описва еднозначно. Тук става въпрос за детайли като например еднозначното дефиниране на единиците за тегло. Трябва да бъде ясно дали товарът е посочен в тонове или в килограми. Това еднозначно описание се отнася до всички данни, които се обменят по протежение на веригата за доставки. По този начин цифровата верига за доставки трябва да отговаря 1:1 на реалността. Само тогава може да се получи обмен на данни без грешки.

Всеки служител трябва да подкрепи цифровизацията

Какви предпоставки трябва да бъдат изпълнени, за да се получи свързването на свързаните с транспорта и местоположенията логистични процеси? За да може реалността да бъде покрита по един перфектен начин, е необходима помощта на всеки служител. Без да има прозрачност на всички нива във фирмата, за всеки товародател и за всяка транспортна или логистична фирма е трудно да представи работното ежедневие по цифров начин. При това често става въпрос за малките неща, които понякога се знаят само от складовите работници, шофьорите и диспечерите. Също и информацията, кога е най-добре да се свържете с клиента и кои документи са му непременно необходими, са от решаващо значение за оптимален процес на цифровизация и успешна трансформация. 

 

Изтеглете съобщение за пресата
в началото