13.07.2020

Така ще намерите подходящата система за управление на транспорта

Системите за управление на транспорта предлагат различни функции и възможности

Коя система за управление на транспорта е подходяща за мен?
За избора на правилната система за управление на транспорта са важни изискванията на процесите и работата във фирмата. Функциите на интерфейса Ви предоставят допълнителни възможности.

Посредством използването на интерфейси е възможно логистичните процеси да бъдат извършвани ефективно по отношение на времето и цената. Например, благодарение на тях борсите за товари, телематичните системи, както и търговските партньори могат да бъдат свързвани по време на ежедневната работа и важните данни да бъдат прехвърляни безпроблемно.

Планирането и организирането на транспорта отнема много време и често е стресиращо. По правило това не е не пътуване до целта по права линия, а път с много завои и с многобройни предизвикателства и пречки. Понеже всеки транспорт има своите особености: видът и обхватът на товара, спецификациите на превозното средство, ограниченията на мястото на товарене и разтоварване, комуникацията между шофьора и местата на товарене и разтоварване. За да функционира всичко безпроблемно, диспечерът се нуждае от здрави нерви, седмо чувство – и система за управление на транспорта.

Системата за управление на транспорта (TMS) подпомага ежедневната работа на диспечера. Вече е отминало времето, когато се използваха големи дъски и самоделни таблици, които имаха за цел да направят курсовете по-ефективни. Освен това във времето на корона вируса вече са почти невъзможни ръчните процеси, като например предаването на хартиени документи от един отдел на друг – още повече когато служителите работят от дома си. Цифровизацията вече е навлязла в значителна степен в спедиторските офиси на доставчиците на транспортни и логистични услуги. Тя, обаче, помага само тогава, когато фирмата използва софтуер, който е пригоден към нуждите й.

Дефиниране на изискванията преди закупуването на система за управление на транспорта

Фирмите, които искат да закупят система за управление на транспорта, преди това трябва да определят какви точно са процесите и работата във фирмата. Много системи за управление на транспорта са специализирани в определени видове товари или предлагат само базови функции. Който предлага и цялостни шосейни превози, не трябва да закупува програма, която е концентрирана върху групажните товари, а за цялостните товари предлага само базови функции.

Включване и ангажиране на служителите

Служителите са от голяма помощ при избора на програма. Промените на процесите могат да успеят само с тях. При това е важно да включите служителите рано в проекта – най-добре още по време на избора на софтуер. Основната причина за това е, че те трябва да приемат разумните промени в работното ежедневие. И накрая, те са тези, които работят с програмата.

Определяне на основните функции

През следващата стъпка трябва да се определи какви функции трябва да има една програма, за да бъде ползвана в ежедневната работа. Може да се стигне дотам, че не само всички налични в момента функции да бъдат взети предвид, но и да се помисли за бъдещото развитие на системата съобразно собствените нужди. За това помага изготвянето на спецификации. В тях могат да бъдат записани не само процесите, които са от основана важност при извършването на транспорта, но те са от помощ и при избора на доставчик на система за управление на транспорта. Ако в офертата на софтуерната фирма липсват важни функции, този доставчик директно отпада.

Обръщане внимание на интерфейсите

Системата за управление на транспорта не е момче за всичко, което да управлява всички стъпки от логистичната верига. Поради това, в зависимост от фирмената структура и управлението на процесите от получаването на поръчката до финансовото счетоводство и писането на фактурите, често е необходимо да бъдат използвани интерфейси за връзка с други програми и системи. Доставчици на транспортни и логистични услуги, които например работят с ERP система, трябва да могат да се свържат с нея, за да може да бъде обменяна важна информация, като базови данни и номера на поръчки. Това намалява не само източниците на грешки, но се грижи и затова да не бъдат извършвани тези работни процеси двукратно и диспечерът да може да се концентрира върху оптималното разпределяне на поръчките по превозните средства.

Автоматизирано свързване с други програми

Интерфейсите, обаче, не са необходими само за вътрешно свързване с бекофис програми. За да могат диспечерите да извършват възможно най-ефективно по цифров път дейността си, са необходими още интерфейси. Например, благодарение на тях борсите за товари, телематичните системи, както и търговските партньори могат автоматично да бъдат свързвани по време на ежедневната работа и важните данни да бъдат синхронизирани безпроблемно.

Като техника за интерфейсите служи Application Programming Interface (API), интерфейсът за програмни приложения. Той се грижи за това програмите автоматично да могат да обменят данни помежду си, а също така да могат да ги четат правилно.

С умната логистична система Smart Logistics System на TIMOCOM потребителите могат посредством интерфейс бързо лесно и сигурно да получат достъп до много други приложения. Към тях спадат между другото борсата за товари със 750 000 оферти за товари и товарни обеми ежедневно, както и инструментите и функциите, с които транспортните поръчки за шосеен превоз могат да бъдат управлявани и проследявани по цифров път. Посредством използването на интерфейси е възможнологистичните процеси да бъдат извършвани ефективно по отношение на времето и цената.

 

Изтеглете съобщение за пресата
в началото