12.01.2021

Mega Pol Trans разчита на международната услуга по събиране на

вземания на TIMOCOM

Елиза Вирвих работи в отдела за счетоводство, фактуриране и събиране на вземания към Mega Pol Trans в Пила и при неплатени факту

Ако срокът за плащане е преминал и всички усилия за намиране на решение са безуспешни, за събиране на вземанията може да помогне доставчик на услуги за събиране на вземания. Транспортната фирма Mega Pol Trans от Полша използва за това услугата за събиране на вземания от TIMOCOM – с процент на успеваемост до 90 процента.

„Международната услуга по събиране на вземания от TIMOCOM е като допълнителен отдел към Mega Pol Trans, който се грижи за това нещата да вървят както трябва”, пояснява Елиза Вирвих.

Приключени превози, но неизправни платци

На практика те обслужват много различни релации в цяла Европа: Mega Pol Trans има курсове за Унгария, Германия, Италия, Белгия, Нидерландия и Чехия - това зависи изцяло от транспортната поръчка. Различните маршрути водят със себе си и различни клиенти, а също така и по-висок риск от проблеми с плащането.

Забавените плащания представляват голям проблем за транспортните и логистични фирми: Текущите бизнес разходи са много високи и натрупването на много забавени плащания е възможно да доведе до финансови разходи — а в най-лошия случай и до фалит.

Елиза Вирвих работи в отделаза счетоводство, фактуриране и събиране на вземания в Mega Pol Trans в Пила и се занимава с неплатените фактури. „При предоставянето на транспортна услуга по правило ние изхождаме от това, че след доставката на стоките ще бъде получено и плащането в рамките на договорения срок за плащане, който и без това е доста дълъг. Но това не винаги се случва”, казва Вирвих.

 

Намиране на решение за просрочени задължения

Спедиторската фирма има предвид добри търговски взаимоотношения посредством диалог. „Първоначално се обаждаме по телефона и изпращаме имейл с напомняне за плащането.“ Ако това не помогне и не получим плащане, прибягваме към международната услуга по събиране на вземания от TIMOCOM. „Имаме много опит в съвместната работа с TIMOCOM, понеже има месеци, в които възлагаме на TIMOCOM дори по няколко поръчки за събиране на вземания.“

За Вирвих тук става въпрос и за сметки. „Ако сумата е голяма и плащането може да се уреди по извънсъдебен път, тогава си заслужава да се използва тази възможност.“ Преди човек да се обърне към съда, трябва да направи добра преценка. Разходите не са малки, а често делата продължават доста дълго. Особено при международни сделки този път е осеян с препятствия.

 

Последователна помощ при неплатени фактури

С това може да помогне услугата за събиране на вземания на TIMOCOM. Екипът на адвокат Александър Йобел, директор по събирането на дългове и правните въпроси, помага на клиентите на 27 езика. Служителите се свързват с длъжниците и проверяват обстоятелствата като неутрална инстанция. Те поддържат контакт с кредиторите, така че те да могат директно да проследяват развитието по случая. Бързите преговори, достъпът до голяма информационна база и опитът на международната услуга по събиране на вземания от TIMOCOM позволяват незабавно или да се пристъпи към събиране на вземането или, ако това не даде резултат, да се определи кой ще бъде най-добрият подход. „Ние ценим много тези услуги, тъй като процентът на успеваемост достига 90 процента“, казва Вирвих.

„По този начин пестим време и пари. Дори и когато сумата е малка, още повече е в наш интерес да не генерираме допълнителни разходи. Понеже международната услуга по събиране на вземания от TIMOCOM не е скъпа, тя е оптималният вариант за събиране на просрочени вземания. Това е ценна подкрепа, за събиране на вземането или за получаване на информация дали изобщо има шанс да бъде получена просрочената сума”, казва Вирвих.

Дори ако търсите лесно решение, за да се справите с неплатените фактури, услугата по събиране на вземания на TIMOCOM ще Ви помогне.

 

Информирайте се сега за събирането на вземания!

Това също може да е от интерес за Вас:

Седемте най-често задавани въпроси за събирането на вземания в логистиката

Вашите права и задължения при забавени плащания обяснени накратко

Умната логистика е най-силното средство за спестяване на средства и за растеж

Изтеглете съобщение за пресата
в началото